Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.06.2014

Planovima integriteta u institucijama javnog zdravstva protiv korupcije u sektoru zdravstva

U organizaciji Centara civilnih inicijativa, u Sarajevu je 4. juna održan okrugli stol pod nazivom  „Plan integriteta – izvještavanje i ocjena napretka u implementaciji“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog ministarstva zdravstva,  kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja - TK i HNK, Ministarstva zdravstva HNK i predstavnik Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Cilj okruglog stola je bio da se ponovo ukaže na važnost donošenja Planova integriteta u institucijama javnog zdravstva, kao preventivne antikoruptivne mjere u nekoj instituciji, kao i važnost njegovog dosljednog sprovođenja s akcentom na aktivnosti izvještavanja i ocjene napretka u implementaciji. Uvodničari okruglog stola su, pored CCI, bili Selma Delić - Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Dragana Krunić, šef odsjeka za Planove integriteta u Agenciji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji.

Učesnici okruglog stola su još jednom ukazali na značaj donošenja Planova integriteta u institucijama javnog zdravstva u BiH, kao mehanizmu dobrog upravljanja unutar institucije, što predstavlja novinu u sistemu javne uprave, u kom samoprocjena i kritički osvrt na sopstveno poslovanje još uvijek nisu zaživjeli u mjeri kojoj bi to bilo poželjno.

Nakon diskusije zaključeno je da je posvećenost menadžmenta svake institucije u provođenju Planova integriteta ključna karika u prevenciji korupcije, jer ukoliko nema iskrenosti prvih ljudi institucija za provođenje antikoruptivnih mjera, efekti će biti vrlo ograničenog dometa. U narednom periodu se očekuje da rukovodstva ciljnih institucija javnog zdravstva zaduže osobu ili osobe koja će vršiti monitoring implementacije planova i izvještavati periodično o eventualnom napretku.

Među institucijama koje su dosad usvojile Planove integriteta su Zavod zdravstvenog osiguranja TK i Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja .

Ovaj projekat finansira EU.

 


Planovi integriteta