Završeni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Projekat: BASE (Building Accountability and Systems in the Election)
Period implementacije: 15. novembar 2015 - 15. novembar 2019.
Donator: Evropska unija (EU/EDF) sufinansirao projekat u iznosu 1.500.000 eura
Budžet: 1.675.978 EUR

Projekat: Mapiranje nelegalnih deponija u Federaciji BiH – doprinos remedijaciji tla
Period implementacije: 01. jun 2018 - 31. maj 2019.
Donator: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (sufinansirao projekat u iznosu od 50.000 KM)
Budžet: 62.510 KM

Projekat: EKOVIZIJA – Informativno-edukativna kampanja i medijska promocija značaja zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine
Period implementacije: 03. august 2018 - 03. mart 2019.
Donator: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (sufinansirao projekat u iznosu od 40.000 KM)
Budžet: 50.000 KM

Projekat: Jačanje odgovornosti vlasti u BiH za provođenje reformi
Period implementacije: 01.avgust 2017 - 28. februar 2019.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH
Budžet: 152.420 KM

Projekat: Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i substituciju uvoza u prerađivačkoj industriji
Period implementacije: 1. septembar 2017 - 1. januar 2019.
Donator: ILO (International Labour Organisation)
Budžet: 215.914 EUR

Projekat: Održivost civilnog društva
Period implementacije: 01. septembra 2013 - 31. decembra 2018.
Donator: Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID)
Budžet: 8.850.000 USD

Projekat: Jačanje participativne demokratije i dobrog upravljanja kroz ustavne reforme i snažniju lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo
Period implementacije: 01. jul 2017 - 31. avgust 2018.
Donator: Swiss Agency for Development and Cooperation
Budžet: 96.560 KM

Projekat: Jačanje integriteta javnog sektora: depolitizacija za vladavinu prava
Period implementacije: 01. januar 2016 – 31. decembar 2017.
Donator: Delegacija EU u BiH
Budžet: 199.980 EUR

Projekat: Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u opštinama Bijeljina, Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak
Period implementacije: 25. oktobar 2016 – 25. oktobar 2017.
Donator: Delegacije EU u BiH
Budžet: 242.826 EUR

Projekat: Reforme i posao
Period implementacije: 01. septembar 2015 – 01. mart 2017.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH
Budžet: 145.040 KM

Projekat: Jačanje razumijevanja i kapaciteta socijalnih partnera u BiH u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju
Period implementacije: 01. decembar 2015 – 28. februar 2017.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH
Budžet: 100.000 EUR

Projekat: Jačanje međuopštinske saradnje i kapaciteta jedinica lokalne samouprave na jugozapadu Republike Srpske za pristupanje Evropskim i drugim fondovima
Period implementacije: 01. mart 2016 – 31. decembar 2016.
Donator: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Projekat je sufinansiran od strane opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Istočni Drvar, Jezero.
Budžet: 21.465 KM

Projekat: Brana
Period implementacije: 01. april 2015 – 29. februar 2016.
Donator: USAID
Budžet: 300.000 $

Projekat: EDU&JOB: Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih
Period implementacije: 01. januar 2014. – 31. decembar 2015.
Donator: Delegacija Evropske unije u BiH
Budžet: 199.956 EUR

Projekat: ...jer nam je stalo!
Period implementacije: 1.6.2014 – 31.8.2015.
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u BH, Vlada Velike Britanije, USAID i Delegacija EU u BiH
Budžet: 820.000 $

Projekat: Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH.
Period implementacije: 01.03 – 31.08.2015.
Donator: Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Embassy of Switzerland in BiH
Budžet: 29,855 KM

Projekat: Depolitizacija javnog sektora.
Period implementacije: maj 2014 – maj 2015.
Donator: Balkan Trust for Democracy
Budžet: 24,000 USD

Projekat: Pravo na život.
Period implementacije: januar 2015 - april 2015.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 15,000 £

Projekat: Unapređenje poslovne sredine u BiH - kampanja za smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta  preduzetnicima.
Period implementacije: 15.10. 2014 - 15.02.2015.
Donator: CIDA - Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)
Budžet: 29,832 CAD

Projekat: Bez izgovora Evropa sada!
Period implementacije: 15.03. 2014 - 31.07.2014.
Donator: Social Development Institute KFT
Budžet: 12,670 EUR

Projekat: Unaprjeđenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje: za više prilika za zapošljavanje i radna prava u BiH
Period implementacije: januar 2013 - decembar 2014.
Donator: Evropska Unija
Budžet: 192.126 EUR

Projekat: Borba protiv korupcije u javnom zdravstvu
Period implementacije: januar 2013 - avgust 2014.
Donator: Evropska Unija
Budžet: 100.000 EUR

Projekat: Budžet
Period implementacije: oktobar 2012 - maj 2014.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije
Budžet: 209.207 KM

Projekat: Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2 (LUG II)
Period implementacije: januar 2011 - decembar 2013.
Donator: Evropska unija
Budžet: 150.000 EUR

Projekat: Nove mjesne zajednice za novu lokalnu vlast u BiH
Period implementacije: januar 2012 - decembar 2013.
Donator: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini
Budžet: 167.500 EUR

Projekat: Pomirenje i razvoj zajednica/participativni demokratski razvoj u četiri opštine Birač regije
Period implementacije: januar 2011 - decembar 2013.
Donator: Vlada Švicarske (Švicarske Agencije za Razvoj i Suradnju, SDC) i Vlada Lihtenštajna
Budžet: 116.646 EUR

Projekat: Partnersko građansko zastupanje II (CAPP II)
Period implementacije: avgust 2008 - avgust 2013.
Donator: USAID
Budžet: 9.950.000 USD

Projekat: Podijeli sreću
Period implementacije: oktobar 2012 - septembar 2013.
Donator: Balkan Trust for Democracy
Budžet: 24.935 USD

Projekat: Politički spektar u BiH:Istraživanje profila glasaca i vodecih političkih partija u BiH
Period implementacije: oktobar-decembar 2012.
Donator: Vijeće Evrope
Budžet: 10.000,00 EUR

Projekat: Redukcija upotrebe plastičnih kesa
Period implementacije: april – decembar 2012.
Donator: Fond za zaštitu okoliša FBiH
Budžet: 40.000 KM

Projekat: Unapređenje izbornog procesa i izbornog zakonodavnog okvira u BiH
Period implementacije: septembar 2011-mart 2012.
Donator: Council of Europe
Budžet: 27.865,00 EUR

Projekat: Praćenje i ocjena provedbe Strategije za reformu sektora pravde u BiH
Period implementacije: juli 2011- mart 2012.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 18.086,40 KM

Projekat: Istraživanje učešća građana u procesima donošenja odluka 2010.
Period implementacije: januar – mart 2011.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 4.978,00 £

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: januar 2011. – decembar 2012.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Redukcija upotrebe plastičnih kesa
Period implementacije: decembar 2010. – decembar 2012.
Donator: Evropska Unija
Budžet: 100.000,00 EUR

Projekat: Budi aktivan student-izađi i glasaj
Period implementacije: juli-oktobar 2010
Donator: Council of Europe
Budžet: 22.494,00 EUR

Projekat: Izbori 2010.
Period implementacije: juli 2010. – decembar 2011.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije
Budžet: 280.000,00 EUR

Projekat: Monitoring obaveze kandidata za etickim ponasanjem tokom predizborne kampanje
Period implementacije: maj-oktobar 2010.
Donator: Council of Europe
Budžet: 19.800,00 EUR

Projekat: Građenje kapaciteta nevladinih organizacija za efektivno uključivanje u Strategiju reforme pravnog sektora
Period implementacije: mart – decembar 2010.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 30.800,00 KM

Projekat: Revitalizacija uloge mjesne zajednice kao najpoželjnijeg oblika građanskog učešća na lokalnom nivou BiH
Period implementacije: februar-decembar 2010.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine
Budžet: 83.948,00 KM

Projekat: Istraživanje učešća građana u procesima odlučivanja u BiH u 2009. godini
Period implementacije: decembar 2009 – mart 2010.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 14.103,00 KM

Projekat: Lokalne vlasti u funkciji kvaliteta života BiH građana
Period implementacije: januar 2009-decembar 2010
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 74.273,00 KM

Projekat: Funkcija načelnika opštine u sistemu lokalne samouprave u BiH
Period implementacije: januar – oktobar 2009.
Donator: Centar za menadžment razvoj i planiranje – MDP inicijative
Budžet: 23.187,50 KM

