Saopštenje za javnost RSS

Održana Panel diskusija „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“ - NADZOR NAD REALIZACIJOM REVIZORSKIH PREPORUKA DOPRINOSI EFIKASNIJEM TROŠENJU JAVNOG NOVCA I BOLJOJ JAVNOJ UPRAVI

 Uspostava parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka kao i opredjeljenost čelnih ljudi općina i gradova da daju veći značaj otklanjanju nepravilnosti u radu zasigurno doprinose unapređenju efikasnosti u trošenju javnog novca. To pokazuju dobre prakse jedinica lokalne samouprave koje su preduzele značajne korake kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i unaprijedio rad lokalne uprave. Naime, nakon uspostave nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka, za kratko vrijeme realizovan je značajan broj preporuka koje su dobijene od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i time je otklonjena većina uočenih nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca revidiranih jedinica lokalne samouprave. Ovo su zaključci današnje Panel diskusije „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou“ koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u Sarajevu. 

arhiva

Priča u fokusuRSS

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZAINTERESOVANIH ZA EKSTERNOG EVALUATORA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) pruža osnovnu podršku Centrima civilnih inicijativa u trajanju od 18 mjeseci, kao jednoj od istaknutih organizacija civilnog društva u BiH, koja ima za cilj osigurati odgovornost vlade i uskladiti nacionalne politike sa demokratskim principima EU, naglašava važnost javnog zagovaranja i potrebu da građani budu više angažovani i odgovorniji u demokratskim procesima, u cilju jačanja dugotrajnih napora i pristupa u borbi protiv korupcije i uspostavljanju vladavine zakona. 


arhiva

Aktuelnosti
rss

Želiš biti jedan od lidera u borbi protiv korupcije? Prijavi se i pridruži nam se!

Ukoliko si ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imaš želju da se boriš protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom si mjestu!

 

Postani jedan od lidera u borbi protiv korupcije!

Ukoliko ste ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imate želju da se borite protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom ste mjestu!


USPOSTAVLJENA SARADNJA SA 15 ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA UNAPRIJEĐENJU SISTEMA SPREČAVANJA I BORBE PROTIV KORUPCIJE

Svečano potpisivanje memoranduma, kojem će prisustvovati predstavnici javnih zdravstvenih ustanova koje će učestvovati u projektu, će označiti početak saradnje čiji je cilj unaprijeđenje sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

15.11.2019

 "Unaprijeđenje transparentnosti u radu, donošenje sistemskih rješenja, saradnja javnih ustanova, te jačanje njihovih kapaciteta da preventivno djeluju  preduslovi su za adekvatnu borbu protiv korupcije" zaključeno je danas tokom Svečanog potpisivanja memoranduma povodom uspostavljanja saradnje sa 15 zdravstvenih ustanova. Memorandum je potpisan u sklopu projekta koji implementiraju Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), a finansira Evropska unija. Cilj projekta je da doprinese unaprijeđenju sistema sprečavanja i borbe protiv korupcije u BiH.


IZVJEŠTAJ O MONITORINGU OTKUPA CRVENE PAPRIKE.


26.12.2018

Monitoring otkupa uroda je posljednja faza uzgoja crvene paprika koja nije ništa manje bitna od prethodne vegetativne faze. 

Svrha ove aktivnosti je da se planira i prati proces predaje ugovorenog uroda u fabriku za preradu, čime će se osigurati da su poljoprivrednici u predviđenom roku predaju ugovorene količine na dalju preradu. 

Dio monitoringa obuhvata i praćenje dinamike isplate novčanih sredstava Sava Semberija poljoprivrednicima za ranije predate količine uroda.


PRIRUČNIK “KVALITETNIJIM PLANIRANJEM POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DO NOVIH RADNIH MJESTA“

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji“ kreiran je Priručnik “Kvalitetnijim planiranjem poljoprivredne proizvodnje do novih radnih mjesta“, o stanju i postojećim praksama u razvoju poljoprivrede, u sklopu koje je predložen i model za prikupljanje informacija o planiranju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Bijeljina. Cilj priručnika je bio sprovesti sveobuhvatno istraživanje čiji će rezultati dati kompletnu sliku stanja poljoprivrede u Bijeljini, a iz samih rezultata izvući što kvalitetnije zaključke, kao i preporuke. Sam priručnik predočava trenutnu sliku razvoja poljoprivrede na području Grada Bijeljina, ukazujući na sve slabosti i probleme koji prate ovu proizvodnju.
   
 
Pomenuti projekat finansira Evropska unija u okviru „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Međunarodna organizacija rada („ILO“), a implementator projekta su Centri civilnih inicijativa (CCI). Partneri CCI-a na pomenutom projektu su Grad Bijeljina, JU Zavod za zapošljavanje (filijala Bijeljina), d.o.o. Sava Semberija i Ustanova za obrazovanje odraslih „Dositej“. Grad Bijeljina je i sufinansijer pomenutog projekta.
 


arhiva