Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.02.2021

IZVJEŠTAJE O FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZDK I ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2020. UVRSTITI U PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZDK ZA 2021. GODINU

Povodom održavanja sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), zakazane za  25.2.2021. godine (četvrtak), Centri civilnih inicijativa žele da skrenu pažnju na posebno bitnu tačku dnevnog reda - Prijedlog Programa rada Skupštine za 2021. godinu, te predloženu inicijativu da se u isti uvrsti i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu i Zavoda zdravstvenog osiguranja  ZDK za 2020. godinu.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH planira u 2021. godinu objaviti revizorske izvještaje za navedene institucije. S obzirom na važnu ulogu parlamenata u procesu praćenja revizorskih nalaza, te značaj  i svrhu koji bi trebali imati revizorski izvještaji, neophodno je da i Skupština ZDK planira i preuzme svoju ulogu u obavljanju jedne od značajnih funkcija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja javnog novca od strane javnih institucija, te navedeno planira kroz godišnji program rada. 

Centri civilnih incijativa uputili su Inicijativu za uvrštavanje planiranih revizorskih izvještaja u Program rada Skupštine ZDK za 2021. Dodatno pozvani su svi zastupnici Skupštine ZDK, da podrže ovu inicijativu na današnjoj sjednici, te daju veći značaj izvještajima o finansijskoj reviziji institucija koje su u nadležnosti ZDK i pokažu građanima Zeničko-dobojskog kantona jasnu opredjeljenost da se uključe u praćenje i kontrolu trošenja javnog novca. 

CCI Analiza javnih  revizorskih izvještaja  kantonalnih institucija  u  Federaciji  BiH  ukazala je  na potrebu ozbiljnijeg pristupa pri razmatranju revizorskih izvještaja i nedovoljan stepen implementacije revizorskih preporuka (svega 30%  realizovanih preporuka). Razmatranje revizorskih izvještaja i praćenje realizacije preporuka od strane  skupština  uticalo bi na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke, čime bi se u konačnici osiguralo ekonomično, transparentno i efikasno trošenje javnog novca, što predstavlja i krajnji cilj revizije, koji je nemoguće dostići bez uključivanja  i drugih institucija. Konkretno Skupštine ZDK.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA i ovim putem pozivaju zastupnike Skupštine ZDK da podrže inicijativu CCI-a i u Program rada uvrste razmatranje izvještaja o finansijskoj reviziji navedenih institucija. Obzirom da se radi o institucijama čiji ukupni budžeti iznose 599.218.640 KM javnog novca (novca građana ZDK) smatramo da je od značaja posvetiti pažnju načinu na koji je isti utrošen. 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske.Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina