Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[REVIZORSKI IZVJEŠTAJI KONAČNO PRED ZASTUPNICIMA SKUPŠTINE ZDK]]>http://www.cci.ba/news/1/42/654.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/654.htmlTue, 21 Mar 2023

 Nakon što je raniji Kolegij Skupštine četiri puta odbio stavljanje revizorskih izvještaja na dnevni red Skupštine ZDK, konačno će se na  narednoj sjednici novog saziva Skupštine ZDK, zakazanoj za 22.03., naći tri revizorska izvještaja za institucije ZDK. Radi se o izvještajima finansijske revizije za Budžet ZDK za 2020. godinu i Ministarstvo privrede za 2020. godinu, te izvještaju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK za 2021. godinu. 

 
]]>
<![CDATA[CCI NAJOŠTRIJE OSUĐUJE NAPAD NA AKTIVISTE U BANJALUCI I TRAŽI HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH]]>http://www.cci.ba/news/1/42/653.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/653.htmlMon, 20 Mar 2023

 Centri civilnih inicijativa (CCI) najoštrije osuđuju napad na aktiviste i novinare u Banjaluci koji se dogodio za vrijeme održavanja internog sastanka koordinacijskog odbora organizacije „Bh. povorka ponosa“ te zahtijevaju od nadležnih institucija da u najkraćem roku identifikuju i adekvatno sankcionišu sve odgovorne osobe.

]]>
<![CDATA[U dvije decenije rada Fond solidarnosti FBiH uskraćen za 1,53 milijardi KM iz Budžeta FBiH - Organizacije civilnog društva traže od Vlade FBiH da poštuje zakon i zaštiti pacijente čije liječenje obezbjeđuje Fond solidarnosti FBiH]]>http://www.cci.ba/news/1/42/652.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/652.htmlMon, 20 Mar 2023

 Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su pokrenuli inicijative da se iznađu mogućnosti za prioritetno riješavanje problema neadekvatnog finansiranja Fonda solidarnosti FBiH od strane Vlade FBiH. Inicijative su uslijedile nakon što je provedena analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH potvrdila postojanje problema višegodišnjeg izbjegavanja zakonske obaveze Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu finansiranja Fonda solidarnosti BIH.

]]>
<![CDATA[CCI POZIVA NA POVLAČENJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE]]>http://www.cci.ba/news/1/42/651.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/651.htmlMon, 13 Mar 2023

 Povodom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazane za 14.03. na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju da se navedeni Nacrt zakona povuče sa sjednice Skupštine i uputi na preispitivanje. 

]]>
<![CDATA[U JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj uočen veliki broj nepravilnosti u radu, neophodna reakcija Vlade TK]]>http://www.cci.ba/news/1/42/650.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/650.htmlFri, 10 Mar 2023

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH je u junu 2022. objavio Izvještaj o finansijskoj reviziji za JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj koji sadrži negativno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali brojne nepravilnosti i slabosti u poslovanju ovog javnog preduzeća koje je potrebno što prije otkloniti, međutim menadžment JP Šume TK nije ispoštovao zakonski previđene rokove kako bi osigurao otklanjanje uočenih nepravilnosti. 

]]>
<![CDATA[14 FEDERALNIH INSTITUCIJA NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/649.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/649.htmlFri, 21 Oct 2022

 Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će 25. i 26. oktobra organizovati saslušanja za 14 federalnih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora za svoje finansijske izvještaje ili/i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Iako su prema dosadašnjoj praksi i smjernicama Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, javna saslušanja trebala biti organizovana u mjesecu julu, Parlamentarna komisija je odlučila da saslušanja organizuje tek krajem oktobra, skoro 5 mjeseci nakon objave revizorskih izvještaja za federalne institucije. Ovakva dinamika organizovanja javnih saslušanja dodatno zabrinjava ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Ured za reviziju FBIH, do kraja septembra, objavio sve izvještaje o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu, a Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH tek najavljuje javna saslušanja za 14 budžetskih korisnika čiji su revizorski izvještaji objavljeni u junu mjesecu ove godine.

