Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.07.2023

Pozivamo Parlament FBiH da od Vlade FBiH traži da osigura potreban iznos za rad Fonda solidarnosti FBIH - Rebalans Budžeta FBIH je na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 25.07. -

Povodom sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazane za 25.07. na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda – Rebalans Budžeta FBiH za 2023. godinu, Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su još jednom pozvale zastupnike da iskoriste sve mogućnosti te zahtijevaju od Vlade FBIH poštivanje Zaključka Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku o potrebi izdvajanja sredstava za rad Fond solidarnosti FBIH kroz rebalans Budžeta FBIH za 2023. godinu, ali i Zakonom propisanu obavezu finansiranja rada Fonda solidarnosti FBIH.

Naime, novoizabrana Vlada FBiH nije postupila u skladu sa zaključkom Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koji je u martu 2023. godinu naložio Vladi FBiH da prilikom izrade Rebalansa Budžeta FBiH za 2023. usvoji budžetski zahtjev Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te osigura dodatna sredstva potrebna za rad Fonda solidarnosti FBiH odnosno Rebalansom Budžeta za tekuću godinu nije planirala dodatna sredstva za rad Fond solidarnosti FBiH. Na istoj sjednici, Vlada FBIH je zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH predložila i Dokument okvirnog Budžeta za period 2024-2026. kojim je nastavila dvodecenijsku praksu neizvršavanja Zakonom propisane obaveze finansiranja Fonda solidarnosti FBIH. Za potrebe finansiranja Fonda solidarnosti u 2024. godini Vlada FBIH je planirala samo 40 miliona KM odnosno 20% od Zakonom propisane obaveze.

„Sama činjenica da se danas okupilo preko 70 pacijenata čiji život ovisi o tim sredstvima pokazuje koliko je hitno potrebna reakcija Vlade FBiH. Već dugi niz godina Vlada FBIH ne poštuje Zakon kada je u pitanju Fond solidarnosti FBIH, ne gledajući činjenice da od ovih sredstava ljudima i djeci ovisi život. Vjerujemo da će parlamentarci na predstojećoj sjednici ukazati Vladi FBIH na propust i pozvati je da ispoštuje Zakon“, naveo je Hasmir Delić, Savez za rijetke bolesti FBiH.

Nepostupanje po Zaključku Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBIH kao ni po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH kojim je propisana obaveza Vlade FBiH da finansira rad Fond solidarnosti FBiH, Vlada FBiH je je u prve dvije decenije postojanja Fonda solidarnosti FBiH izbjegla plaćanje svoje obaveze u iznosu od 1,53 milijardi KM te je onemogućila poštivanja principa pravičnosti i jednakomjernosti, principa na kome počiva rad Fonda solidarnosti FBiH. Takvim postupanjem je dovedeno u pitanje zdravlje pacijenata koji se nalaze na listama čekanja zbog čega je važno da se očituje i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

„Naše udruženje je prije mjesec dana održalo protest sa ciljem da se nabavi lijek koji je neophodan za svu našu djecu i koji je odobren u svim zemljama u regionu uključujući i entitet Republika Srpska. Dobili smo obećanje da će Vlada FBiH preusmjeriti sredstva za nabavku lijeka umjesto nabavke voznog parka. To je upravo primjer apsurda države u kojoj živimo. Ta ista Vlada FBiH ne poštuje zakon koji je propisala, ne uplaćuje sredstva u Fond solidarnosti gdje bi trebala, a onda se sa druge strane odriču nabavke voznog parka u korist oboljele djece. Građani FBiH ne traže milost, traže da se poštuje zakon i dostojanstveno liječenje u cijeloj FBiH“, istakla je Elvira Muhić, udurženje za cističnu fibrozu BiH

S obzirom na to da su u pitanju najteže oboljeli pacijenti u FBIH (onkološki pacijenti, pacijenti oboljeli od multiple skleroze, pacijenti koji čekaju na usluge iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije i dr.), ovakvo postupanje Vlade FBiH direktno dovodi u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, i zbog toga se mora hitno izmijeniti kako bi se zaštitila prava građana FBiH. 

„Ovo je surova realnost Bosne i Herecgovine - da najteži pacijenti na ulicama moraju tražiti svoja prava. Danas se okupio mali broj pacijenata koji su obespravljeni i koji ne traže ništa drugo nego ono što im zakonom pripada, a to je pravo na liječenje i pravo na život. Jako je teško kada oboljela osoba zna da lijek postoji, da bi mogla da se liječi ali zbog stanja u državi, zbog toga što se ne provodi Zakon, pacijenti su primorani da izađu na ulice i tako se bore za svoja prava“, navela je Enida Glušac, predsjednica udruženja „Renesansa“

Na kraju, organizacije civilnog društva su još jednom apostrofirale da se dosadašnja praksa Vlade FBiH da ne poštuje Zakonom propisane obaveze finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, dovodeći u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, mora hitno izmijeniti kako bi se zaštitila prava građana FBiH. 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina