Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Depolitizirajmo obrazovanje

Trenutno politika (političke partije u BiH) imaju presudan uticaj u imenovanju direktora osnovnih škola i to koriste kao jedan od motiva za privlačenje članstva u svoje redove kao alat moći. Izuzetak je jedino Tuzlanski kanton (TK) gdje je upravo na inicijativu i nakon kampanje CCI-a zakonski uređen neposredan izbor direktora Osnovnih škola i to putem izbora gdje roditelji i zaposleni biraju direktora između nekoliko kandidata. U cilju poboljšanja opisane situacije CCI želi proširiti pozitivna iskustva iz TK u uspostavljanju sistema javnih izbora za direktore škola tokom kojeg kandidati predstavljaju svoje planove šta će raditi ukoliko budu izabrani na izborima na kojima roditelji i staratelji djece biraju. Konkrento, CCI želi depolitizirati obrazovanje, odnosno onemogućiti presudan uticaj političkih stranaka na izbor i imenovanje direktora u osnovnim školama kroz izmjene i dopune postojećih zakona na nivou kantona u FBiH, kao i u RS.

Na ovoj kampanji glavne aktivnosti ticale su se promoviranja ideje o neposrednom izboru direktora osnovnih škola u ciljanim kantonima, a posebno prema najodgovornijim adresama unutar kantonalnih vlasti (ministarstva, vlade, skupštine). Fokus aktivnosti u proteklom periodu bio je u 4 kantona: BPK, USK, HNK i KS, gdje je nizom sastanaka, lobiranja, okruglih stolova, javnih istupa, medijskom i promotivnom kampanjom, građenjem lokalnih zagovaračkih koalicija, mreže podrške inicijativi, itd, postignut vidan napredak.

U Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde, intenzivnom kampanjom tokom prve polovine 2009. godine, koja je podrazumjevala niz sastanaka i konsultacija unutar Ministarstva obrazovanja, Skupštine BPK, političkih stranaka, udruženja roditelja, zatim medijske i promotivne akcije poput uličnih informativnih akcija, itd., postignut je krajnji očekivani rezultat – donošenje izmjenjenog zakona o osnovnom obrazovanju, kojim je, identično rješenju u TK, roditeljima školske djece i uposlenicima osnovnih škola, omogućeno neposredno biranje direktora osnovih škola.

Time je BPK postao drugi kanton u kojem će se provoditi izbor direktora po novm modelu. Takođe, CCI je odmah po donošenju zakona, nekoliko mjeseci aktivno učestvovao u donošenju podzakonskih akata, koji su do detalja precizirali cijeli proces. Prvi izbori održani su već tokom oktobra, prošli su u savršenom redu, a na zadovoljstvo svih učesnika (ministarstvo, roditelji, nastavnici), dokazano je da je ovaj model izbora funkcionalan i da je opravdao sva očekivanja. Paralelno, kampanja je vođenja u još tri kantona KS, USK i HNK. Organiziranjem niza sastanaka, okruglih stolova, javih debata, TV emisija, u ova tri kantona otvoren je proces koji bi trebalo rezultirati zakonskim reguliranjem novog načina izbora direktora.