flash flash

Saopštenje za javnost RSS

REZULTATI MONITORINGA RADA VLADE I SKUPŠTINE ŽZH, I-XII 2015. VLAST JE IMALA SVE PREDUVJETE ZA DOBRE REZULTATE, ALI…

Rad institucija vlasti Županije Zapadnohercegovačke, u 2015. godini, bio je krajnje netipičan. Kao prvo, u formiranju vlasti i vršenju preuzetih obveza nisu imali mađustranačkih problema, kojima domaći političari pravdaju svoja kašnjenja i loše rezultate, jer je ŽZH, iz posljednjih općih izbora, izašla kao jedina županija u kojoj je samo jedna stranka imala apsolutnu većinu u Skupštini i mogućnost da sama imenuje Vladu. No, bez obzira na to su kasnili, a rezultati su im daleko od dobrih. Loše rezultate, ostvarene u prvoj postizbornoj godini, u Skupštini i Vladi ŽZH, ne mogu pravdati ni složenošću političkog uređenja zemlje, ni političkom krizom, ni međunacionalnim problemima, ni kompleksnošću koalicionih odnosa, u kojima se moraju usuglašavati interesi često ideološki potpuno nesrodnih stranaka,... jer ništa od toga nije bio problem ŽZH u posljednjih godinu dana. Vlast je imala sve preduvjete za dobre rezultate - snažnu skupštinsku većinu, jednostranačku vladu, mogućnost da zacrta ciljeve i provodi reforme. No... Naprosto se nije radilo. Građani ŽZH nisu imali vlast koja je brinula o njima i koja se trudila rješavati njihove probleme i život im učiniti  boljim.

INTENZITET RADA SKUPŠTINE ŽZH, U 2015. G. BIO JE MEĐU NAJNIŽIM U DRŽAVI. Sa Posavskom županijom i Kantonom 10, ŽZH spada među jedine županije koji su u 2015. g. imale manje od 10 sjednica (7 redovitih i 1 izvanrednu). U 5 mjeseci – travnju,lipnju,kolovozu,rujnu i studenom – Skupština ŽZH nije održala niti jednu sjednicu. Istovremeno skupštine čak 5 županija u FBiH su imale dva do dva i po puta veći intenzitet rada, odnosno broj održanih zasjedanja.  

JEDNA OD SPECIFIČNOSTI VEZANIH ZA RAD SKUPŠTINE ŽZH JE DA JE SVOJE NAJBOLJE REZULTATE OSTVARILA NA SAMOM POČETKU GODINE. Za razliku od većine zakonodavnih institucija, koje su sa ozbiljnim radom započele tek po imenovanju novih vlada, i po pravilu najbolje rezultate bilježe u zadnjem kvartalu 2015. godine, Skupština ŽZH je svoje najbolje rezultate ostvarila u 1. kvartalu, kada je održala isti broj sjednica (4) koliko i u tri kvartala u nastavku zajedno, te, razmotrila od 2 do 3 puta više mjera nego što ih je razmatrala u drugim kvartalima.

arhiva

Priča u fokusuRSS

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove.


arhiva

Aktuelnosti
rss

Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu I lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.


04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave I lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka I povećanju njihove participacije. 

Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika I opštinskih skupština kao I u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj. 

Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao I tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio I obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora. 


POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?


13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.   


Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.


02.06.2015

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora.


Ulična akcija CCI-ja u Mostaru


23.03.2015

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru.


Izvještaj o analizi rada skupština i vlada svih kantona u FBiH za period 12.10 - 31.12.2014.


06.03.2015

CCI je objavio analizu podataka iz izvještaja o monitoringu rada kantonalnih skupština, koja daje pregled uporednih podataka o radu ovih institucija u periodu 12.10 - 31.12.2014. godine.
Cilj ove analize je da se sumiraju, uporede i na jednostavan način predstave podaci do kojih je CCI došao prateći rad kantonalnih skupština tokom naznačenog perioda. Analiza je zasnovana na CCI-jevim izvještajima o monitoringu rada kantonalnih skupština, koji su plod prikupljanja informacija iz zvaničnih dokumenata i neposrednim prisustvom sjednicama skupština.
Ova analiza je jedan u nizu pokušaja Centara civilnih inicijativa da kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti nastojeći da iste učini odgovornijim i efikasnijim u obavljanju svojih obaveza.
Analizu možete preuzeti u sekciji Monitoring - kantonalni nivo. 

 


arhiva