Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Donošenje strategija zapošljavanja i akcionih planova

Kako u Bosni i Hercegovini nisu postojale strategije zapošljavanja niti na jednom nivou, što predstavlja jedinstven slučaj u ovom dijelu Evrope, CCI je tokom 2009. godine „otvorio„ pitanje donošenja navedenih dokmenta i pokrenuo aktivnosti kojima bi navedene teme stavio u fokus interesovanja predstavnika vlasti ali i šire javnosti, te uticao na stvaranje pozitivnijeg političkog ambijenta vršeći permenentni pritisak na najodgovornije lidere političkih partija i institucija vlasti radi sistemskog rješavanja možda najvećeg problema građana Bosne i Hercegovine, problema niske stope zaposlenosti.

CCI predstavnici su obavili set razgovora sa liderima svih parlamerntarnih političkih partija, državim i entitetskim premijerima i resornim ministrima od kojih su dobijena javna obećanja i podrška za donošenje navedenih dokumenata i njihov odgovorniji pristup ovome i drugim konkretnim problemima građana BiH. Paralelno, CCI je, za navedene aktivnosti, dobio podršku preko stotinu NVO-a, od kojih je njih 35 dalo i svoje konkretne preporuke za navedene dokumente.

Kao prvi od rezultata navedenih aktivnosti je planiranje izrade i donošenja strategija zapošljavanja u državnom i entitetskim programima rada, što je, ujedno, i prvi put nakon Dejtonkog sporazuma da su bh vlasti planirale sistemski pristup rješavanja problema nezaposlenosti u BiH.

Nakon predviđenog planiranja strategija, trenutno stanje sa navedenim dokumentima je sljedeće:

  • U FBiH, usvojena strategija, trenutno u izradi i Akcioni plan,
  • U RS, usvojen Prijedlog strategije zapošljavanja na Vladi RS. Dokument ide u dalju skupštinsku proceduru,
  • Na državnom nivou, finalizacija dokumenta koji bi trebao ići na usvajanje na Vijeće ministara.

CCI trenutno radi zagovaračke aktivnosti na donošenju strategija i akcionih planova, te realizacije mjera iz usvojene strategije, odnosno CCI će, tamo gdje strategije budu usvojene, insistirati na donošenju operativnih akcionih planova, te zagovarati konkretne mjere iz istih, a tamo gdje ovi krucijalni dokumenti ne budu prihvaćeni etiketirati najneodgovornije pojedince i stranke, te prema istim pokrenuti negativnu kampanju koja će imati višestrukik efekat, ako imamo u vidu da je tekuća godina, izborna godina.

Opšti cilj:

  • Izvršiti pritisak na predstavnike vlasti radi povećanja standarda građana i broja zaposlenih u BiH.

Specifični ciljevi:

  • inicirati donošenje strategija zapošljavanja,
  • uključiti građane, interesne grupe i NVO u izradu strategije,
  • doprinijeti donošenju kvalitetnih strategija,
  • javnom kampanjom etiketirati one koje opstruiraju donošenje strategije,
  • povećati transparentnost procesa i odgovornost predstavnika vlasti 
naslov