Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

02.06.2016

IPA FONDOVI - (NE)ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI

Analiza Cenara civilnih inicijativa pod nazivom “IPA fondovi – (Ne)iskorištene prilike i mogućnosti” ukazuje na važnost povlačenja sredstava iz IPA fondova, koje treba shvatiti kao javni interes cijele zemlje, te tako svaki partner u procesu, bilo da je riječ o institucijama vlasti, profitnim ili neprofitnim organizacijama, treba da osigura dinamiziranje aktivnosti i dostizanje što veće iskorištenosti raspoloživih sredstava u Bosni i Hercegovini.

Ukupna IPA alokacija za BiH u razdoblju 2007. – 2013. je iznosila oko 650 miliona eura (državni programi, prekogranična saradnja, dio višekorisničke IPA-e). Međutim, zbog neispunjavanja uslova Bosna i Hercegovina je ukupno posmatrano samo polovično iskoristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju.

Analiza na jednostavan način građanima u BiH pojašnjava i približi važnost korištenja finansijskih instrumenata Evropske unije kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), kao mehanizma za napredak, a s druge strane može da potakne donosice odluka da preuzmu svu odgovornost i ulogu, kako bi se osigurale sve pretpostavke da procenat iskorištenosti raspoloživih sredstava u okviru IPA II (2014. – 2017.) u BiH u narednom periodu dostigne svoj maksimum.

Provedena istraživanja su pokazala da građani u Bosni i Hercegovini nisu u velikoj mjeri upoznati sa IPA osnovama, značenjem, mogućnostima, elementima ovog finansijskog instumenta, njegovom uticaju na BDP, konkurentnost i privlačenje stranih investicija. S druge strane, poznato je da što zemlja više povuče sredstava i uspješno realizuje projekte, otvara sebi put za nove investitore.

Kompletnu analizu možete preuzeti pod linkom Publikacije.  

 


CCI banner i zastava