flash flash

Saopštenje za javnost RSS

30.11.2015. MONITORING VLADE I SKUPŠTINE UNSKO-SANSKOG KANTONA, I-IX 2015. POZITIVNI POMACI

Treći kvartal u USK obilježila su dva organizovana protesta građana – jedan u zaštitu rijeke Une (protiv izgradnje hidrocentrala na njoj), a drugi sindikalni u zaštitu interesa prosvjetnih radnika ovog kantona, Oba karakteriše visoka građanska svijest, oba su bila usmjerena protiv određenih odluka vlasti, oba su uspjela da navedu vlast da još jednom razmisli o svojim odlukama i da ih koriguje i uskladi sa zahtjevima građana. USK je na taj način postao uspješan model funkcionisanja demokratije u najboljem smislu. Građani su, umjesto apatičnog praćenja djelovanja organa vlasti, organizovano stavili do znanja da se sa određenim odlukama vlasti ne slažu i iznijeli svoje precizne stavove, a vlast je umjesto ignorisanja vlastitih građana i tvrdoglavosti, pokazala sposobnost za uvažavanje argumenata, dijalog i kompromis. Model je to koji bi smo rado vidjeli češće i šire, na svim dijelovima BiH.

NAKON KONTINUIRANOG RASTA PRODUKTIVNOSTI, U PRVA DVA KVARTALA 2015. GODINE, SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA U TREĆEM JE KVARTALU ZABILJEŽILA DRASTIČAN PAD BROJA RAZMATRANIH MJERA. Nakon izuzetnog rasta sa 23 razmotrene mjere u 1. kvartalu, na 83 u drugom, u trećem se broj razmotrenih mjera sveo na 31. 

SKROMAN START U PRVOM KVARTALU I NEUSPJEH U ZADRŽAVANJU TEMPA IZ DRUGOG KVARTALA, UKUPNE REZULTATE SKUPŠTINE, U PRVIH 9 MJESECI 2015. SU UČINILI NIŽIM OD PROSJEKA PRETHODNOG SAZIVA. To se odnosi i na ukupnu realizaciju mjera (137, u odnosu na 154, koliki je prosjek iz prethodnog mandata), ali, posebno, na realizaciju zakona koja je duplo niža – u prvih je 9 mjeseci 2015. godine usvojeno svega 5 zakona, dok je prosjek prethodnog četverogodišnjeg mandata bio 9 i po usvojenih, plus 3 i po zakona prihvaćena u nacrtu.  S druge strane...

BROJ ODRŽANIH SJEDNICA SKUPŠTINE USK, U POSMATRANOM PERIODU, BIO JE VEĆI NEGO I U JEDNOJ GODINI PRETHODNOG MANDATA, A ISTOVREMENO I NAJVEĆI OD SVIH KANTONALNIH SKUPŠTINA. Održano je čak 15 sjednica Skupštine što je 2 i po do 3 puta više od broja sjednica koje su u istom periodu održale skupštine PK, HNK, ZHK i Kantona 10. 

arhiva

Priča u fokusuRSS

CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

BOLJI I EFIKASNIJI SISTEM ZAŠTITE OD POPLAVA JE POTREBA SVIH!

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na okruglom stolu,održanom 23.2.2015, na kojem su češće uzeli predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, predstavnici institucija nadležnih za problematiku upravljanja vodama, upravljanje sistemom zaštite i spašavanja, predstavnici lokalne zajednice, akademske zajednice, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija u BiH, ponovo apostrofirali pitanja (preporuke) iz Analize “Poplave u BiH - elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”, a s ciljem da sa najodgovornijim osobama za oblasti koja tretira analiza nastavimo putem konstruktivnog dijaloga do konačnih rješenja. Ništa manje važna tema na ovom događaju neće biti niti implementacija zaključaka sa konferencije za sprječavanje i upravljanje poplavama, na kojoj su učestvovale zemlje regije, u Briselu, 24.11.2014. godine


arhiva

Aktuelnosti
rss

Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu I lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.


04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave I lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka I povećanju njihove participacije. 

Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika I opštinskih skupština kao I u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj. 

Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao I tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio I obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora. 


POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?


13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.   


Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora.


Ulična akcija CCI-ja u Mostaru

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru.


Izvještaj o analizi rada skupština i vlada svih kantona u FBiH za period 12.10 - 31.12.2014.

CCI je objavio analizu podataka iz izvještaja o monitoringu rada kantonalnih skupština, koja daje pregled uporednih podataka o radu ovih institucija u periodu 12.10 - 31.12.2014. godine.
Cilj ove analize je da se sumiraju, uporede i na jednostavan način predstave podaci do kojih je CCI došao prateći rad kantonalnih skupština tokom naznačenog perioda. Analiza je zasnovana na CCI-jevim izvještajima o monitoringu rada kantonalnih skupština, koji su plod prikupljanja informacija iz zvaničnih dokumenata i neposrednim prisustvom sjednicama skupština.
Ova analiza je jedan u nizu pokušaja Centara civilnih inicijativa da kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti nastojeći da iste učini odgovornijim i efikasnijim u obavljanju svojih obaveza.
Analizu možete preuzeti u sekciji Monitoring - kantonalni nivo. 

 


arhiva