]]>
<![CDATA[HOĆE LI REVIZORSKI IZVJEŠTAJI IPAK SAČEKATI NAREDNI SAZIV SKUPŠTINE ZDK?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/648.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/648.htmlThu, 28 Jul 2022

 Održana je još jedna sjednica Kolegijuma Skupštine ZDK koji opet nije stavio revizorske izvještaje na Dnevni red sjednice Skupštine. Prepoznavši značaj javne revizije, Vladina i Skupštinska tijela za borbu protiv korupcije su reagovala i tražila da se revizorski izvještaji upute u skupštinsku proceduru. Uprkos reakcijama, pojedini članovi Kolegijuma Skupštine nastavili su ignorisati revizorske izvještaje za Budžet, ZZO i Ministarstvo za privredu ZDK, objavljene 2021. godine.

]]>
<![CDATA[ZAŠTO VEĆ 10 MJESECI SKUPŠTINA ZDK NE RAZMATRA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE? - Ko koči proces kontrole trošenja javnog novca u ZDK? -]]>http://www.cci.ba/news/1/42/647.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/647.htmlWed, 06 Jul 2022

 Kolegijum Skupštine ZDK je 4 puta odbio stavljanje revizorskih izvještaja na Dnevni red Skupštine ZDK čime se opstruira proces razmatranja revizorskih izvještaja na najvišem zakonodavnom tijelu u Kantonu. Od 13 članova Kolegijuma, njih 8 ( Amra Jupić – A SDA, Andrej Kajić - HDZ, Ivo Tadić - HDZ, Vedrana Dugonjić - HDZ, Omer Škaljo - samostalni zastupnik, Ćazim Huskić- SDA, Himzo Smajić- SDA, Sejad Zaimović - SDA) nikada nije dalo glas ZA, da se izvještaji revidiranih institucija ZDK objavljenih u 2021. godini uvrste kao zasebne tačke na Dnevni red Skupštine ZDK. Očigledno je da navedeni članovi Kolegijuma ne iskazuju odgovornost prema građanima, niti želju da doprinesu odgovornijem i transparentnijem trošenju javnog novca.

]]>
<![CDATA[NEDOPUSTIVA DINAMIKA RADA SKUPŠTINE ZDK! DO KADA ĆE KOLEGIJUM ONEMOGUĆAVATI DA SKUPŠTINA ZDK RAZMATRA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/646.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/646.htmlFri, 01 Jul 2022

Završena je još jedna sjednica Skupštine ZDK na kojoj zastupnici nisu raspravljali o revizorskim izvještajima, jer pojedini članovi Kolegijuma Skupštine ZDK još uvijek, čak i nakon 10 mjeseci od objave, opstruiraju stavljanje revizorskih izvještaja na Dnevni red Skupštine ZDK. Na ovaj način, ti članovi Kolegijuma Skupštine ne iskazuju očekivanu odgovornost prema građanima ovog kantona i spremnost da doprinesu poboljšanju stanja u javnim institucijama.

]]>
<![CDATA[DA LI ĆE IZBORNA GODINA UTICATI NA POSTUPANJE PARLAMENATA PO REVIZORKIM IZVJEŠTAJIMA?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/645.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/645.htmlMon, 27 Jun 2022

 Vrhovne revizorske institucije (VRI) započele su sa objavom revizorskih izvještaja u ovoj godini, radeći svoj posao prema planu. Na redu je dalje postupanje revidiranih subjekata i nadležnih parlamenata. Neodložno i hitno djelovanje, jer smo u izbornoj godini kada istekom mandata svi procesi unutar parlamenata idu „na čekanje“, što, kada je u pitanju zaštita javnog interesa i javnog novca, ne bi trebalo da se desi. Javna sredstva su pare svih građana i izuzetno je bitno da se ona troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih. 

Institucije kod kojih revizori detektuju nepravilnosti, u obavezi su da izrade Akcione planove za otklanjanje uočenih nepravilnosti i iste dostave nadležnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dobijanja konačnog izvještaja. Ova obaveza je propisana Zakonom uz naveden precizan rok. Nakon završene revizije u 2021. godini, čak 32 institucije ovu obavezu nisu ispoštovale u roku. Iznenađuje da su na spisku i one institucije čija je primarna uloga upravo da osiguraju da se sve radi u skladu sa zakonom, kao što su određene pravosudne institucije, Sud BiH, Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, pa čak i zakonodavni organi kao što je Parlamentarna skupština BiH, kao i mnoga ministarstva u zemlji. 

]]>