Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Besplatni konkursi

CILJ je da poslodavac prilikom raspisivanja Javnog konkursa ne postavlja kao uslov pristupanja konkursu dostavljanje Ljekarskog uvjerenja i Uvjerenja o nekažnjavanju.

Tek po izboru kandidata za određeno radno mjesto, a prije potpisivanja ugovora o radu kandidat prilaže LJEKARSKO UVJERENJE.

 UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU poslodavac traži službenim putem od nadležne institucije u skladu sa zakonom.

“NOVČANA KAZNA ZA KONTROLORA KOJI OBRAĐUJE PODATKE O OSUĐIVANOSTI/ NEOSUĐIVANOSTI U KONKURSNOJ PROCEDURI SUPROTNO ZAKONU, ODNOSNO ZAHTIJEVA I DOBIJE UVJERENJE O KAŽNJAVANJU/NEKAŽNJAVANJU OD UČESNIKA U KONKURSNOJPROCEDURI, KREĆE SE U IZNOSU OD 50.000 DO 100.000 KM, A ZA ODGOVORNO LICE U KONTROLORU U IZNOSU OD 1.000 DO 15.000 KM, DOK ZA OSOBU ZAPOSLENU KOD KONTROLORA U IZNOSU OD 500 DO 10.000 KM.”

(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH)


Kampanju su do sada podržali:

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, Ministarstvo prosvjete i kulture RS,

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, Agencija za državnu upravu RS, Federalni zavod za zapošljavanje, Službaza zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije, Predsjednici aktiva direktora osnovnih isrednjih škola u BiH, OŠ "Miloš Dujić" Čelinac, OŠ “Petar Kočić” Prijedor, OŠ “Aleksa Šantić”Ugljevik, OŠ “Dvorovi” Dvorovi, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, JU Zavod za zapošljavanjeRepublike Srpske, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo, Služba za zapošljavanje ZDK-a Zenica, te mnogi građani BiH.