Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Projekat "Održivost civilnog društva"


Proces pristupanja EU promoviše aktivno učešće OCD-a u procesima odlučivanja, međutim, vlasti u BiH civilno društvo ne vide kao glavnog partnera, niti civilno društvo smatraju legitimnim predstavnikom građana, koji svoje izabrane predstavnike vlasti drže odgovornim za donošenje i provedbu javnih politika. Glavna pretpostavka je da samo jako i učinkovito civilno društvo, koje zagovara rješavanje problema velikog broja građana donosi povećano učešće građana u procesima odlučivanja. saznaj više

'Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u opštinama Bijeljina, Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak'


Brojne analize pokazuju kako je Bosna i Hercegovina zemlja visokog rizika od poplava. Poplave u BiH su u više navrata bile katastrofanih razmjera, a tokom nekoliko posljednjih godina nanijele su ogromnu materijalnu štetu privredi, infrastrukturnim objektima, okolišu, zdravlju stanovništva, uključujući i gubitke ljudskih života. Štete od poplava se u potpunosti nisu mogle izbjeći, ali su mogle biti manje da su vlasti u BiH preduzele sve da izgradnji funkcionalnog i efikasnog sistema zaštite od poplava.  Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava ključni su u borbi protiv pošasti kakve su poplave, a veliki dio odgovornosti za postojeće stanje zasigurno snose i jedinice lokalne samouprave u BiH. Period imlementacije:  25.10.2016.- 25.10.2017. Donator: Delegacija Evropske Unije u BiH. Budžet: 242.826 EUR.     saznaj više

'Jačanje integriteta javnog sektora: depolitizacija za vladavinu prava'


U BiH ima preko 25.000 rukovodećih i upravljačkih pozicija unutar javnog sektora ili javne uprave koje se nezvanično smatraju političkim/izbornim pozicijama, iako ih zakon takvima ne tretira. Derogiranjem pozitivnog zakonodavstva i promovoranjem stranačkog ovladavanja cijelim javnim sektorom, BiH i njeni sastavni dijelovi izloženi su riziku urušavanja krhke vladavine prava, jednakosti pred zakonom i povjerenja u pravni poredak. Politizacija i partizacija javne uprave dosegla je istorijski maksimum, a zapošljavanje politički podobnih, umjesto najkvalitetnijih kadrova u javnu službu postalo je nepisano pravilo. Zbog toga je potreban veliki zaokret u političkoj kulturi, kao i svakodnevnoj praksi imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.  Period imlementacije:  01.01.2016.- 31.12.2017. Donator: Delegacija Evropske Unije u BiH Budžet:199.980 EUR saznaj više

Jačanje razumijevanja i kapaciteta socijalnih partnera u BiH u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju


Socijalni dijalog u BiH je krizi. Ovim projektom CCI daje doprinos u poboljšavanju ovog procesa koji ima kapacitete da odgovori na društvene potrebe u zemlji. Period implementacije: 01.12.2015. – 28.02.2017. godine Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH Budžet: 100.000 EUR saznaj više

BASE (Building Accountability and Systems in the Election)


Centri civilnih inicijativa (CCI) sa još 5 partnerskih organizacija Centar za građansku suradnju ''CGS'' Livno, Undruženje građana Demokratija-Organizovanje-Napredak ''DON'' Prijedor, Forum građana Tuzle, Omladinska informativna agencija ''OIA'' Sarajevo i Institut za razvoj mladih i zajednice ''Perpetuum mobile'' Banja Luka), u okviru Koalicije za slobodne i poštene izbore – Pod lupom, provodi BASE (Building Accountability and Systems in the Election) projekat.  Projekat traje 36 mjeseci (od 15.11.2015. do 15.11.2018. godine). Ukupan iznos budžeta projekta je 1.675.978 eura, od čega ukupno 1.500.000 eura finansira Evropska unija (EU/EDF)  saznaj više

Reforme i zapošljavanje


Projektom Reforme i posao CCI će uticati na povećanje odgovornosti bh vlasti za smanjenje nezaposlenosti kroz aktivno učešće u iniciranju, donošenju, provedbi i monitoringu ključnih ekonomskih reformi i novih javnih politika sadržanih u Izjavi Predsjedništva BiH/PSBiH i Compact for Growth, kao instrumenata za ubrzavanje EU integracijskog procesa BiH.  Svjedoci smo neodgovornog i nekompetentnog odnosa BH vlasti prema jednom od najvećih problema u društvu – nezaposlenosti. Sa druge strane, nema ni artikulisanog pritiska BH javnosti i civilnog društva da vlasti rade bolje i brže na smanjenju nezaposlenosti.  Period implementacije: 01.09.2015. – 01.03.2017. Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u BiH Budžet: 145.040,00 KM saznaj više

Jačanje međuopštinske saradnje i kapaciteta jedinica lokalne samouprave na jugozapadu Republike Srpske za pristupanje Evropskim i drugim fondovima


U okviru ovog projekta CCI će zajedno sa partnerima – opštine Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Istočni Drvar i Jezero, uspostaviti međuopštinski razvojni tim. Članovi ovog tima će proći intenzivnu obuku kako bi stekli potrebna znanja i vještine za razvijanje projektnih prijedloga, te na taj način povećali prilike ovim sredinama za pristup donatorskim sredstvima EU i drugih donatora. U okviru ovih aktivnosti članovi međuopštinskog razvojnog tima će razviti jedan prijedlog projekta, on interesa za sve zajednice, i uputiti ga na razmatranje donatorima. CCI sa svojim resursima stoji na raspolaganju međuopštinskom timu za svaku vrstu pomoći, konsultacija, kao i promociju projekta u medijima.  Period implementacije: mart – decembar 2016. Donator: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Projekat kofinansiraju Centri civilnih inicijativa i opštine Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Istočni Drvar i Jezero. Budžet: 21.465 KM saznaj više

naslov