Saopštenje za javnost RSS

REZULTATI VLADE I SKUPŠTINE SBK U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE SKUPŠTINA SBK REALIZOVALA 18% A VLADA 14% OD PLANIRANOG – NAJLOŠIJE OD SVIH KANTONALNIH INSTITUCIJA VLASTI

U kontekstu velikog uticaja koji kantonalne vlade i skupštine dobijaju, usvojenim sistemom koordinacije, na put BiH u EU, a koji bi trebalo da prati i adekvatna ozbiljnost i odgovornost u radu, rezultati rada mnogih kantonalnih institucija vlasti – pa i Vlade i Skupštine SBK – naročito u ispunjavanju planiranih obaveza, te poštovanju zakona, zabrinjavaju.

NAKON ŠTO JE U ZADNJEM KVARTALU 2015. GODINE OSTVARILA JEDAN OD NAJBOLJIH REZULTATA U POSLJEDNJIH 6 GODINA, VLADA SBK, U PRVA DVA KVARTALA 2016. GODINE, BILJEŽI KONTINUIRANI PAD, I INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI. Od 14 sjednica i na njima razmotrenih 470 mjera – što je nakon rezultata iz 4. kvartala 2013. godine najveći intenzitet rada i produktivnosti u posljednjih 6 godina – Vlada je najprije pala na 10 sjednica i 401 razmotrenu mjeru, u prvom kvartalu, a onda na 8 sjednica i 382 na njima razmotrene mjere, u drugom kvartalu 2016.

I PORED PADA U ODNOSU NA REZULTATE S KRAJA 2015. I VRLO NISKOG INTENZITETA RADA, PRODUKTIVNOST VLADE SBK, U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, VRLO JE VISOKO NA KANTONALNOJ LJESTVICI. Vlada SBK, u prvom je kvartalu 2016. godine, imala veći intenzitet rada, jedino od vlada Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona. Dok je intenzitet rada, odnosno broj održanih zasjedanja, Vlade USK npr. bio dva puta, a Vlade KS tri i po puta veći. S druge strane, produktivnost Vlade SBK (783 razmotrene mjere), u posmatranom periodu, bila je slabija jedino od produktivnosti Vlade KS (1000 razmotrenih mjera). No...

KVANTITET NE PROIZVODI NUŽNO I KVALITET – I REZULTATI RADA VLADA SBK DOBAR SU PRIMJER ZA TO. Broj realizovanih značajnih sistemskih mjera kojima se dugoročno može uticati na poboljšanje kvaliteta života građana vrlo je nizak. Zakoni čine tek 1%, a strategije tek nešto više od 1 promila od svih razmatranih mjera na sjednicama Vlade u posmatranom periodu. Utvrđeno je, naime, tek 8 zakona ukupno i tek jedna strategija. Naime...

VEĆINA MJERA KOJE SU SE NAŠLE NA DNEVNIM REDOVIMA SJEDNICA VLADE SBK SU DNEVNO – OPERATIVNOG KARAKTERA. Gotovo trećina njih se odnosi na odluke (254), koje sa različitim saglasnostima, izvještajima, informacijama, rješenjima i zaključcima, čine preko 80% svih razmotrenih mjera.

arhiva

Priča u fokusuRSS

Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!

U Sarajevu je 2. avgusta 2016. godine održana prva u nizu uličnih akcija „Sposobnim, a nepodobnim!“ , koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu istoimene kampanje, s ciljem depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Tom  akcijom, zvanično je pokrenuta peticija kojom se zahtjeva jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, te pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza.

 Peticiju je moguće potpisati i elektronskim putem na platformi www.sposobnimanepodobnim.ba

 


arhiva

Aktuelnosti
rss

IPA FONDOVI - (NE)ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI


02.06.2016

Analiza Centara civilnih inicijativa pod nazivom “IPA fondovi – (Ne)iskorištene prilike i mogućnosti” ukazuje na važnost povlačenja sredstava iz IPA fondova, koje treba shvatiti kao javni interes cijele zemlje, te tako svaki partner u procesu, bilo da je riječ o institucijama vlasti, profitnim ili neprofitnim organizacijama, treba da osigura dinamiziranje aktivnosti i dostizanje što veće iskorištenosti raspoloživih sredstava u Bosni i Hercegovini.


Predstavnici Centara civilnih inicijativa na sastanku sa ministricom za Upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske, gospođom Lejlom Rešić.


04.11.2015

Na sastanku koji  je održan 4. novembra 2015. direktor za razvoj CCI, gospodin Igor Stojanović je predstavio dosadašnji rad CCI u domenu uprave i lokalne samouprave, u smislu ojačavanja uloge građana u procesima donošenja odluka i povećanju njihove participacije. 

Kako je u Republici Srpskoj u toku intenzivan rad na izradi nacrta novog Zakona o lokalnoj samoupravi, CCI je ministrici Rešić uputio prijedloge sa mogućim zakonskim riješenjima u oblasti unaprijedjenja odnosa izmedju načelnika i opštinskih skupština kao i u oblasti poboljšanja zakonske pozicije I uloge mjesne zajednice u Republici Srpskoj. 

Konstatovana je zajednička opredjeljenost za saradnju oko novog Zakona o lokalnoj samoupravi – posebno kada nacrt stigne u Narodnu skupštinu RS kao i tokom dolazećih javnih rasprava oko ovog zakona. Takođe, potvrđena je spremnost obiju strana da prošire obim saradnje koji bi uključio i obuke javnih službenika u vezi sa jačanjem konkuretnosti lokalnih samouprava u oblasti privlačenja medjunarodnih donatora. 


POLITIČKE VOLJE IMA, NO IMA LI VOLJE ZA KOMPROMIS OKO IZMJENA IZBORNOG ZAKONA?


13.10.2015

Konferencija pod nazivom ''Godinu dana nakon izbora: Postoji li politička volja za izmjene Izbornog zakona?'' u organizaciji Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' održana je 12. oktobra 2015. u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH bez usvajanja konkretnih zaključaka.   


Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.


02.06.2015

28.05.2015. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Banjoj Luci organizovali okrugli sto na temu: “Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”, u okviru projekta “”Jačanje transparentnosti lokalnih vlasti u BiH”,podržanog od strane Ambasade Švicarske u BiH.  Cilj okruglog stola je bio da se otvori stručna javna diskusija na zadatu temu, te su u skladu s tim bili prisutni predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, predstavnici nekoliko opština i gradova iz odjeljenja za informatiku i odnose sa javnošću, te predstavnici medija i nevladinog sektora.


Ulična akcija CCI-ja u Mostaru


23.03.2015

U okviru kampanje “Pravo na život”, prva u nizu uličnih akcija, kojom Centri civilnih inicijativa (CCI) žele ukazati na važnost zakonom propisanog finansiranja federalnog fonda solidarnosti,   održana je u petak 20. marta 2015.g. u Mostaru.


arhiva