Projekat: Funkcija načelnika opštine/općine u sistemu lokalne samouprave u BiH
Period implementacije: januar-decembar 2009.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 90.000,00 KM

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: januar 2009. – decembar 2010.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Lokalna administracija za bolji kvalitet života građana
Period implementacije: novembar 2008. – novembar 2010.
Donator: Evropska Unija
Budžet: 100.000,00 EUR

Projekat: Istraživanje učešća građana u procesima odlučivanja u BiH u 2008. godini
Period implementacije: novembar 2008-februar 2009.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 11.000,00 KM

Projekat: Istina u prevođenju
Period implementacije: oktobar – decembar 2008.
Donator: TERCA/Balkan Trust for Democracy
Budžet: 8.000,00 KM

Projekat: Monitoring rada vlada i parlamenata u BiH
Period implementacije: septembar 2008. – februar 2009.
Donator: Balkan Trust for Democracy
Budžet: 25.000,00 USD

Projekat: Monitoring rada kantonalnih parlamenata
Period implementacije: juni 2008. – juni 2009.
Donator: Ambasada kraljevine Norveške
Budžet: 30.000,00 KM

Projekat: Monitoring rada vlada i parlamenata u BiH
Period implementacije: juni 2008. – mart 2009.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 14.950,00 £

Projekat: Studijska posjeta – Češka republika – Učešće građana u procesu donošenja odluka u BiH
Period implementacije: april 2008.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 6.720,00 USD

Projekat: Monitoring a analiza rada vlada i parlamenata /skupština u BiH“
Period implementacije: mart - decembar 2008.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 118.629,00 KM

Projekat: Igre na sreću – dio rješenja, a ne dio problema
Period implementacije: mart 2008. – septembar 2010.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 180.000,00 KM

Projekat: Povećanje učešća građana u procesima odlučivanja na lok. nivou
Period implementacije: januar – juni 2008.
Donator: Agora
Budžet: 7.294,00 EUR

Projekat: Civilno društvo i građani
Period implementacije: novembar 2007. – novembar 2010.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije
Budžet: 1.903.038,00 KM

Projekat: Studijska posjeta – Češka republika - Učešće građana u procesu donošenja odluka u BiH
Period implementacije: novembar 2007.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 5.733,50 KM

Projekat: Održivo učešće građana u procesima odlućivanja u Srebrenici i Bratuncu
Period implementacije: oktobar 2007-decembar 2010.
Donator: Caritas Switzerland
Budžet: 229.020,00 KM

Projekat: Istraživanje učešća građana u procesu donošenja odluka u BiH
Period implementacije: septembar – decembar 2007.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 8.000,00 KM

Projekat: Prevencija konflikta kroz dijalog
Period implementacije: septembar 2007. – avgust 2008.
Donator: Swiss Federal Department for Foreign Affairs (DFA)
Budžet: 60.000,00 CHF

Projekat: Povećanje učešća građana u procesima odlučivanja na lok. nivou
Period implementacije: juli – decembar 2007.
Donator: Agora
Budžet: 7.808,00 EUR

Projekat: Projekat upravne odgovornosti (GAP)
Period implementacije: maj – septembar 2007.
Donator: Projekat upravne odgovornosti (GAP)
Budžet: 40.222,00 KM

Projekat: Studijsko putovanje studenata iz BiH po Evropi
Period implementacije: maj - septembar 2007.
Donator: Balkan Trust for Democracy
Budžet: 40.000,00 USD

Projekat: Monitoring rada kantonalnih parlamenata u FBiH
Period implementacije: mart – decembar 2007.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 5.000,00 £

Projekat: Prava manjina u praksi
Period implementacije: mart 2007. – septembar 2008.
Donator: King Baudouin Foundation
Budžet: 40.000,00 EUR

Projekat: Prava manjina u praksi
Period implementacije: mart 2007 – septembar 2008.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 78.233,00 KM

Projekat: Razvoj opština u BiH
Period implementacije: februar – decembar 2007.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 35.280,00 KM

Projekat: Prevencija konflikta kroz dijalog
Period implementacije: februar 2007 – april 2008.
Donator: Ambasada Velike Britanije
Budžet: 93.322,77 £

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: februar 2007. – januar 2009.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Monitoring rada kantonalnih parlamenata
Period implementacije: januar 2007. – mart 2008.
Donator: Ambasada kraljevine Norveške
Budžet: 30.000,00 KM

