Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

19.02.2021

REVIZORSKE PREPORUKE KORAK DO ČIŠĆEG ZRAKA: POKRENUTA SARADNJA INSTITUCIJA FBiH

Cilj održane konferencije bio je ukazati na važnost revizije učinka, koju  provode Uredi za reviziju u BiH, čiji izvještaji sadrže iscrpne analize, zaključke i preporuke za postizanje veće transparenosti, efektivnosti i efikasnosti rada javnih institucija. Tim povodom, uz podršku Švedske, konferencija Centara civilnih inicijativa okupila je predstavnike relevantnih institucija koje daljim postupanjem po revizorskim preporukama mogu unaprijediti stanje unutar konkretne oblasti smanjenja zagađenosti zraka.

„Revizija učinka vrlo je važan i moćan instrument u radu Ureda za reviziju i mora se koristiti s glavnim ciljem poboljšanja transparentnosti i učinkovitosti rada javnih institucija. Potrebno je da se sve nadležne institucije uključe u ovaj proces i da su nalazi revizije lako dostupni javnosti. Švedska aktivno podržava proces javne revizije u Bosni i Hercegovini. Napori Centara civilnih inicijativa u ovom području su od velike koristi za građane ove zemlje.“ - ovom prilikom izjavio je Torgny Svenungsson, direktor razvojne saradnje u Ambasadi Švedske u BiH.

Pored poboljšanja stanja unutar raznih oblasti, revizija  učinka  je  upravo  način  na  koji  građani, predstavnici parlamentarne, izvršne vlasti i mediji mogu steći uvid u tok i rezultate različitih aktivnosti. „Činjenica je da se ovim revizijama ne pridaje dovoljno pažnje, te izostaje adekvatno postupanje institucija po nalazima i preporukama. Upravo zbog toga, započeli smo aktivnosti kojima želimo ukazati na važnost revizije učinka kao i potrebu za ozbiljnijim pristupom razmatranja nalaza revizije.“- istakla je Jasmila Pašić, projekt menadžerica CCI.

Kroz dijalog sa svim relevantnim akterima nastoji se identifikovati prostor za unaprijeđenje navedenog procesa u cilju povećanja stepena realizacije revizorskih preporuka. U konačnici bi to dovelo do uspješnijeg rada institucija unutar konkretnih oblasti. Tim povodom na konferenciji su govorili Aida Đozić, rukovodilac sektora za reviziju učinka u Uredu za reviziju institucija u FBiH, Elvir Karajbić, član Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH, Sabina Šahman-Salihbegović, sekretar u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Almir Bijedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Maida Bešlagić, federalna inspektorica zaštite okoliša u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Zijada Krvavac, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša u Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Predstavnici pomenutih institucija zaključili su da kvalitet zraka zavisi i od aktivnosti institucija iz različitih resora, te je za rješavanje dugogodišnjeg problema zagađenosti zraka neophodna saradnja i zajedničko djelovanje institucija svih nivoa vlasti, posebno u provođenju nadzora nad zagađivačima zraka. Revizije učinka su posebno važne za Bosnu i Hercegovinu, koja ne može biti zadovoljna trenutnim obimom i  dostupnošću kvalitetnih analitičkih dokumenata. 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina