Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Očistite otpad


Kako BiH i dalje ne bi bila najzagađenija zemlja regiona i jedna od rijetkih zemalja koja ne vrši reciklažu CCI su 2008. godine  su pokrenuli kampanju pod nazivom „Očistite otpad“ čiji je cilj zagovaranje sistemskog rješavanja ambalažnog otpada u BiH (posebno PET ambalaže) kroz donošenje entitetskih propisa  o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i uspostavljanje dijaloga između NVO-a,vlasti, proizvođača i uvoznika PET ambalaže.  saznaj više

naslov