Projekat: Monitoring kantonalnih parlamenata
Period implementacije: januar – decembar 2007.
Donator: The Olof Palme International Center
Budžet: 490.800,00 SEK

Projekat: Monitoring implementacije Zakona o Prokoškom jezeru
Period implementacije: avgust 2006. –avgust 2007.
Donator: Balkan Trust for Democracy
Budžet: 40.000,00 USD

Projekat: Razvoj opština u BiH (građenje kapacitta predstavnika mjesnih zajednica i nevladinih organizacija)
Period implementacije: maj - decembar 2006.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 33.200,00 KM

Projekat: Status grada Sarajeva
Period implementacije: maj – novembar 2006.
Donator: Open Society Institute Budapest/USAID
Budžet: 38.002,00 USD

Projekat: Mreža podrške sudu
Period implementacije: maj 2006. – maj 2007.
Donator: Swiss Federal Department for Foreign Affairs
Budžet: 51.656,15 CHF

Projekat: Monitoring izbora u Ukraini
Period implementacije: mart 2006.
Donator: Freedom House
Budžet: 10.525,00 USD

Projekat: Učešće građana u funkcionisanju lokalne uprave u BiH – prepreke i njihovo prevazilaženje – faza II
Period implementacije: januar 2006. – februar 2007.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 113.245,00 KM

Projekat: Učešće građana u BiH – prepreke i njihovo prevazilaženje – faza II
Period implementacije: januar – decembar 2006.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 16.090,00 KM

Projekat: Monitoring kantonalnih parlamenata
Period implementacije: januar – decembar 2006.
Donator: The Olof Palme International Center
Budžet: 600.000,00 SEK

Projekat: Štampanje istraživanja o učešću građana u procesima donošenja odluka u BiH
Period implementacije: oktobar – novembar 2005.
Donator: Fridrich Ebert Stiftung
Budžet: 2.540,00 KM

Projekat: Monitoring implementacije lokalnih politika
Period implementacije: oktobar 2005. – oktobar 2006.
Donator: Kanadska ambasada/CIDA section
Budžet: 72.609,76 CDN

Projekat: Odgovoran odbornik
Period implementacije: septembar 2005 -septembar 2006.
Donator: Evropska Unija
Budžet: 69.750,00 EUR

Projekat: Program partnerskog građanskog zastupanja
Period implementacije: avgust 2005. – avgust 2008.
Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Budžet: 3.818.980,00 USD

Projekat: Mreža podrške Sudu BiH
Period implementacije: juli 2005- februar 2006.
Donator: Ured registara
Budžet: 29.624,00 KM

Projekat: Razvoj opština u BiH
Period implementacije: juni – decembar 2005.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 37.381,00 KM

Projekat: Organizacioni i institucionalni razvoj nevladinih organizacija
Period implementacije: mart – oktobar 2005.
Donator: Mercy Corps Scotland
Budžet: 30.000,00 KM

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: februar 2005. – januar 2007.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Lokalne radio stanice kao participativni komunikacioni centri
Period implementacije: januar 2005- februar 2006.
Donator: Evropska Unija/Vesta
Budžet: 20.340,00 KM

Projekat: Prava manjina u praksi
Period implementacije: januar 2005- februar 2007.
Donator: King Baudouin Foundation
Budžet: 40.000,00 EUR

Projekat: Učešće građana u BiH – prepreke i njihovo prevazilaženje
Period implementacije: januar – decembar 2005.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 19.000,00 KM

Projekat: Monitoring kantonalnih parlamenata
Period implementacije: januar – decembar 2005.
Donator: The Olof Palme International Center
Budžet: 600.000,00 SEK

Projekat: Jačanje kapaciteta povratničkih udruženja za predstavljaju i zastupaju probleme povratničke populacije
Period implementacije: decembar 2004. – februar 2006.
Donator: Mercy Corps Scotland
Budžet: 24.750,00 EUR

Projekat: Jačanje kapaciteta povratničkih udruženja za predstavljaju i zastupaju probleme povratničke populacije
Period implementacije: decembar 2004. – decembar 2005.
Donator: Mercy Corps Scotland
Budžet: 14.900,00 EUR

Projekat: Prava manjina u praksi
Period implementacije: decembar 2004. – februar 2007.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 40.000,00 USD

