Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.04.2017

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA (Više...)

Ponuda mora sadržavati slijedeće: 

-          opis metodologije rada konsultanta pri izradi dokumenata „Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće za ciljne opštine“, 

-          cijenu usluge,

-          biografiju (CV) izvršioca posla 

Podnošenje ponude:

Ponuđači su obavezni da ponude dostave najkasnije do 15.05.2017. (16 časova) putem pošte na adresu CCI-a, Petra Kočića 41, 78000 Banja Luka, BiH, sa naznakom: Prijava na POZIV ZA EKSPERTA (Poziv za ponude izradu dokumenata „Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće u opštinama Lopare i Šekovići“). Predviđeni vremenski okvir za objavu rezultata i potpisivanje ugovora sa pružaocem(ima) usluga je 20.05.2017. godine. 


javni poziv