Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

18.04.2014

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA (RFP) ZA PRUŽANJE USLUGA TRENINGA I TEHNIČKE ASISTENCIJE

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) zajednički realizuju petogodišnji “Program održivosti civilnog društva“u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji finansira USAID.

Osnovna svrha CSSP Programa je razvoj kapaciteta civilnog društva u Bosni i Hercegovini  u oblasti kreiranja i donošenja javnih politka te nadgledanja njihove primjene, sa krajnjim ciljem stvaranja uslova za njegov dugoročno održiv razvoj. Programće podržati 22 izabrane organizacije civilnog društva (OCD) u BiH da:1) uspostave partnerstvo sa različitim zainteresovanim stranama iz vladinog, poslovnog i medijskog sektora; 2) osnaže interne kapacitete i organizacijsku strukturu radi osiguranja svoje dugoročne održivosti i financijske stabilnosti, i 3) povećaju svoj angažman u procesu donošenja javnih politika, te u praćenju i nadgledanju procesa provođenja ključnih strukturalnih političkih, društvenih i ekonomskih reformi bitnih za evropske integracije. 

Usluge treninga i tehničke asistencije koje su predmet ovog Poziva za dostavljanje prijedloga se realizuju u okviru II komponente CSSP Programa: „ Jačanje kapaciteta i održivosti OCD-a“. 

Menadžment CSSP Programa ovim poziva renomirane domaće i strane konsultantske/trening firme i nezavisne trenere/ice i konsultante/ice da dostave svoje prijedloge za realizaciju sljedeća dva glavna zadatka/posla:

1.   (Pro)ocjena organizacijskih kapacieta 22 OCD, glavnih partnera i korisnika CSSP Programa;

2.   Dizajn i realizacija dva programa treninga: A) 3-dnevni napredni trening: „Planiranje dugoročne održivosti OCD“, i B) 2 - dnevni napredni trening: „Izrada komunikacijske strategije za OCD“.

 

MJESTO I VRIJEME REALIZACIJE ZADATKA/POSLA

______________________________________________________________________________

1.   (Pr)ocjena organizacijskih kapaciteta 22 OCD: 12.05 – 05.07.2014.u ukupno 6 gradova BiH

2.   Dva treninga: (ponedjeljak)02.06 –(petak)06.06.2014, hotel Hollywood, Ilidža/Sarajevo (blok sistem: 3+2=5 dana u kontinuitetu)

Detaljnije informacije o ovom Pozivu mogu se naći na dolenaznačenim linkovima.

RFP 36 SA 2014 TOR OCA ANNEX I

RFP 36 SA 2014 COVER LETTER (3)

RFP 36 SA 2014 TOR  PROVISION OF TRAINING SERVICES  ANNEX II

REFERENT OCA TOOL

PROCES PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti elektronsku verziju svog prijedloga najkasnije do 28.04.2014. do 17:00 sati na pažnju Milan Mrđa, menadžer CSSP Programa za izgradnju kapaciteta OCD, na sljedeću e-mail adresu: milan.mrdja@cpcd.ba,sa sljedećom naznakom: Poziv za dostavljanje prijedloga (RFP) br. 36-SA/2014.