Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

09.09.2021

OD TRI REVIDIRANE INSTITUCIJE U ZDK NIJEDNA NIJE DOBILA ČISTO POZITIVAN IZVJEŠTAJ REVIZORA - NA POTEZU REVIDIRANE INSTITUCIJE I SKUPŠTINA ZDK

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine do 7. septembra 2021. objavio je sva tri izvještaja planirana u ovoj godini za Zeničko-dobojski kanton (ZDK) i to: Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu, Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu ZDK za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu. Od tri revidirane institucije nijedna nije dobila čisto pozitivan izvještaj revizora. 

Revizorski izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu (Budžet ZDK) sadrži mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za finansijske izvještaje, te mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Vladi ZDK upućeno je 26 revizorskih preporuka, od čega je pet novih i 21 preporuka koja je već data u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018. godinu.

Revizorski izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu ZDK za 2020. godinu sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Ured za reviziju institucija u FBiH prvi put vrši finansijsku reviziju ovog Ministarstva. Nakon izvršene revizije za 2020. godinu Ministarstvu je dato ukupno 10 preporuka. 

Revizorski izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu sadrži pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Zavodu su upućene 24 preporuke od čega je 14 novih i deset preporuka koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2016. godinu.

Ured za reviziju je završio svoj dio posla u izuzetno važnom procesu kontrole trošenja javnih sredstava, koja doprinosi da se novac svih građana troši transparentno, odgovorno i efikasno, sa ciljem da se osiguraju kvalitetnije javne usluge za građane. Sljedeći na potezu su predstavnici revidiranih institucija koji su odgovorni za utrošak javnih sredstava. Revizori su identifikovali propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje. Revidirane institucije, prema Zakonu o reviziji institucija  u FBiH,  u roku od 60 dana od dostavljenog izvještaja o reviziji dužne su Uredu za reviziju dostaviti Plan za prevazilaženje propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju. 

Tim povodom, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju odgovorne u revidiranim institucijama da se u skladu sa revizorskim izvještajima i Zakonom o reviziji očituju o provedenim radnjama i pripreme Plan za realizaciju dobijenih preporuka, kako bi uočene nepravilnosti bile otklonjene.

Veliki broj nerealizovanih, prenesenih preporuka iz prethodnog perioda, ukazuje na potrebu nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka. Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju zastupnike i Skupštinu ZDK da se po isteku navedenog roka od 60 dana, uključe i razmatraju navedene revizorske izvještaje zajedno sa planovima za otklanjanje nedostataka i donesu adekvatne zaključke kojima će se omogućiti implementacija preporuka, te kasnije praćenje njihove realizacije.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina