Saopštenje za javnost RSS

REZULTATI RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U 1. KVARTALU 2016. OZBILJAN PAD PO SVIM PARAMETRIMA

Politički sukobi u Republici Srpskoj nastavljaju se radikalizirati. U borbi za stranačke i lične interese koriste se i krajnje neprimjerena sredstva - od političkih protivnika se stvaraju neprijatelji i upotrebljava rječnik neprimjeren za jedno demokratsko društvo. A u toj atmosferi, političkih sukoba, nastavlja se, s jedne strane, i finansijska neizvjesnost, koja visi nad Republikom Srpskom, jer smo dovedeni u situaciju da nam budžetska stabilnost zavisi od stranih kredita i poslušnosti s kojom naše vlasti ispunjavaju naloge MMF-a, a, s druge strane, Vlada i Narodna skupština pokazuju ozbiljne probleme u svom radu.

NAKON IZUZETNO DOBRIH REZULTATA OSTVARENIH U POSLJEDNJEM KVARTALU 2015. GODINE, VLADA REPUBLIKE SRPSKE JE, U PRVOM KVARTALU 2016. GODINE, DOŽIVJELA PAD, PO, PRAKTIČNO, SVIM PARAMETRIMA. Produktivnost je sa 981 razmotrene mjere u 4. kvartalu, pala za skoro 30% - na svega 698 mjera razmotrenih u 1. kvartalu 2016. A broj utvrđenih zakona sa 41 na 27.

INTENZITET RADA NIŽI JE NEGO I U JEDNOM KVARTALU PRETHODNE GODINE. Dok ni u jednom kvartalu, u 2015, Vlada nije imala ispod 20 zasjedanja (a u 4. kvartalu ih je imala čak 30) – u prvom kvartalu 2016. održano je svega 13 zasjedanja Vlade RS.

PAD INTENZITETA RADA DODATNO JE NEPRIHVATLJIV S OBZIROM NA OZBILJNE ZAOSTATKE NAPRAVLJENE U 2015. GODINI. Vlada RS je prošlu 2015. godinu okončala sa 149 nerealizovanih mjera Iz godišnjeg plana, od ukupnog broja planiranih zakona čak 39 nije utvrđeno, a od 15 planiranih strategija 7. 

PROGRAM RADA VLADE RS PONOVO NIJE DONESEN NA VRIJEME. Iako Poslovnik o radu Vlade RS jasno propisuje obavezu da se program rada donosi prije početka godine na koju se odnosi, Vlada RS program svog rada za 2016. godinu ne samo da nije donijela do kraja 2015. nego ni do kraja prvog kvartala 2016. Radi se o kontinuiranom nepoštovanju obaveza, koje je djelimično uzrokovano neodgovornim odnosom Narodne skupštine, u ovom kontekstu. Posebno je zabrinjavajuće što ta obaveza Vlade, koja nije na vrijeme izvršena nijednom u zadnjih 10 godina, u posljednje dvije godine bilježi najveća kašnjenja do sada, usvajanjima tek u aprilu i maju godine na koju se program odnosi. 

arhiva

Priča u fokusuRSS

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove.


arhiva

Aktuelnosti
rss

Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.


04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave i lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka i povećanju njihove participacije. 

Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika i opštinskih skupština kao i u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj. 

Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao i tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio i obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora. 


POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?


13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.   


Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.


02.06.2015

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora.


Ulična akcija CCI-ja u Mostaru


23.03.2015

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru.


Izvještaj o analizi rada skupština i vlada svih kantona u FBiH za period 12.10 - 31.12.2014.


06.03.2015

CCI je objavio analizu podataka iz izvještaja o monitoringu rada kantonalnih skupština, koja daje pregled uporednih podataka o radu ovih institucija u periodu 12.10 - 31.12.2014. godine.
Cilj ove analize je da se sumiraju, uporede i na jednostavan način predstave podaci do kojih je CCI došao prateći rad kantonalnih skupština tokom naznačenog perioda. Analiza je zasnovana na CCI-jevim izvještajima o monitoringu rada kantonalnih skupština, koji su plod prikupljanja informacija iz zvaničnih dokumenata i neposrednim prisustvom sjednicama skupština.
Ova analiza je jedan u nizu pokušaja Centara civilnih inicijativa da kontinuiranim praćenjem i periodičnim izvještavanjem, javnosti omogući uvid u rad institucija vlasti nastojeći da iste učini odgovornijim i efikasnijim u obavljanju svojih obaveza.
Analizu možete preuzeti u sekciji Monitoring - kantonalni nivo. 

 


arhiva