Projekat: Učešće građana u funkcionisanju lokalne uprave u BiH – prepreke i njihovo prevazilaženje
Period implementacije: novembar 2004. – maj 2005.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 74.935,00 KM

Projekat: Treninzi - Učeće građana i građanske inicijative
Period implementacije: mart – avgust 2004.
Donator: OSCE - Mision to BiH
Budžet: 6.132,00 EUR

Projekat: Učešće građana u funkcionisanju lokalne uprave u BiH – prepreke i njihovo prevazilaženje
Period implementacije: novembar 2004. – maj 2005.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 74.935,00 KM

Projekat: Monitoring kantonalnih parlamenata
Period implementacije: januar – decembar 2004.
Donator: The Olof Palme International Center
Budžet: 600.000,00 SEK

Projekat: Podrška NVO-ima u monitoringu vladinih politika.
Period implementacije: decembar 2003. –decembar 2004.
Donator: ICVA/Delegacija EU u BiH
Budžet: 54.250,00 KM

Projekat: Organizacioni i institucionalni razvoj EC/FRM PUPRA projektnih partnera (Klub građana Kornica i Udruženje građana Obnova Jakeš/Vukosavlje)
Period implementacije: novembar 2003. avgust 2004.
Donator: Mercy Corps Scotland
Budžet: 14.500,00 EUR

Projekat: Organizacioni i institucionalni razvoj nevladinih organizacija
Period implementacije: novembar 2003. – maj 2004.
Donator: Mercy Corps Scotland
Budžet: 30.025,00 KM

Projekat: Monitoring rada opštinskih parlamenata
Period implementacije: oktobar 2003. – septembar 2004.
Donator: National Endowment for Democracy
Budžet: 69.290,00 USD

Projekat: Razvoj i jačanje građanskog učešća
Period implementacije: septembar 2003. – april 2006.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 192.558,00 USD

Projekat: Standardi kvaliteta NVO-a
Period implementacije: avgust 2003. – januar 2004.
Donator: America's Development Fund
Budžet: 10.809,00 USD

Projekat: Razvoj civilnog društva u BiH
Period implementacije: juni 2003. – januar 2006.
Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Budžet: 1.167.391,00 USD

Projekat: Projekat razvoja opština u dobojskoj regiji
Period implementacije: maj 2003. – avgust 2004.
Donator: The Municipal Development project, Intercooperation, Swiss organization for development and cooperation
Budžet: 137.509,00 KM

Projekat: Sedmica građanskog učešća
Period implementacije: maj 2003.
Donator: Obcania v Akcii
Budžet: 16.963,00 KM

Projekat: Unaprjeđenje i ujednačavanje legislative – kompletiranje projektnih aktivnosti i ujednačavanje nivoa postignutih rezultata
Period implementacije: april 2003. – april 2005.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 100.000,00 KM

Projekat: Monitoring u opštinama s ciljem sticanja informacija o obimu i načinima primjene novousvojenih metoda i procedura od strane opštinskih vlasti
Period implementacije: april 2003. – april 2005.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 177.000,00 KM

Projekat: Konferencija volontera/lidera građanskih udruženja iz 15 zemalja CEE regije
Period implementacije: mart – maj 2003.
Donator: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Budžet: 10.000,00 KM

Projekat: Konferencija o učešću građana u demokratskim procesima – organizacije CEE regiona
Period implementacije: februar – maj 2003.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 70.000,00 KM

Projekat: Monitoring kantonalnih parlamenta
Period implementacije: januar – decembar 2003.
Donator: The Olof Palme International Center
Budžet: 356.000,00 SEK

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: septembar 2002. – januar 2003.
Donator: Kanadska ambasada/ CIDA section
Budžet: 21.250,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: septembar – oktobar 2002.
Donator: Freedom House
Budžet: 1.230,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: juli – decembar 2002.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 50.000,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: juli – oktobar 2002.
Donator: National Endowment for Democracy
Budžet: 90.000,00 USD

Projekat: Razvoj lokalne samouprave u sedam opština u BiH
Period implementacije: april 2002. – januar 2003.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 156.210,00 KM

Projekat: Zakonodavstvo i građani
Period implementacije: mart 2002. – decembar 2007.
Donator: East West Parliamentary Practice Project
Budžet: 213.733,00 KM

