Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.10.2020

CCI javno pozvao kandidate na izborima u Brčko distriktu BiH!

Centri Civilnih Inicijativa danas su poslali 31 pismo na adrese stranaka i nezavisnih kandidata u Brčko distriktu BiH. Javno pozivamo izjašnjavanje političkih subjekata za unapređenje rezultata procesa javne revizije u Brčko distriktu BiH.

Ovim putem, politički subjekti pozvani su dati pismenu izjavu i javno obećanje da će njihovi kandidati, koji se nalaze na izbornim listama za lokalne izbore 2020. u Brčko distriktu BiH, podržati uspostavljanje efikasnijeg mehanizma praćenja realizacije nalaza i preporuka datih od strane Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH u smislu izrade Uputstva postupanja revidiranih subjekata sa definisanim nosiocima aktivnosti i rokovima, te uspostavljanje mehanizma za sankcionisanje institucija i pojedinaca koji revizorske preporuke ne realizuju.

⏰ Rok za javno izjašnjavanje je 10. novembar 2020. godine!

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina