Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Liječenje nezdravog zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini

Donator:  Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Trajanje: decembar 2018 - decembar 2021

Iznos ugovora: 554.457 eura

Liječenje nezdravog zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini" je projekat koji provode Transparency international-a BiH (TI BiH) kao nosilac projekta i Centri civilnih inicijativa (CCI), kao partner, a koji finansira Evropska unija.

Projektom je planirano zagovaranje za unapređenje pravne regulative i praksi zdravstvenih ustanova u izgradnji sistema prevencije od korupcije. U fokusu su oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, upravljanja ljudskim resursima i finansijskog upravljanja. Cilj je unapređenje internih akata zdravstvenih ustanova, te izmjena i dopuna legislative čime će biti smanjene mogućnosti za korupciju u sektoru zdravstva.

Takođe, planirano je razvijanje i uspostavljanje modela transparentnih elektronskih listi čekanja pacijenata za zdravstvene usluge (ključne operacije i preglede za koje se trenutno najduže čeka) u jednoj zdravstvenoj ustanovi u BiH. U kasnijoj fazi projekta model trensparentnih listi čekanja bi se ponudio ostalim zdravstvenim ustanovama. Navedenim će se unaprijediti transparentnost procesa, te smanjiti mogućnosti za korupciju prilikom zakazivanja termina medicinskih pregleda i intervencija.

Paralelno, će biti provedeno 10 lokalnih kampanja i akcija u oblasti antikorupcije u zdravstvu od strane bh. nevladinih organizacija, te će u okviru nevedene oblasti biti uspostavljena neformalna Koalicija organizacija civilnog društva - Koalicija za monitoring i zagovaranje borbe protiv korupcije (MAACC). Cilj navedenog je jačanje konkretnih zagovaračkih inicijativa za uvođenje i donošenje novih antikoruptivnih politika u javnom zdravstvu i njihove provedbe.

 

naslov

Generalni cilj projekta je doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sektoru u BiH kroz angažman organizacija civilnog društva u kreiranju politika, donošenju odluka i podržavanju zdravstvenih ustanova u pružanju kvalitetnijih i učinkovitijih zdravstvenih usluga građanima.

naslov