Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.05.2022

NISKA REALIZACIJA REVIZORSKIH PREPORUKA U BPK, NEOPHODNO UKLJUČIVANJE SKUPŠTINE KANTONA

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je u 2021. godini Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu koje sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali slabosti i propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje, a revidirane institucije su utvrdile Plan za prevazilaženje propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

Sljedeća na potezu je Skupština BPK i tim povodom, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Kolegij i Skupštinu BPK Goražde da razmatraju Izvještaj o finansijskoj reviziji i obavežu institucije da realizuju revizorske preporuke kako bi se osiguralo odgovorno trošenje javnih sredstava i novca građana BPK Goražde. U Izvještaju o finansijskoj reviziji institucijama BPK Goražde navedene su 22 preporuke, od čega je 6 novih, a čak 16 ponovljenih preporuka koje su date i u ranijem Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018. godinu.

Sve dok Skupština ne preuzme nadzor nad revizorskim nalazima i preporukama, institucije su ohrabrene da i dalje ignorišu revizorske preporuke i ponavljaju greške kontinuirano. Očekujemo da Kolegij omogući da na narednoj sjednici Skupštine BPK, jedna od tačaka dnevnog reda bude upravo navedeni revizorski izvještaj, čime bi se stvorili uslovi za vršenje javnog nadzora nad utroškom javnih sredstava kroz praćenje realizacije revizorskih preporuka i otklanjanja nepravilnosti. Time bi se BPK pridružio drugim kantonima koji su već započeli dobru praksu i uspostavili parlamentarni nadzor nad nalazima revizije kao i praćenje postupanja po preporukama revizije.

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina