flash flash

Saopštenje za javnost RSS

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA PRVA INSTITUCIJA ZDRAVSTVA KOJA JE USPOSTAVILA SISTEM UPRAVLJANJA RIZIKOM OD KORUPCIJE

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju donošenje Plana integriteta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2014-2016, kao ključne antikoruptivne mjere iz oblasti prevencije iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH (2009-2014). Sam proces izrade Plana integriteta svakako je značajno doprinio izgradnji svijesti rukovodstva i zaposlenih o štetnosti koju koruptivna praksa može izazvati u radu Zavoda.

 

arhiva

Priča u fokusuRSS

Najbolje rangirane aplikacije na Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP)

U skladu sa procedurama javnog poziva, završen je proces vrednovanja aplikacija i odabira sektorskih partnera na programu Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP). U nastavku slijedi pregled najbolje rangiranih aplikacija po sektorima javnog poziva.

Sektor javnog poziva

Aplikant

Ključni partner

1.Zapošljavanje i tržište rada

Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža

-------------------------

2. Politike ekonomskog razvoja

Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac

Udruženje za poduzetništvo i posao LINK, Mostar

3. Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta)

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih (CID), Banja Luka

4. Obrazovanje

Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka

------------------------

5. Zdravstvo

Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo

Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Sarajevo

6. Zaštita okoliša i energetska efikasnost

Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla

-------------------------

7. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka

------------------------

8. Sektor pravosuđa

Forum građana Tuzle, Tuzla

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

9. Kultura

Akcija, Sarajevo

Fondacija MEDIACENTAR (FMC), Sarajevo

10. Ljudska prava - marginalizovane grupe

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo

11. Prava žena

Žene ženama, Sarajevo

HUG „Žena Trnova“,  Istočna Ilidža

12. Borba protiv korupcije

Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka 

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo

 

 


arhiva

Aktuelnosti
rss

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA


05.03.2014

Fokus svakog izvještaja o monitoringu rada izvršne i zakonodavne vlasti u BiH je na provjeri stepena realizacije godišnjih planova vlada i parlamenata, analizi toka vladinih zakona u parlamentu, kao i na praćenju orjentacije djelovanja institucije ka rješavanju prioritetnih problema građana kao što su nezaposlenost, korupcija, ugroženost ljudskih prava te nizak životni standard građana BiH.

U nastavku pročitajte neke od preporuka CCI-ja dostavljene izvršnim i zakonodavnim institucijama u BiH.

 


INTERVJU PREDSTAVNIKA CCI-JA ADISA ARAPOVIĆA ZA DNEVNI AVAZ


15.02.2014

Narod je pokazao hrabrost i moć da smijeni nekoliko vlada

Oni koji su govorili da su protesti građana u BiH neopravdani, već su politička prošlost! Nadam se da nikada više neće imati priliku obavljati javnu funkciju, kazao je u razgovoru za „Dnevni avaz“ Adis Arapović, menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI).

 Predizborna kampanja

Osnovni uzroci građanskog i socijalnog bunta, prema riječima jednog od najistaknutijih aktivista nevladinog sektora, isključivo su nagomilana i sveprisutna nepravda te dramatično siromašenje ljudi.

- Prostor za političku i stranačku manipulaciju ovim protestima maksimalno je sužen. Dokle god se bunt ograniči na ostavke i ekonomsko-socijalne zahtjeve, dotad neće biti prilike za stranačko mešetarenje i zloupotrebu protesta za plašenje naroda međuetničkim sukobima - kazao je Arapović. Kako je istakao, protesti bh. građana već sada su rezultirali krupnim promjenama. Narod je pokazao hrabrost, dostojanstvo, solidarnost i moć da smijeni nekoliko vlada. Sada je vrijeme za uspostavu nove političke kulture i paradigme. Prava je prilika da predizbornu kampanju za oktobarske izbore obilježe socijalni, antikriminalni i antikoruptivni zahtjevi građana - istaknuo je Arapović.

 


Susreti građana i parlamentaraca na javnim sastancima


20.12.2013

Mogućnost građana da direktno komuniciraju sa svojim izabranim predstavnicima je  vrhu prioriteta CCI-ja. U cilju unaprjeđenja svakodnevne komunikacije građana i parlamentaraca na nivou kantona, entiteta i države, u 2013. godini CCI je organizovao 27 javnih tribina širom zemlje, dajući tako priliku i građanima i parlamentarcima da razgovaraju o temama i problemima koji najviše tište građane ove zemlje. Ohrabreni odzivom i građana i parlamentaraca na javne tribine u 2012. i 2011. godini i njihovom zainteresovanošću za ovaj vid komunikacije, CCI je i u 2013. godini radio na organizaciji direktnih susreta između parlamentaraca i građana.

 


Oxfam i Britanska ambasada u BiH pozivaju organizacije civilnog društva u BiH da učestvuju u projektu “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”.

Oxfam i  Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini pozivaju organizacije civilnog društva u BiH da učestvuju u projektu “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”. 

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje sposobnosti organizacija civilnog društva u BiH da organiziraju i provode kampanje zagovaranja, te osiguraju fondove za provođenje kampanja. Ovaj projekat bi trebao osnažiti organizacije civilnog društva da snažnije utiču na donosioce odluka, te da od njih zahtjevaju veću odgovornost i bolju uključenost u javne debate o provedbi progresivnih politika.

 


Sedmica učešća građana 23.-29.09.2013.


23.09.2013

Povodom Sedmice učešća građana koja se obilježava širom Evrope u periodu 23. – 29. septembra 2013. godine, CCI organizuje niz uličnih štandova u gradovima BiH.

Štandovi se organizuju u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2“. Ovom prilikom građani i javnost će se, putem pripremljenog štampanog materijala, moći detaljnije upoznati sa rezultatima provedenog istraživanja o kvalitetu života u opštinama BiH. Pored toga, biće otvorena i Knjiga prioriteta, u koju će posjetioci štanda moći upisati prioritete kojima bi lokalna uprava trebala da se bavi u narednom periodu u cilju povećanja kvaliteta života na lokalnom nivou.

 


arhiva