Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

21.10.2022

14 FEDERALNIH INSTITUCIJA NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH

U junu je Ured za reviziju institucija FBIH objavio izvještaje o finansijskoj reviziji za 19 budžetskih korisnika FBiH od kojih čak 14 njih će biti predmet javnih saslušanja zbog toga što su revizori detektovali veliki broj nepravilnosti u načinu poslovanja i trošenju javnog novca. Među 14 budžetskih korisnika koji će biti predmet javnih saslušanja je i 11 od ukupno 16 federalnih ministarstava. Ovaj podatak dodatno zabrinjava, obzirom na to da su u pitanju institucije koje su korisnici budžeta i koje bi trebalo da kroz svoj primjer demonstriraju poštivanje zakona, a ne da ignorišu revizorske preporuke, što je trenutno praksa. 

Federalnim institucijama, koje su predmet javnih saslušanja, Ured za reviziju Federacije BiH dao je 178 revizorskih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, od kojih je preko 40% ponovljeno iz prethodnih godina. Dodatno, od navedenih 14 institucija, njih 9 je dobilo mišljenje sa rezervom na osnovu nalaza koji je povezan sa ponovljenom preporukom.  

Zbog ozbiljnosti uočenih nepravilnosti kao i činjenice da se neke preporuke ponavljaju tokom čitavog mandata, izuzetno je važno da na saslušanjima institucije obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa. U prethodnom periodu, na saslušanjima to nije bio slučaj što je nedopustivo. 

Saslušanja je moguće pratiti uživo putem You Tube kanala Parlamenta Federacije BiH – Dom naroda. Prenos će biti emitovan i putem fb stranice CCI-a (@CCIBiH).

Sa federalnim institucijama kod kojih su revizori identifikovali propuste saslušanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

25. oktobar 2022.

10:00-10:35  Federalno ministarstvo kulture i sporta

10:35-11:10  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

11:10-11:45  Federalno ministarstvo pravde

12:15-12:50  Federalno ministarstvo prostornog uređenja

12:50-13:25  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

13:25-14:00  Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

14:00-14:35  Parlament Federacije BiH

Članovi Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH koji će vršiti javno saslušanje su Aner Žuljević, Ivo Tadić, Jasmin Duvnjak, Alma Kratina, Mirsad Kačila i Elvir Karajbić.

26. oktobar 2022.

10:00-10:35  Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH

10:35-11:10  Vlada Federacije BiH – Generalni sekretarijat

11:10-11:45  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

12:15-12:50  Federalno ministarstvo okoliša i turizma

12:50-13:25  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

13:25-14:00  Federalno ministarstvo finansija

14:00-14:35   Federalno ministarstvo zdravstva

Članovi Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH koji će vršiti javno saslušanje su Dženana Hodžić, Miralem Galijašević, Tomislav Martinović, Marijan Klaić, Slađan Ilić i Drago Puzigaća.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina