Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

"KOLIKO TROŠIM - TOLIKO PLAĆAM"

U Travniku i Zenici Centri civilnih inicijativa (CCI) sprovode kampanju pod nazivom „Koliko trošim- toliko plaćam“!

 Kampanja ima za cilj smanjenje broja paušalnih računa uvođenjem mjerača potrošnje, kako bi se proveo temeljni princip prava potrošača, otvorile mogućnosti da pojedinci i kolektivi ostvare uštede, kako bi se smanjila korupcija u komunalnoj oblasti i otvorile mogućnosti ulaganja radi energetske učinkovitosti.

 U saradnji sa Klubom potrošača Srednje Bosne-Travnik, javnim preduzećima u oblasti komunalne djelatnosti iz ova dva grada, radiće se na unapređenju komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u smislu povećanja kvaliteta isporuke usluga, povećanje broja domaćinstava općina obuhvaćenih organiziranom isporukom usluga, povećanjem naplativosti usluga, smanjenja paušalnih računa i otklanjanje određenih nelogičnosti, a sve po principu koliko trošim-toliko plaćam. 

Organizacija sadašnjeg sistema je opterećena problemom mehanzima naplativosti, usljed čega preduzeća moraju po zakonu utuživati dužnike, plaćati visoke sudske troškove, koji se često ne završavaju i zastarijevaju ili otpisuju. Sve ovo onemogućuje investiranja u razvoj i modernizaciju, koje su temelj za uvećanje kvalitete usluga.  Sve više općina u BiH  zagovara privatizaciju komunalnih i drugih javnih poduzeća i  ukidanje subvencija. Prema njihovim analizama, jedina budućnost je u ekonomskoj cijeni usluga sa adekvatnim mehanizomom prisile za neplatiše.

 Da bi se efikasnije proveo ovaj princip na području općina Travnik i Zenice  neophodno je u potpunosti implementirati kantonalni Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, kao i donijeti Zakon o komunalnoj djelatnosti na području SBK/KSB, čija procedura je u toku.

 PRIMJER VISINE NAKNADE SA I BEZ MJERAČA POTROŠNJE   

OPĆINA TRAVNIK( JKP Bašbunar)

Vrsta naknade

Cijena sa PDV

Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA

2,34 KM/ m³

Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA

0,94 KM /m³

Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA (6 m³/član domaćinstva)

5,62 KM/član domaćinstva

Naknada za komunalni otpad -PRAVNA LICA

1,40 KM/m²

Naknada za komunalni otpad –FIZIČKA LICA –I ZONA

3,51 KM/član domaćinstva

Naknada za grijanje –PRAVNA LICA

1 KWh = 0,16 KM

Naknada za grijanje –FIZIČKA LICA

1,68 KM / m² ( 12 mjeseci)