eNewsletter: Nagradni foto konkurs CCI za izbor najboljih fotografija
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

 


Nagradni foto konkurs CCI za izbor najboljih fotografija

Finansira EU

Implementira CCI

Partner CRP

Centri civilnih inicijativa (CCI), u sklopu projekta „Smanjenje korišćenja plastičnih kesa u BiH“, raspisuju

K O N K U R S

za izbor najboljih fotografija sa prikazom zagađenja životne sredine plastičnim kesama

Za učešće na konkursu potrebno je poslati fotografiju zagađene životne sredine plastičnim kesama na e-mail konkurs@plasticnekese.NEt, ili kao MMS poruku na broj telefona 066 491 900. Uz fotografiju je potrebno navesti ime i prezime pošiljaoca, datum fotografisanja, opštinu, i lokalitet fotografisanja (npr. 06.04.2012., Bijeljina, centar grada, kod stare Tehničke škole) Konkurs se organizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 06.04.2012. do 26.04.2012. godine, a pravo učešća imaju svi građani BiH. Učesnici konkursa mogu poslati samo one fotografije koje su njihovo autorsko djelo. CCI ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe tuđih fotografija, i zadržava pravo diskvalifikacije fotografija za koje se ustanovi da su preuzete sa interneta ili drugih izvora koji nisu u skladu sa uslovima konkursa.

Fotografije će po pristizanju biti objavljene  na web stranici www.plasticnekese.NEt, a po zatvaranju konkursa, u periodu od 28.04. do 20.05., posjetioci web stranice moći će glasanjem direktno uticati na izbor najbolje fotografije.

Predviđene nagrade za najbolje fotografije su:

1. nagrada – 700 KM

2. nagrada – 400 KM

3. nagrada – 200 KM

4. nagrada – 100 KM

5. nagrada – 50 KM

CCI zadržava pravo objavljivanja pristiglih i upotrebu nagrađenih fotografija za potrebe Projekta, odnosno u svrhu smanjenja korišćenja plastičnih kesa u BiH.

U BiH godišnje se potroši više od milijardu plastičnih kesa. Prosječan vijek korišćenja tanke plastične kese je oko 12 minuta. Plastična kesa razgrađuje se više od 400 godina. Prosječan potrošač mjesečno dobije 25 plastičnih kesa, a da ih uopšte ne zatraži. U Bosni i Hercegovini ne postoje propisi koji regulišu proizvodnju, promet i uvoz plastičnih kesa u svrhu zaštite životne sredine.