Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.03.2014

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

PREPORUKE CCI-JA PS BiH i VM BiH

 1. Parlamentarna skupština BiH treba preuzeti punu odgovornost za provedbu obaveza iz njene nadležnosti, koje su vezane za ubrzanje evropskog puta BiH,
 2. Značajno pojačati dosadašnji tempo rada na planu zakonodavnih aktivnosti
 3. Implementirati presuda Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu ‘’Sejdić-Finci’’, što bi značilo preuzimanje pune odgovornosti za rješavanje međunarodnih obveza naše zemlje, te otklanjanje ključnih prepreka na europskom putu BiH. Također, to bi stvorilo pretpostavke da BiH konačno podnese vjerodostojnu aplikaciju za kandidatski status u EU, što bi mogućilo da, nakon 5,5 godina od potpisivanja, na snagu stupi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
 4. Dogovoriti uspostavu efikasanog mehanizma koordinacije,  kao drugog od dva ključna uvjeta na europskom putu BiH (pored implementacije presude Sejdić-Finci) kako BiH ne bi izgubila i sredstva iz IPA2  programa, koja za razdoblje od 2014.-2020. godine iznose cca 600-700 mil. eura
 5. Konačno usvojiti ''Program integriranja Bosne i Hercegovine u EU'', jedan od ključnih dokumenata na EU putu, koji bi jasno definirao tko, kada i što konkretno radi na europskom putu BiH i tko preuzma odgovornost za sve segmente europskog puta naše zemlje, uz znatno učinkovitiju koordinaciju svih aktivnosti na relaciji kantoni-entiteti-država
 6. Stvoriti ustavne pretpostavke za dopune izbornog zakonodavstva BiH, s ciljem uvođenja mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora (ova inicijativa CCI-a već više od 7 godina čeka na odluku Parlamenta), te određivanja krajnjeg roka za konstituiranje vlasti nakon službenog proglašenja rezultata izbora od strane CIK BiH.
 7. Obzirom da zastupnici i delegati oba doma PSBiH i dalje imaju veća ukupna primanja od svojih kolegica i kolega u parlamentima susjednih država, a pri tome imaju i neuporedivo lošije rezultate od njih, neophodno je izvršiti smanjivanje tih enormno visokih plaća i ukupnih primanja, koja se kreću od 4.800-7.000 KM mjesečno, jer ista nisu u skladu sa trenutnom socio-ekonomskom situacijom u BiH i sve lošijem životnom standardu bh. građana.
 8. Na razini Administrativnog povjerenstva PSBiH, te Kolegija oba doma PSBiH, potrebno je što prije donijeti odluku da se potpuno ukine plaćanje rada zastupnika/delegata oba doma PSBiH u tzv. ''ad-hoc'' ili privremenim povjerenstvima, jer se sjednice tih povjerenstava, uglavnom, održavaju u radno vrijeme i sastavni su dio redovitih poslova zastupnika/delegata oba doma Parlamentarne skupštien BiH (uz podsjećanje da zastupnici/delegati PSBiH, ukoliko su članovi dva ''ad-hoc'' povjerenstva, svoja ukupna primanja mogu uvećati za skoro 1.000 KM mjesečno.
 9. Krajnje je vrijeme da se donese odluka o smanjenja određenih beneficija, koje trenutno imaju zastupnici i delegati oba doma PSBiH, nakon isteka mandata, a odnose se na primanje punih plaća u iznosima od 4.000-4.500 KM u trajanju od 12. mjeseci, sukladno postojećim odlukama i pravilnicima, pa stoga predlažemo da se obave neophodne konzultacije političkih stranaka, kako bi se postigla suglasnost oko značajnog reduciranja spomenutih primanja
 10. Donijeti izmjene i dopune Poslovnika o radu oba doma PSBiH, u cilju stvaranja mogućnosti za postizanje što veće efikasnost u radu PSBiH. Takođe, ovo je iznimno važno u kontekstu mogućeg formiranja Zajedničke komisije oba doma, koje bi razmatralo samo tzv. ''europske zakone'', koji su važni za euroatlanski put naše zemlje, čime bi se osigurao brži ''protok'' tih zakona, uz njihovo usvajanje po hitnom postupku, u skladu sa iskustvima parlamenata u državama regije.

PREPORUKE CCI-JA ENTITETSKIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

 1. Koncentrisati svoj rad na iznalaženje rješenja za najznačajnije probleme građana, među kojima je borba protiv nezaposlenosti svakako jedan od najvećih prioriteta
 2. Insistirati na provođenju Strategije borbe protiv korupcije i u okviru te borbe s posebnom pažnjom se osvrnuti na negativne pojave unutar same vlasti, uključujući i negativnosti utvrđene revizorskim izvještajima.
 3. Stvoriti uslove koji će obezbijediti priliv zdravog kapitala, kroz investicije, a zaustaviti opasno zaduživanje zemlje, kome je cilj kratkoročno začepljanje „budžetskih rupa“ i održavanje prekomjerne javne potrošnje
 4. Konačno pokrenuti nužne reformske procese, u cilju smanjenje prevelike javne potrošnje, ali i pravednije raspodjele socijalnih davanja
 5. Pridržavati se obaveza definisanih vlastitim dokumentima o radu institucija i donositi programe rada i budžete na vrijeme, transparentno i u demokratskoj proceduri, koja će omogućiti i uticaj javnosti na kreiranje istih.
 6. Pokazati više socijalne osjetljivosti i preduzeti konkretne korake ka usklađivanju svojih i primanja drugih javnih dužnosnika, te rukovodstava u javnim preduzećima, sa stanjem u zemlji. Odnosno dovesti ta primanja u odnos sa prosječnom platom u entitetu, na način na koji je to riješeno u EU.
 7. Inicirati izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u organima vlasti, a kojim je osigurano da poslanici i delegati koji nakon isteka mandata nisu zasnovali radni odnos ili stekli uslove za penziju, imaju pravo na naknadu plate u trajanju od godinu dana. Izmjenama smanjiti rok na uživanje tog prava na najviše pola godine od održavanja izbora.
 8. Inicirati i realizovati prijedlog mjera za sankcionisanje poslanika i delegata zbog neopravdanog nedolaska na sjednice, putem odluka Administrativne komisije
 9. Povećati funkcionalnost institucija, uz istovremeno širenje demokratičnosti i poštovanje ljudskih prava
 10. Poboljšati mehanizam javnih rasprava, učiniti ih transparentnijim, bližim građanima i kreirati atmosferu u kojoj one neće biti tretirane kao ispunjavanje formalne obaveze, nego kao stvarno otvaranje vlasti za mišljenje građana i kreiranje politika i konkretnih zakonskih rješenja uz uticaj najšire javnosti.

PREPORUKE CCI-JA KANTONALNIM VLADAMA I SKUPŠTINAMA

 1. Političari treba da se prestanu baviti sami sobom i energiju usmjere na rješavanje ekonomske krize
 2. Hitno i prioritetno razmatrati mjere kojima se stvaraju uslovi za povećanje zapošljavanje i snažniji investicioni zamah
 3. Donijeti strateške dokumente o privlačenju stranih investicija
 4. Donijeti Plan štednje i Program mjera i aktivnosti za stabilizaciju Budžeta
 5. Prioritetno izvršiti usklađivanje kantonalnih propisa kojima će se skratiti vrijeme i pojednostaviti procedura registrovanja i pokretanja biznisa i time stvoriti povoljniju poziciju za domaće i strane ulagače
 6. Pokrenuti postupke izrada razvojnih strategija i planskih dokumenata, koji će biti preduslov za korištenje sredstava predpristupnih fondova EU IPA-2 za period 2014-2020. godine
 7. Realizovati preporuku Evropske komisije i Direkcije za evropske integracije i „uspostave djelotvornog mehanizma koordinacije između različitih razinama vlasti radi preuzimanja, provedbe i primjene  zakonodavstva EU“.
 8. Započeti proces reforme javnog sektora s ciljem racionalizacije troškova i podizanja stepena njegove efikasnosti
 9. Prilikom upošljavanja u javnoj upravi i javnim preduzećima i kantonalnim ustanovama konkursne procedure provoditi javno, nepristrasno i bez uticaja politike
 10. Donijeti Zakon o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti i njihova primanja i privilegije uskladiti sa stanjem u društvu i imperativom veće socijalne osjetljivosti. Identičan princip primijeniti i na menadžment u javnom sektoru i javnim ustanovama.
 11. Inicirati izradu socijalne karte i insistirati na donošenju Socijalnog programa mjera za ublažavanje stanja socijalno ugroženih građana
 12. Uvesti obavezu periodične izrade Analize tržišta rada i insistirati na usklađivanju obrazovne politike  sa potrebama privrede
 13. Donijeti Strategiju za borbu protiv korupcije i uspostavu sistemskog rješavanja problema korupcije u javnom sektoru i time rasteretiti skupštinsku Komisiju  za borbu protiv korupcije
 14. Donijeti program sanacije akumuliranog deficita.
 15. Implementirati propruke i otkloniti propuste na koje je ukazao Ured za reviziju institucija u F BiH.
 16. Izmjeniti Poslovnik o radu  i uvesti finansijske sankcije  za poslanike koji krše poslovničke norme
 17. Obezbjediti budžetsku liniju i razviti sistem podrške projektima nevladinog sektora finansiranih IPA i ostalim međunarodnim fondovima, kroz obezbjeđenje sredstava za participaciju  i time stvoriti pretpostavke za zahvatanje desetostruko većih iznosa
 18. Pojednostaviti procedure za dostupnost informacija, uvođenjem e-pristupa informacijama

 


CCI banner i zastava