flash flash

Saopštenje za javnost RSS

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA, I-XII 2015. RAD NA KRAJNJEM MINIMUMU

 Problemi koje imaju građani Posavskog kantona zahtjevaju ozbiljan, posvećen i naporan rad izvršne i zakonodavne vlasti ovog kantona. I razumjevanje i pomoć sa Federalnog nivoa. Umjesto toga imamo nešto što bi smo mogli nazvati radom na krajnjem minimumu kantonalne vlasti i konstantan problem sa isplatama novčanih podrški sa višeg nivoa. Što u situaciji zahtijeva za još većom otvorenošću našeg tržišta i prijetnje da ono bude preplavljeno bogato subvencioniranim proizvodima iz EU, ozbiljno zabrinjava. Pogotovo kad se na nebrigu i nerad vlasti nadovežu i prirodne nepogode, čije posljedice, iz prethodnog perioda, još uvijek nisu, u potpunosti sanirane. 

INTENZITET RADA SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA, U 2015. GODINI, NAJNIŽI JE U DRŽAVI. U čak 6 mjeseci (januaru, februaru, maju, te od avgusta do oktobra) Skupština PK nije održala nijednu sjednicu – što je najveći broj neradnih mjeseci, od svih kantonalnih skupština. VIŠE OD POLOVINE SVOG RADA U 2015. GODINI, SKUPŠTINA JE POTROŠILA NA SEBE I INFORMACIJE O RADU U PRETHODNOJ GODINI. Od 57 mjera razmotrenih u 2015. godini, po tipu, najviše je odluka, od kojih se većina odnosi na imenovanja članova i rukovodstava skupštinskih radnih tijela. Skupština je, naime, proces svog konstituisanja u punom obimu završila tek u 3. kvartalu. Drugu po obimu vrstu mjera kojima se bavila Skupština u 2015. g. predstavljaju izvještaji i informacije koje se odnose na rad u 2014. g. Nažalost, umjesto da takva vrsta dokumenata bude realizovana u prvoj polovini godine, Skupština se njima bavila do samog kraja 2015.

arhiva

Priča u fokusuRSS

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove.


arhiva

Aktuelnosti
rss

Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu I lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.


04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave I lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka I povećanju njihove participacije. 

Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika I opštinskih skupština kao I u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj. 

Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao I tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio I obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora. 


POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?


13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.   


Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.


02.06.2015

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora.


Ulična akcija CCI-ja u Mostaru


23.03.2015

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru.


Izvještaj o analizi rada skupština i vlada svih kantona u FBiH za period 12.10 - 31.12.2014.


06.03.2015

CCI je objavio analizu podataka iz izvještaja o monitoringu rada kantonalnih skupština, koja daje pregled uporednih podataka o radu ovih institucija u periodu 12.10 - 31.12.2014. godine.
Cilj ove analize je da se sumiraju, uporede i na jednostavan način predstave podaci do kojih je CCI došao prateći rad kantonalnih skupština tokom naznačenog perioda. Analiza je zasnovana na CCI-jevim izvještajima o monitoringu rada kantonalnih skupština, koji su plod prikupljanja informacija iz zvaničnih dokumenata i neposrednim prisustvom sjednicama skupština.
Ova analiza je jedan u nizu pokušaja Centara civilnih inicijativa da kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti nastojeći da iste učini odgovornijim i efikasnijim u obavljanju svojih obaveza.
Analizu možete preuzeti u sekciji Monitoring - kantonalni nivo. 

 


arhiva