Trening odnosi s javnošću
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Trening Odnosi s javnošću mogućiće vašem PR osoblju da savlada osnovne vještine za produktivno komuniciranje sa partnerima, posebno sa različitim tipovima medija. Namijenjen je dakle svima onima koji žele da upotpune svoja osnovna znanja i vještine iz ove oblasti, posebno osoblju nevladinih organizacija koje je zaduženo za odnose s javnošću

Ovaj trening sadrži niz cjelina koje se sastoje od predavanja i praktičnih vježbi. Osnovni trening koncipiran je kao jednodnevni, a po zahtjevu naručioca organizujemo i dvodnevni trening iz ove oblasti, sa uključivanjem dodatnih modula.

Preuzmite program treninga Odnosi s javnošću


Osoblje Odjela za odnose s javnošću CCI spremno je da na vaše PR osoblje prenese sva svoja praktična i teoretska znanja iz ove oblasti. Kontaktirajte nas, i dogovorićemo lokaciju za održavanje treninga. Za detaljnije informacije kontaktirajte  CCI, putem brojeva telefona 035 247 741 i 053 247 740.