Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.12.2020

SAVREMENI INFORMACIONI SISTEMI U SLUŽBI PREVENCIJE KORUPCIJE Kantonalna bolnica Zenica uvela inovativni softver za liste čekanja pacijenata

 Centri civilnih inicijativa (CCI) i predstavnici Kantonalne bolnice Zenica danas su u Zenici predstavili inovativni informacioni sistem za transparentne liste čekanja pacijenata. Navedeni sistem kreiran je i implementiran u Kantonalnoj bolnici Zenica u okviru Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koga provode Transparency international Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Pacijenti, korisnici javnih zdravstvenih usluga, najčešće ne razumiju interne procedure zdravstvenih ustanova za kreiranje listi čekanja, kao i kapacitete i prioritete ustanova. Nedovoljna informisanost o načinu na koji se liste formiraju i bez uvida u same liste čekanja može dovesti do nepovjerenja pacijenata prema sistemu javne zdravstvene zaštite i do nezadovoljstva zdravstvenim uslugama. Sa druge strane, netransparentnost procesa i njegova nedefinisanost otvara vrata da osoblje, koje je nadležno za formiranje listi, tom problemu pristupa na nepošten i neadekvatan način, a u nekim slučajevima javlja se prostor za korupciju. 

 

„Upravo ovim primjerom saradnje sa Kantonalnom bolnicom Zenica, kroz uvođenje inovativnog softvera za liste čekanja, želimo prikazati dobre prakse - kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, kao i sam proces kreiranja listi čekanja, kako se smanjuje mogućnost korupcije, spriječava zakazivanje pregleda „preko reda“, te jača povjerenje građana u ustanovu“, rekao je Asmir Ćilimković, projekt menadžer CCI-a.

 

Kantonalnoj bolnici Zenica osigurano je prikladno programsko rješenje, kompatibilno postojećem softveru u okviru ove javne ustanove, za javno objavljivanje listi čekanja pacijenata za najznačajnije medicinske preglede i intervencije.Trenutno se objavljuju liste čekanja gdje postoji veće opterećenje sa mogućnošću proširenja i na druge preglede i operacije. Prikaz elektonskih listi čekanja https://lc.kbze.ba/  

 

Dr Kasim Spahić, pomoćnik direktora za medicinske poslove – Kantonalne bolnice Zenica, istakao je prednosti novog softvera za liste čekanja: „Uređeni sistem Listi čekanja se radi elektronski, jednostavan je i olakšava rad medicinskim radnicima pri naručivanju. Pacijent odmah dobije informaciju o terminu usluge i aktivno je informisan pri eventualnoj promjeni termina. Ovim načinom naručivanja na liste čekanja  unapređuje se komunikacija sa pacijentom i jača povjerenje pacijenta u ustanovu i sistem javnog zdravstva u cjelini“, rekao je Spahić i dodao „Ovakvim naručivanjem se smanjuje broj nepotrebnih ulazaka u krug bolnice i putovanja pacijenta do bolnice, a što je posebno važno u uslovima epidemije Covid 19.“

 

Predstavljeni softver za javno objavljivanje listi čekanja ima mogućnost integracije u postojeća riješenja u različitim zdravstvenim ustanovama. Na taj način moguća je njegova primjena i u drugim bolnicama. U narednom periodu isti softver će biti predstavljen i drugim zdravstvenim ustanovama u BiH, za koje se očekuje da će slijediti pozitivan primjer KB Zenica, te integrisati predstavljeno inovativno rješenje za liste čekanja.

 

O projektu

Projekat sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koji finansira Evropska unija, u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprijeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH koji će poslužiti kao primjeri dobre prakse za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja i suzbijanje korupcije u sektoru zdravstva. Više informacija o projektu možete pronađi na: https://euresurs.ba/projekat/izlijecimo-zdravstvo/9 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina