Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.11.2021

24 INSTITUCIJE NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će u periodu 15-18. novembar 2021. godine organizovati saslušanja za 24 institucije koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora.

Centri civilnih inicijativa skreću pažnju na značaj predstojećih saslušanja i ulogu Komisije u procesu postupanja po revizorskim izvještajima. Naime, Komisija vrši ispitivanje i razmatranje svih pitanja u pogledu zakonitosti, efikasnosti i efektivnosti  korištenja javnih sredstava. Saslušanja upravo jesu mjesto na kome članovi Parlamentarne komisije otvaraju pitanja i dobijaju odgovore od nadležnih kako planiraju dalje da postupaju po revizorskim nalazima i otklone uočene propuste. 

Izuzetno je važno, a na šta je i Komisija više puta upozorila i skrenula pažnju, da na saslušanjima institucije obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa. U prethodnom periodu, na proteklim saslušanjima to nije bio slučaj. Revizori su evidentirali značajna kršenja, te bi odgovorni ispred institucija za početak trebali da se pojave i objasne određene nalaze, te obavežu da će uočene nepravilnosti zaista i otkloniti.

Posebno bi istakli da je u četvrtak 18 novembra planirano razmatranje i saslušanja povodom Revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“.

Saslušanja je moguće pratiti uživo putem You Tube kanala Parlamenta Federacije BiH – Dom naroda. Prenos će biti emitovan i putem fb stranice CCI-a (@CCIBiH).

Sa federalnim institucijama kod kojih su revizori identifikovali propuste saslušanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

15. novembar 2021.

10:00-10:35  Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu

10:35-11:10  Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

11:10-11:45  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

12:00-12:35  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH

12:35-13:10  JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“, d.d. - Sarajevo

13:10-13:45  "PRETIS" d.d. Vogošća ( za 2019. i 2020. godinu)

 

16. novembar 2021.

10:00-10:35  Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje

10:35-11:10  Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

11:10-11:45  Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

12:00-12:35  JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić

12:35-13:10  JP„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar

13:10-13:45  Tvornica transportnih uređaja energetik d o.o. Tuzla

 

17. novembar 2021.

10:00-10:35 Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

10:35-11:10 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

11:10-11:45  Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine

12:00-12:35 JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica „Drin“ Fojnica

12:35-13:10  UNIS-GROUP Društvo za promet i usluge d.o.o. Ilidža

13:10-13:45  JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

 

18. novembar 2021.

10:00-10:35  Federalna uprava civilne zaštite

10:35-11:10  Federalna direkcija robnih rezervi

11:10-11:45  Federalni zavod za zapošljavanje

12:00-12:35  Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (za 2019. i 2020)

12:35-13:10  JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

13:10-13:45   Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

14:00        Izvještaj Revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“

 

 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina