Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine]]>http://www.cci.ba/news/1/42/104.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/104.htmlMon, 20 Mar 2023

Centri civilnih inicijativa su izradili Analizu finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH.

Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH

]]>
<![CDATA[Želiš biti jedan od lidera u borbi protiv korupcije? Prijavi se i pridruži nam se!]]>http://www.cci.ba/news/1/42/103.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/103.htmlMon, 13 Feb 2023

 Ukoliko si ambiciozna osoba koja želi promjenu na bolje u svom okruženju, imaš želju da se boriš protiv korupcije u svojoj lokalnoj zajednici zbog koje je ugrožen javni interes i napredak zajednice, na pravom si mjestu!

]]>
<![CDATA[Newsletter IV kvartal 2022 – Podrška građanima u borbi protiv korupcije]]>http://www.cci.ba/news/1/42/102.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/102.htmlFri, 10 Feb 2023

Predstavljamo newsletter u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije (ACFC)". U prilogu ćete pronaći pregled aktuelnosti o borbi neformalnih građanskih grupa i organizacija protiv korupcije u lokalnoj zajednici, kao i radu implementatora projekta za period četvrtog kvartala 2022. godine.

]]>
<![CDATA[ANALIZA TRANSPARENTNOSTI RADA BIRAČKIH ODBORA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/101.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/101.htmlMon, 30 Jan 2023

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” je provela Analizu transparentnosti rada biračkih odbora čime je potvrđeno postojanje tzv. trgovine mjestima u biračkim odborima, na koje su godinama ukazivali.

Analiza transparentnosti rada biračkih odbora

]]>
<![CDATA[Newsletter III kvartal 2022 – Podrška građanima u borbi protiv korupcije]]>http://www.cci.ba/news/1/42/100.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/100.htmlTue, 08 Nov 2022

Predstavljamo newsletter u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije (ACFC)". U prilogu ćete pronaći pregled aktuelnosti o borbi neformalnih građanskih grupa i organizacija protiv korupcije u lokalnoj zajednici, kao i radu implementatora projekta za period trećeg kvartala 2022. godine.

]]>
<![CDATA[Newsletter II kvartal 2022 – Podrška građanima u borbi protiv korupcije]]>http://www.cci.ba/news/1/42/99.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/99.htmlMon, 15 Aug 2022

Predstavljamo newsletter u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije (ACFC)". U prilogu ćete pronaći pregled aktuelnosti o borbi neformalnih građanskih grupa i organizacija protiv korupcije u lokalnoj zajednici, kao i radu implementatora projekta za period drugog kvartala 2022. godine.

Projekat provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

]]>
<![CDATA[Analiza „Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja – Prognoza za Bosnu i Hercegovinu i prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora]]>http://www.cci.ba/news/1/42/98.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/98.htmlThu, 28 Jul 2022

Centri civilnih inicijativa (CCI) su oformili Radnu grupu predstavnika/ica biznis sektora u BiH koja je u proteklom periodu razmatrala prioritetne probleme sa kojima se suočava privatni sektor u BiH, te definisala ključna rješenja kako bi se unaprijedila regulativa i strateški pravci u navedenoj oblasti. Dodatno, Centri civilnih inicijativa (CCI) su kreirali analizu „Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja – Prognoza za Bosnu i Hercegovinu (BiH)“, koja je ujedno i prva analiza ove vrste u BiH, a koja se tiče direktnih stranih investicija i mehanizama za provjeru ovakvih ulaganja u BiH. 

Kompletnu analizu i policy paper možete pronaći i preuzeti na sljedećem linku.

Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja Prognoza za BiH

Policy Paper - prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora

]]>
<![CDATA[Newsletter IV kvartal 2021 – Podrška građanima u borbi protiv korupcije]]>http://www.cci.ba/news/1/42/97.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/97.htmlFri, 21 Jan 2022

Predstavljamo newsletter u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije (ACFC)". U prilogu ćete pronaći pregled aktuelnosti o borbi neformalnih građanskih grupa i organizacija protiv korupcije u lokalnoj zajednici, kao i radu implementatora projekta za period četvrtog kvartala 2021. godine.

Projekat provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

]]>
<![CDATA[Postani član/ica tima "Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH"]]>http://www.cci.ba/news/1/42/96.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/96.htmlFri, 15 Oct 2021

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.

Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.

Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. - novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima:

Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;

Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);

Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;

Izrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.

]]>
<![CDATA[Održan seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske]]>http://www.cci.ba/news/1/42/95.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/95.htmlTue, 28 Sep 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI), s ciljem ukazivanja na važnost procesa javne revizije i potrebe ozbiljnijeg pristupa svih aktera u kontroli trošenja javnog novca, organizovali su dvodnevni seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske 23. i 24.09.2021. godine u Tesliću .

Prvi dan seminara predavači su bili predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koji su izmedju ostalog predstavili i pribiližili članovima odborā osnovne komponente finansijske revizije, odgovornost subjekta revizije za finansijske izvještaje i usklađenost, odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti, te proces revizije učinka, izvještavanje i korišćenje rezultata revizije učinka.

 

]]>