Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

07.12.2021

U Brčko distriktu BiH potrebna značajnija kontrola nad implementacijom revizorskih preporuka - Revizori godinama ukazuju na značajan broj nepravilnosti u poslovanju javnih institucija -

„U Brčko distriktu je primjetno da ne postoji kontrola nad provedbom revizorskih preporuka od strane institucija, dok zakonodavni okvir ne predviđa nikakve mjere po ovom pitanju. S druge strane institucije ne pokazuju spremnost da samostalno ispravljaju nepravilnosti i slabosti na koje im Ured ukazuje kroz izvještaje o finansijskoj reviziji. Kao posljedica toga, realizacija revizorskih preporuka u institucijama Brčko distrikta je na znatno niskom nivou i ima negativan trend. Veliki broj institucija godinama dobija mišljenje sa rezervom, a kao osnova za isto u izvještajima se u većini slučajeva navode iste nepravilnosti. Upravo nejasno definisan proces postupanja institucija Brčko distrikta nakon obavljene revizije rezultira ponavljanjem identičnih nepravilnosti iz godine u godinu. Svake godine broj ponovljenih preporuka raste, što je posebno izraženo u 2020. godini gdje je ponovljeno više od 60% preporuka iz prethodne godine. Podaci iz revizorskih izvještaja ukazuju na potrebu hitnog donošenja mjera koje bi imale za cilj podsticanje realizacije revizorskih preporuka, odnosno pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka što bi doprinijelo da se novac građana troši efikasnije i odgovornije.“ Istaknuto je iz CCI.
Centri civilnih inicijativa su proveli analizu koja pokazuje da su institucije u Brčko distriktu od 2018. do 2020. godine potrošile ukupno 974 miliona KM, a 92% ovog iznosa su potrošile institucije kod kojih su uočene značajne nepravilnosti u poslovanju. Najveći broj nepravilnosti istaknutih u kvalifikacijama se odnosi na zaključivanje ugovora o djelu, dodjeljivanje grantova, realizaciju tekućeg i kapitalnog budžeta, nenaplaćena potraživanja, te popis imovine. Od ukupno 28 institucija u Brčko distriktu, 18 dobija mišljenje sa rezervom već 3 godine uzastopno, što ukazuje na nedostatak odgovornosti kod institucija da isprave nedostatke na koje su im revizori ukazali. Institucijama je u 2018. i 2019. godini dato ukupno 937 preporuka od čega je potpuno realizovano samo 23,5%, odnosno 220 preporuka. 
Iako su u skladu sa Zakonom o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu, sve revidirane institucije dužne dostaviti Uredu za reviziju program mjera otklanjanja uočenih nedostataka u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja, prema analizi za 2018. i 2019. godinu, u 19 % slučajeva je zabilježeno nepoštivanje ovog zakona. Ni za ovo nepostupanje u skladu sa zakonom, institucije nikada do sada nisu snosile posljedice, isto kao ni za veliki broj preporuka koje godinama ostaju nerealizovane.
 
 
Vlast i institucije bi trebale imati u vidu da revizija nije sama sebi svrha, te da im revizorski izvještaji trebaju služiti kao alat kojim se može doprinijeti uspješnijem i kvalitetnijem budućem poslovanju, odnosno kojim mogu definisati pravce djelovanja u cilju obezbjeđenja transparentnog i efikasnog trošenja javnog novca. Mogućnost poboljšanja stanja u budućem periodu, a vezano za postupanje po revizorskim nalazima i preporukama obećava činjenica da su i nadležne institucije prepoznale ovaj problem i formirale Radnu grupu za izradu uputstva čiji je cilj podsticanje realizacije revizorskih preporuka.
 
S tim u vezi, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju novoformiranu Radnu grupu da navedenim uputstvom predvidi mjere koje će osigurati odgovornost institucija u trošenju javnog novca tako što će institucije koje ne otklanjaju uočene nepravilnosti i ne implementiraju revizorske preporuke biti shodno tome sankcionisane. Osim toga pozivamo i gradonačelnika Brčko distrikta da Uputstvo bude što prije doneseno, kako bi isto bilo primjenjivo već od narednog revidiranog perioda..
 
Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH
 
 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina