Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U BIH

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog drustva (CPCD), kao implementatori Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u BiH, pozivaju sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije), da podnošenjem aplikacija iskažu interes da budu sektorski partneri na ovom programu. Ovim javnim pozivom, namjeravaju se identifikovati najbolji aplikanti u svakom sektoru, koji će u narednoj fazi dostaviti prijedloge projekata, radi dobijanja grant podrške za implementaciju konkretnih projektnih aktivnosti.

Sektori u kojima će biti odabrani najbolji aplikanti – sektorski partneri su: (1) Zapošljavanje i tržište rada; (2) Politike ekonomskog razvoja; (3) Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta); (4) Obrazovanje; (5) Zdravstvo; (6) Zaštita okoliša i energetska efikasnost; (7) Poljoprivreda i ruralni razvoj; (8) Sektor pravosuđa; (9) Kultura, (10) Ljudska prava - marginalizovane grupe; (11) Prava žena i (12) Borba protiv korupcije.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija je otvoren od dana objavljivanja do 31. januara 2014. godine u 16,00 časova.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: grantovi@ccibh.org

Obrazac aplikacije, te detaljno Uputstvo za aplikante, dostupni su na web stranici CCI – www.cci.ba

Od aplikanata se traži da do navedenog roka dostave kompletnu aplikacionu dokumentaciju u elektronskoj formi na e-mail adresu: grantovi@ccibh.org