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: februar 2002. – januar 2005.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Monitoring rada opština
Period implementacije: februar 2002. – februar 2005.
Donator: Netherlands Organization for International Development Cooperation (Novib)
Budžet: 400.000,00 EUR

Projekat: Razvoj civilnog društva u BiH
Period implementacije: februar 2002. – juni 2003.
Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Budžet: 760.000,00 USD

Projekat: Objava Vodiča za građanske inicijative
Period implementacije: oktobar 2001. – april 2002.
Donator: Ambasada Velike Britanije/Department for International Development
Budžet: 18.360,00 KM

Projekat: Projekat „Ko nas predstavlja“
Period implementacije: septembar 2001. – april 2002.
Donator: Kanadska ambasada/CIDA section
Budžet: 44.200,00 CDN

Projekat: Razvoj lokalne samouprave
Period implementacije: Juli 2001. – april 2002.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine
Budžet: 109.892,00 KM

Projekat: Štampanje Vodiča za građanske inicijative
Period implementacije: juni 2001.
Donator: Ambasada kraljevine Norveške
Budžet: 5.000,00 KM

Projekat: Jačanje kapaciteta lokalnih NVO-a
Period implementacije: maj – novembar 2001.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine
Budžet: 4.358,00 KM

Projekat: Trening za nevladine organizacije
Period implementacije: april – maj 2001.
Donator: Fridrich Ebert Stiftung
Budžet: 9.740,00 KM

Projekat: Razvoj građanskog društva
Period implementacije: februar 2001. – januar 2002.
Donator: International Foundation for Election Systems (IFES)
Budžet: 616.956,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: decembar 2000. – septembar 2001.
Donator: The Government of the United States of America/Office of Public Affairs
Budžet: 15.708,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: oktobar 2000. – januar 2001.
Donator: International Foundation for Election Systems (IFES)
Budžet: 83.009,00 USD

Projekat: Štampanje novina „Inicijativa“
Period implementacije: oktobar 2000. – april 2001.
Donator: ORT International/USAID
Budžet: 10.000,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: oktobar - decembar 2000.
Donator: OTI/USAID
Budžet: 48.253,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: oktobar 2000. - januar 2001.
Donator: Kanadska ambasada/CIDA section
Budžet: 70.582,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: septembar – decembar 2000.
Donator: Netherlands Organization for International Development Cooperation (Novib)
Budžet: 114.603,00 Dfl

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: septembar – novembar 2000.
Donator: Ambasada kraljevine Norveške
Budžet: 12.400,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: avgust – novembar 2000.
Donator: National Endowment for Democracy
Budžet: 75.000,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: juni – oktobar 2000.
Donator: Fridrich Ebert Stiftung
Budžet: 7.500,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: februar – septembar 2000.
Donator: The Government of the United States of America/Office of Public Affairs
Budžet: 19.832,49 USD

Projekat: Organizacioni razvoj
Period implementacije: maj – avgust 2000.
Donator: ORT International/USAID
Budžet: 12.500,00 USD

Projekat: Domaće građansko posmatranje Opštih izbora 2000.
Period implementacije: septembar 2000.
Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
Budžet: 5.070,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: juni 2000.
Donator: Freedom House
Budžet: 1.279,00 KM

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: mart – juli 2000.
Donator: Kanadska ambasada/CIDA section
Budžet: 63.471,00 KM

Projekat: Učešće građana u političkim procesima u Banja Luci, Tuzli i Mostaru
Period implementacije: januar – decembar 2000.
Donator: Westminster fondacija za demokratiju
Budžet: 17.028,00 £

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: 01.03.2000
Donator: National Democratic Institute for International Affairs
Budžet: 5.000,00 USD

Projekat: Građansko nadgledanje izbora
Period implementacije: mart – april 2000.
Donator: OSCE - Mision to BiH
Budžet: 39.663,00 KM

Projekat: Informativna kampanja o stalnom izbornom zakonu
Period implementacije: maj – septembar 1999.
Donator: OSCE - Mision to BiH
Budžet: 30.000 KM

Projekat: Generalna podrška
Period implementacije: januar 2000. – decembar 2001.
Donator: Charles Stewart Mott Foundation
Budžet: 100.000,00 USD

Projekat: Aktivno učešće građana u političkim procesima u BiH
Period implementacije: april 1999 – juli 2000.
Donator: National Democratic Institute for Interational Affairs
Budžet: 223.250,00 USD
naslov