Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

20.03.2013

Javne tribine - prilika za razgovor s parlamentarcima

 U okviru sedmogodišnjeg monitoringa rada zakonodavne i izvršne vlasti na razini kantona, entiteta i države BiH, a u cilju nastojanja da doprinese  poboljšanju transparentnosti rada, te povećanju efikasnosti, efektivnosti rada navedenih institucija, kao i pojedinačne odgovornosti izabranih predstavnika vlasti (zastupnica/zastupnika), CCI nastavlja organizirati javne tribine, dajući mogućnost građanima i izabranim predstavnicima da ostvare direktnu komunikaciju.

CCI će do 30.04.2013. godine organizirati 14 javnih tribina u općinama/gradovima na kojima će poslanici/delegati kantonalnih skupština, entitetskih parlamenata, kao i državnog parlamenta, imati priliku razgovarati sa građanima-biračima u izbornim jedinicama o najaktuelnijm temama, odnosno problemima, koje su identificirali sami građani, s ciljem njihovog učinkovitog rješavanja.

Tešanj -20.03.2013. Tema: Zdravstvo u Tešnju i položaj branilaca iz Tešnja u ZDK. 17:00 sati u maloj sali JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj (Kralja Tvrtka 1).

Orašje - 03.04.2013.  Tema: "Poboljšanje komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika'', 13:00 sati, hotel Riviera

Foča/Ustikolina - 04.04.2013. Tema: Položaj općine Foča/Ustikolina u BPK, perspektive razvoja i ekonomska održivost, 19:00 sati, Omladinski dom Ustikolina

Doboj - 05.04.2013. Tema: ''Očekivanja od nove Vlade Republike Srpske sa akcentom na problem nezaposlenosti''. 17:00 sati, sala Skupštine opštine Doboj


Tuzla -09.04.2013.Tema:Nezaposlenost u TK - kako s njom? 16:00 sati, Kamerna scena Omladinskog doma u Tuzli

Konjic - 10.04.2013.Tema: Zaštita prirodnih resursau funkciji razvoja HNK. 17:00 sati, Dom kulture Konjic

Prijedor - 11.04.2013. Tema: Očekivanja od nove Vlade RS s akcentom na problem nezaposlenosti; 17:00, sala Zavoda za planiranje grada Prijedor

Grude - 15.04.2013. Tema: Aktuelna finansijska situacija- kako dalje? 17:00 sati, Kino dvorana

Cazin - 16.04.2013. Tema: Razvojne mogućnosti USK u cilju smanjenja nezaposlenosti; 17:00 sati, sala Kulturnog centra Cazin

Tomislavgrad - 19.04.2013. Tema - Korištenje prirodnih resursa Kantona 10 u funkciji razvoja privrede Kantona; 14:00 sati, dvorana hotela "Tomislav"

Ljubuški - 23.04.2013.Tema: Izazovi za (poljo)privrednike ŽZH/ZHK zbog ulaska Republike Hrvatske u EU . 18:30 sati, sala Općinskog vijeća Ljubuški

 Sarajevo -  24.04.2013.Tema: Aktuelna problematika u pružanju javnih usluga, 13:00 sati, sala Općine Ilidža

Mostar - 25.04.2013. Tema: Socijalna politika u HNK/HNŽ – kako prevazići postojeću diskriminaciju u odnosu na druge kantone/županije?’’  18:00 sati, hotel Bristol

Novi Travnik - 29.04.2013.  Tema: Kako unaprijediti javno zdravstvo u SBK? 17:00, prostorije pizzerie Milano u Novom Travniku

 

 

 


CCI banner i zastava