Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

20.12.2013

Susreti građana i parlamentaraca na javnim sastancima

Mogućnost građana da direktno komuniciraju sa svojim izabranim predstavnicima je  vrhu prioriteta CCI-ja. U cilju unaprjeđenja svakodnevne komunikacije građana i parlamentaraca na nivou kantona, entiteta i države, u 2013. godini CCI je organizovao 27 javnih tribina širom zemlje, dajući tako priliku i građanima i parlamentarcima da razgovaraju o temama i problemima koji najviše tište građane ove zemlje.

Ohrabreni odzivom i građana i parlamentaraca na javne tribine u 2012. i 2011. godini i  njihovom zainteresovanošću za ovaj vid komunikacije, CCI je i u 2013. godini radio na organizaciji direktnih susreta između parlamentaraca i građana,  na kojima su predstavnici u zakonodavnim organima vlasti BiH imali priliku da građanima/biračima predstave svoje aktivnosti, rezultate rada, razgovaraju o aktuelnoj situaciji na zadatu temu, ali i da se sami predstavnici vlasti upoznaju sa problemima građana u lokalnoj zajednici, čije interese predstavljaju u skupštini, kako bi ih kasnije spremnije mogli zastupati. 

Javne tribine održane tokom 2013. godine:

12.12.2013, Velika Kladuša, Tema - "Razvoj turizma; prilike za nova radna mjesta"

22.11.2013, Zvornik,  Tema -  "Privredna perspektiva regije Birač: Kako spasiti radna mjesta zaposlenih u Fabrici glinice Birač"

21.11.2013, Banovići, Tema- Kako spojiti privredni razvoj i razvoj turizma: Da li će planirani industrijski projekti imati negativan uticaj na razvoj turizma u Banovićima i okolnim opštinama?"

15.11.2013, Kiseljak, Tema - "Obrazovanje u BiH kao preduslov za društveni razvoj: Izgradnja kapaciteta i šansa za mlade"

1.11.2013, Derventa;  Tema - "Šanse za poljoprivredni razvoj u posavskim opštinama: Izgradnja uslova za novo zapošljavanje u Republici Srpskoj"

31. 10. 2013, Tuzla, Tema - "Kako pomoći privredi općina u Tuzlanskom kantonu?"

23. 10.2013. Bugojno, Tema - "Provedba zakona FBiH na nivou kantona, sa fokusom na Zakon o zaštiti od buke"

22.10.2013, Drvar, Tema - "Uticaj privatizacije na zastoj u razvoju Kantona 10 - Kako dalje?"

14.10.2013, Trebinje, Tema - "Energetski sektor u Republici Srpskoj: Gdje ide novac od električne energije i koliko koristi od toga ima istočna Hercegovina?"

11.10.2013, Kalesija, Tema -"Raspodjela javnih prihoda u Federaciji BiH: Sa koliko javnog novca raspolažu općine i kantoni u FBiH?"

 23.09,2013 ,  Pale-Prača, Tema - "Položaj općine Pale-Prača u BPK -Goražde i perspektive razvoja"

19.09.2013, Sarajevo, Tema - "Turizam kao pokretač razvoja Kantona Sarajevo - Prilike i prepreke"

18.09.2013, Zenica, Tema -"Inicijativa Skupštine ZDK za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine"

29.04.2013, Novi Travnik, Tema - ''Kako unaprijediti javno zdravstvo u SBK/SBŽ?"

16.04.2013, Cazin, Tema- ''Razvojne mogućnosti Unsko-sanskog kantona u cilju smanjenja nezaposlenosti''

25.04.2013, Mostar, Tema -“Socijalna politika u HNK/HNŽ – kako prevazići postojeću diskriminaciju u odnosu na druge kantone?”

24.04.2013, Sarajevo, Tema - "Aktualna problematika u pružanju javnih usluga u Kantonu Sarajevo-KS"’

23.04.2013, Ljubuški, Tema -“Izazovi za poljoprivrednike/gospodarstvenike ŽZH/ZHK zbog skorog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju”

19.04.2013, Tomislavgrad, Tema - ''Korištenje prirodnih resursa Kantona 10 u funkciji razvoja gospodarstva u kantonu"

15.04.2013, Grude, Tema - "Aktualna financijska situacija u ŽZH – kako dalje!?“.

11.04.2013, Prijedor, Tema - ''Očekivanja od nove Vlade Republike Srpske sa akcentom na problem nezaposlenosti''.

10.04.2013, Konjic, Tema - "Zaštita prirodnih resursa u funkciji razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije HNK/HNŽ"

09.04.2013, Tuzla, Tema - "Nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu, kako s njom!?"

05.04.2013, Doboj, Tema - "Očekivanja od nove Vlade Republike Srpske sa akcentom na problem nezaposlenosti''

04.04.2013, Foča/Ustikolina, Tema - "Položaj općine Foča/Ustikolina u BPK – perspektive razvoja i ekonomske održivosti’’

03.04.2013, Orašje, Tema - "Poboljšanje komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika"

20.03.2013, Tešanj, Tema - "Problemi zdravstva u Tešnju i položaj branilaca iz Tešnja u ZDK''

 


Tribine