Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

20.06.2023

NEOPHODNO JE DA UVOĐENJEM JAVNOG NADZORA SKUPŠTINA I VLADA ZAŠTITI NOVAC GRAĐANA KANTONA SARAJEVO

Ukoliko se osvrnemo na revizorske izvještaje osam izuzetno značajnih institucija Kantona Sarajevo koji su prošle godine objavljeni od strane Ureda za reviziju institucija FBiH, razloga za javni nadzor i uključivanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo itekako ima. Samo jedna institucija, Ministarstvo pravde i uprave KS, dobila je oba pozitivna mišljenja, dok je kod ostalih, među kojima  su KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, JU Dom zdravlja KS, Zavod zdravstvenog osiguranja KS, KJKP Sarajevogas, KJKP Sarajevošume, JU Služba za zapošljavanje KS i Budžet KS, revizija uočila ozbiljne nedostatke i slabosti u radu.

Javna sredstva su sredstva svih građana i neophodno je da se ona troše transparentno, odgovorno, efikasno i da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih. Kroz revizorske izveštaje daje se informacija na koji način se troši javni novac, pa tako i javna sredstva građana Kantona Sarajevo. Revizori su u institucijama Kantona Sarajevo utvrdili značajne nepravilnosti i dali preporuke za njihovo otklanjanje. 

Utvrđeni su mnogobrojni problemi u radu stomatološke službe Doma zdravlja Kantona Sarajevo, gdje između ostalog stomatološki materijal nije nabavljan u dovoljnim količinama, niti u skladu sa zahtjevima stomatoloških službi, te su isporuke materijala znatno kasnile odnosu na ugovoreni rok a Dom zdravlja nije fakturisao ugovornu kaznu za kašnjenje. Također, utvrđeno je i da se rad radnika u Domu zdravlja u I i II smjeni preklapa u trajanju od sat i po te da ova ustanova radi od 7,30 do 20,00 sati umjesto propisanih od 7,00 do 21,00 sat.

Kada je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja KS, revizori su utvrdili da nije izvršena kontrola propisivanja lijekova na recept po ovlaštenim liječnicima. Nadalje, nabavka određenih lijekova u iznosu od 4.741.291 KM i medicinskih sredstava u iznosu od najmanje 4.066.458 KM izvršena je bez provođenja propisanih procedura javnih nabavki.

Da se javnim resursima ne upravlja adekvatno, pokazuju i nalazi iz revizorskog izvještaja za KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo koje godinama bilježi gubitke u poslovanju. Tako gubitak u 2021. godini iznosi više od 13 miliona KM. Organi upravljanja ovog javnog preduzeća nisu poduzimali odgovarajuće aktivnosti kako bi se sanirali problemi u vodovodnoj mreži, poput bespravnih priključaka i oštećenja cjevovoda. Navedeno je dovelo do ogromnih gubitaka vode u vodovodnoj mreži koji u 2021. godini iznose čak 71%.

Ništa bolja situacija nije ni u JP Sarajevošume koje su od strane revizora dobile negativno mišljenje. U ovom javnom preduzeću najveći dio ostvarenih poslovnih prihoda za 2021. godinu, čak 74% utrošen je na plaće radnika i troškove angažiranja usluga drugih pravnih lica za poslove koji su u nadležnosti preduzeća, dok je za poslove biološke obnove šuma izvršeno samo 7%. Iz navedenog proizilazi da su su resursi usmjereni na pokriće troškova plaća i proizvodnih usluga, a ne na obavljanje poslova za koje je ovo javno preduzeće osnovano odnosno nadležno.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u 2021. godini realizovala je samo 9 % planiranih sredstava po programu  mjera zapošljavanja, a revizori su utvrdili da za većinu mjera korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku. Također je konstatovano da Služba za zapošljavanje u većini slučajeva nije opominjala korisnike niti je po automatizmu raskidala ugovore, kako je njima regulisano.

Za ove i sve druge identifikovane nepravilnosti revizori su uputili preporuke u cilju efikasnijeg rada institucija. Dato je  čak  151 preporuka, a dodatno zabrinjava da je čak 40% nepravilnosti ponovljeno iz prethodnog perioda. Navedeno traži reakciju Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo kako bi se osigurala odgovornost svih institucija u otklanjanju nepravilnosti te zaštitio novac građana Kantona. Ističemo da je ovim institucijama dato na raspolaganje skoro 2 milijarde KM  javnog novca kako bi se građanima Kantona Sarajevo obezbijedio bolji život i pružile bolje usluge. 

Imajući u vidu sve navedeno i da je od objave navedenih revizorskih izvještaja prošlo godinu dana, Centri civilnih inicijativa traže od predstavnika novoimenovane Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo da što prije preispitaju dosadašnju realizaciju aktivnosti u otklanjanju nepravilnosti koje su konstatovane u revizorskim izvještajima, te uspostave praksu da se rukovodioci institucija obavežu na izvještavanje o aktivnostima koje će dovesti do potpune realizacije preporuka.

Na ovaj način građani mogu vjerovati da izabrani predstavnici vlasti zastupaju njihove interese, te da se novac troši transparentno i odgovorno. 

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina