Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

03.12.2010

Vlada TK usvojila Program subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Vlada Tuzlanskog kantona je 2.12. 2010.  usvojila Program raspodjele sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

Za ove namjene planirano je 50 000 KM, a nakon provedene procedure javnog konkursa sredstva su odobrena za 16 aplikacija koje su bile potpune i  u skladu sa kriterijima i uslovima konkursa.

Sredstva su odobrena za 10 aplikacija koje su podnijeli pojedinci i 6 aplikacija koje su podnijeli bračni parovi.

Zavisno od broja bodova pojedinačni iznosi koji su odobreni su u rasponu od

2 052 KM do 5 000 KM, koliko je u skladu sa propisanim kriterijima i uslovima za dodjelu sredstava bilo moguće maksimalno odobriti jednom aplikantu.

Inače, odluka predstavlja realizaciju socijalne mjere koju je inicirao CCI kako bi se poboljšao položaj mladih ljudi.

 


Vlada TK usvojila Program subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih