Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

02.06.2015

Održan okrugli sto „“Unapređenje transparentnosti web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini”.

U uvodnom dijelu, Zoran Adžaip, projekt menadžer je prisutne upoznao sa aktivnostima koje CCI provodi i namjeri da se izradi set preporuka koje bi u vidu inicijative za unapređenje web sadržaja bile upućene svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Pored toga, na skupu je predstavljen i poželjni model web platforme sa minimumom relevantnih sadržaja i pozitivnim praksama iz zemalja EU i okruženja. Prisutnima se  obratio i Srđan Rajčević, direktor AIDRS govoreći o aktivnostima ove agencije u kontekstu razvoja informacionog društva i transparentnosti dijeljenja javnih informacija.
U drugom dijelu, koji je bio predviđen za diskusiju, izneseno je mnogo prijedloga i komentara te je rečeno da minimum relevantnih sadržaja treba da obuhvati opšte informacije o lokalnoj samoupravi, kontakt podatke, aktivnosti i vijesti, dokumente od javnog značaja koji obuhvataju finansija, javne nabavke, kapitalne investicije i projekte sa pripadajućim izvještajima o izvršenju istih, te skupštinske materijale i službene glasnike. Kao dobre prakse navedeni su primjeri brošure pojednostavljenog budžeta za građane, slikom i riječju prikazani projekti koji se implementiraju na nivou lokalne samouprave te brošure za investitore koje sažimaju informacije o privrednim potencijalima lokalne samouprave i zakonsku regulativu koja uređuje mogućnost investiranja. Jedinice lokalnih samouprava bi takođe trebale da kreiraju facebook ili twitter nalog da bi održavali stalan kontakt sa građanima u vezi aktuelnih tema kao što su izrada važnih dokumenata ili realizacija projekata od značaja za lokalnu zajednicu.
Nakon Banje Luke predviđen je još jedan okrugli sto u Sarajevu na istu temu, te uključivanje u diskusiju građana putem facebook stranice:
 “Web sadržaj” https://www.facebook.com/profile.php?id=100009679984271