Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

09.03.2010

Tri godine mandata Vlade i Skupštine ZDK bez vizije za razvoj Kantona

Ni za 2009. godinu iz nalaza monitoringa rada Vlade i Skupštine ZDK nije vidljivo da postoji napredak kada je u pitanju donošenje sistemskih mjera koje mogu dugoročnije doprinijeti pozitivnim promjenama u Zeničko-dobojskom kantonu.

ZDK ni u 2009. godini nije dobio Razvojnu strategiju, niti Strategiju zapošljavanja, na osnovu kojih bi Vlada i Skupština pokazale da imaju viziju u kojem pravcu bi se trebao kretati razvoj Kantona, ali i rješavati ključni problem sa kojim se građani susreću, problem zapošljavanja. 

Imajući u vidu trend rada u protekle tri godine mandata aktuelnih vlasti, malo je vjerovatno da će Vlada i Skupština ZDK u ovoj godini, koja je izborna i zadnja godina mandata ovog saziva, poduzeti značajnije korake ka usvajanju ovih ključnih dokumenata za razvoj ZDK. Ovo je vidljivo i iz činjenice da Program rada Vlade i Skupštine ZDK za 2010. godinu još uvijek nisu usvojeni.

Kada je u pitanju realizacija godišnjih programa rada Vlade ZDK od početka mandata do danas, vidljivo je da procenat realizacije planiranog opada, jer je u 2007. godini iznosio 91%, u 2008. 86%, dok je u 2009. iznosio 84%. 

U pokušaju da odgovori na probleme izazvane ekonomskom krizom sa kojom se suočavaju građani ZDK, na 113. sjednici 13.03.2009. godine, Vlada je donijela zaključak kojim se formira Radna grupa za izradu „Programa mjera štednje za 2009. godinu“ po svim segmentima potrošnje u okviru ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave. Ovaj Program usvojen je na sjednici Vlade koja je održana 16.04.2009. godine, međutim, do kraja 2009. godine, Vlada nije razmatrala učinke i rezultate donesenog Programa, iako su to tražili i poslanici u Skupštini ZDK.

Program rada Skupštine ZDK za 2009. godinu karakteriše veoma mali broj planiranih zakona. Naime, dok je u 2008. godini Skupština planirala donošenje 23 prijedloga zakona, u 2009. godini je planirala dvostruko manji broj zakonodavnih aktivnosti – 11. Ono što još pogoršava sliku je i činjenica da je od 11 planiranih prijedloga zakona 6 preneseno iz prethodne godine kao nerealizovano. Ovim je nastavljena praksa prenošenja nerealizovanih zakona u naredne godine, s obzirom da je iz 2007. godine u 2008. preneseno 7 neusvojenih zakona. U ovakvoj konstalaciji stvari postaje jasno da 82%-na realizacija programa rada Skupštine, po pitanju zakona, samo daje privid veće efikasnosti u odnosu na druge kantone.

Kada je u pitanju aktivnost poslanika u Skupštini, Hajrudin Neimarlija (SDA) je bio jedini poslanik koji je samo jednom koristio svoje pravo učešća u skupštinskoj raspravi i to pri postavljanju pitanja na 38. sjednici, održanoj 29.12.2009. godine.  Sulejman Haračić (SBiH) je u diskusiji učestvovao svega dva puta, dok je  Elvir Mehić (SDA) u raspravi učestvovao samo tri puta.


Grad Zenica