Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[14 FEDERALNIH INSTITUCIJA NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/649.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/649.htmlFri, 21 Oct 2022

 Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će 25. i 26. oktobra organizovati saslušanja za 14 federalnih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora za svoje finansijske izvještaje ili/i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Iako su prema dosadašnjoj praksi i smjernicama Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, javna saslušanja trebala biti organizovana u mjesecu julu, Parlamentarna komisija je odlučila da saslušanja organizuje tek krajem oktobra, skoro 5 mjeseci nakon objave revizorskih izvještaja za federalne institucije. Ovakva dinamika organizovanja javnih saslušanja dodatno zabrinjava ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Ured za reviziju FBIH, do kraja septembra, objavio sve izvještaje o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu, a Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH tek najavljuje javna saslušanja za 14 budžetskih korisnika čiji su revizorski izvještaji objavljeni u junu mjesecu ove godine.

]]>
<![CDATA[HOĆE LI REVIZORSKI IZVJEŠTAJI IPAK SAČEKATI NAREDNI SAZIV SKUPŠTINE ZDK?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/648.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/648.htmlThu, 28 Jul 2022

 Održana je još jedna sjednica Kolegijuma Skupštine ZDK koji opet nije stavio revizorske izvještaje na Dnevni red sjednice Skupštine. Prepoznavši značaj javne revizije, Vladina i Skupštinska tijela za borbu protiv korupcije su reagovala i tražila da se revizorski izvještaji upute u skupštinsku proceduru. Uprkos reakcijama, pojedini članovi Kolegijuma Skupštine nastavili su ignorisati revizorske izvještaje za Budžet, ZZO i Ministarstvo za privredu ZDK, objavljene 2021. godine.

]]>
<![CDATA[ZAŠTO VEĆ 10 MJESECI SKUPŠTINA ZDK NE RAZMATRA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE? - Ko koči proces kontrole trošenja javnog novca u ZDK? -]]>http://www.cci.ba/news/1/42/647.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/647.htmlWed, 06 Jul 2022

 Kolegijum Skupštine ZDK je 4 puta odbio stavljanje revizorskih izvještaja na Dnevni red Skupštine ZDK čime se opstruira proces razmatranja revizorskih izvještaja na najvišem zakonodavnom tijelu u Kantonu. Od 13 članova Kolegijuma, njih 8 ( Amra Jupić – A SDA, Andrej Kajić - HDZ, Ivo Tadić - HDZ, Vedrana Dugonjić - HDZ, Omer Škaljo - samostalni zastupnik, Ćazim Huskić- SDA, Himzo Smajić- SDA, Sejad Zaimović - SDA) nikada nije dalo glas ZA, da se izvještaji revidiranih institucija ZDK objavljenih u 2021. godini uvrste kao zasebne tačke na Dnevni red Skupštine ZDK. Očigledno je da navedeni članovi Kolegijuma ne iskazuju odgovornost prema građanima, niti želju da doprinesu odgovornijem i transparentnijem trošenju javnog novca.

]]>
<![CDATA[NEDOPUSTIVA DINAMIKA RADA SKUPŠTINE ZDK! DO KADA ĆE KOLEGIJUM ONEMOGUĆAVATI DA SKUPŠTINA ZDK RAZMATRA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/646.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/646.htmlFri, 01 Jul 2022

Završena je još jedna sjednica Skupštine ZDK na kojoj zastupnici nisu raspravljali o revizorskim izvještajima, jer pojedini članovi Kolegijuma Skupštine ZDK još uvijek, čak i nakon 10 mjeseci od objave, opstruiraju stavljanje revizorskih izvještaja na Dnevni red Skupštine ZDK. Na ovaj način, ti članovi Kolegijuma Skupštine ne iskazuju očekivanu odgovornost prema građanima ovog kantona i spremnost da doprinesu poboljšanju stanja u javnim institucijama.

]]>
<![CDATA[DA LI ĆE IZBORNA GODINA UTICATI NA POSTUPANJE PARLAMENATA PO REVIZORKIM IZVJEŠTAJIMA?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/645.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/645.htmlMon, 27 Jun 2022

 Vrhovne revizorske institucije (VRI) započele su sa objavom revizorskih izvještaja u ovoj godini, radeći svoj posao prema planu. Na redu je dalje postupanje revidiranih subjekata i nadležnih parlamenata. Neodložno i hitno djelovanje, jer smo u izbornoj godini kada istekom mandata svi procesi unutar parlamenata idu „na čekanje“, što, kada je u pitanju zaštita javnog interesa i javnog novca, ne bi trebalo da se desi. Javna sredstva su pare svih građana i izuzetno je bitno da se ona troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih. 

Institucije kod kojih revizori detektuju nepravilnosti, u obavezi su da izrade Akcione planove za otklanjanje uočenih nepravilnosti i iste dostave nadležnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dobijanja konačnog izvještaja. Ova obaveza je propisana Zakonom uz naveden precizan rok. Nakon završene revizije u 2021. godini, čak 32 institucije ovu obavezu nisu ispoštovale u roku. Iznenađuje da su na spisku i one institucije čija je primarna uloga upravo da osiguraju da se sve radi u skladu sa zakonom, kao što su određene pravosudne institucije, Sud BiH, Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, pa čak i zakonodavni organi kao što je Parlamentarna skupština BiH, kao i mnoga ministarstva u zemlji. 

]]>
<![CDATA[- Objavljen prvi paket revizorskih izvještaja za 19 korisnika budžeta FBiH - URED ZA REVIZIJU FBIH ZAVRŠAVA OBAVEZE NA VRIJEME, DA LI ĆE GA ISPRATITI PARLAMENT FBIH?]]>http://www.cci.ba/news/1/42/644.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/644.htmlFri, 03 Jun 2022

 Povodom objave prvog paketa revizorskih izvještaja Ureda za reviziju u FBiH, Centri civilnih incijativa (CCI) pozivaju Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju Parlamenta Federacije BiH da što prije zakaže javna saslušanja sa predstavnicima 14 revidiranih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost, te omogući uključivanje Parlamenta FBiH kroz  upućivanje Izvještaja o provedenim saslušanjima i predmetnim revizorskim izvještajima.

]]>
<![CDATA[- NEODGOVORNA IGRA INSTITUCIJA U ZDK - VLADA NE DOSTAVLJA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE SKUPŠTINI, NITI IH SKUPŠTINA TRAŽI OD VLADE]]>http://www.cci.ba/news/1/42/643.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/643.htmlWed, 18 May 2022

Pozivamo Kolegij Skupštine ZDK da prestane sa daljnjim odlaganjem skupštinskog razmatranja revizorskih izvještaja objavljenih u 2021. godini, i da po ugledu na neke druge institucije, konačno reaguje i u granicama svoje nadležnosti preduzme korake na zaštiti javnog novca. Za početak, da stavi na dnevni red tri revizorska izvještaja za institucije ZDK objavljena u 2021. godini te omogući zastupnicima da o istima otvore raspravu. Identifikovani propusti neće nestati ignorisanjem revizorskih izvještaja i guranjem problema pod tepih.

]]>
<![CDATA[SKUPŠTINA KS NE PROVODI U POTPUNOSTI VLASTITI ZAKLJUČAK - Na čekanju 4 revizorska izvještaja - ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/642.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/642.htmlMon, 16 May 2022

 Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Kolegij i Skupštinu Kantona Sarajevo da razmatraju revizorske izvještaje  koji su objavljeni u proteklom periodu, te ispoštuju vlastiti Zaključak po ovom pitanju. Skupština Kantona Sarajevo u julu 2021. godine, prihvatila je Zaključak kojim se obavezuje razmatrati izvještaje o reviziji za institucije Kantona Sarajevo zajedno sa Akcionim planovima za otklanjanje potencijalnih slabosti i nepravilnosti. Zaključak nije realizovan u potpunosti. Skupština KS je od jula 2021. godine do sada, od pet objavljenih revizorskih izvještaja, razmatrala samo jedan - Informaciju o obavljenoj finansijskoj reviziji KJKP „Toplane Sarajevo“, dok su revizorski izvještaji za ostale četiri institucije još uvijek na čekanju.

]]>
<![CDATA[NISKA REALIZACIJA REVIZORSKIH PREPORUKA U BPK, NEOPHODNO UKLJUČIVANJE SKUPŠTINE KANTONA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/641.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/641.htmlThu, 12 May 2022

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je u 2021. godini Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu koje sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali slabosti i propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje, a revidirane institucije su utvrdile Plan za prevazilaženje propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

]]>
<![CDATA[ POJEDINI ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU NS RS OBESMIŠLJAVAJU RAD GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU Glavna služba za reviziju u 2021. godini objavila 71 revizorski izvještaj od čega nadležni Odbor NS RS za 14 mjeseci nije razmotrio nijedan ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/640.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/640.htmlMon, 21 Feb 2022

Nakon otkazivanja još jedne sjednice Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, 9. februara 2022. godine, usljed nedostatka kvoruma za rad, Centri civilnih inicijativa (CCI) su uputili dopis i  pozvali predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske da što prije ponovo zakaže sjednicu, a članove Odbora da se odazovu i razmatraju planirane revizorske izvještaje, kako bi ostvarili svoju ulogu u parlamentarnom nadzoru, a sve u cilju efikasnijeg, odgovornijeg i transparentnijeg rada institucija Republike Srpske, te zaštitete javnih sredstava i interesa građana.

]]>