Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.10.2020

CCI UPUTILI PISMO ČLANOVIMA PARLAMENTARNE KOMISIJE ODGOVORNE ZA REVIZIJU

Nakon više od 2 godine, na današnjem dnevnom redu sjednice Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju konačno će se naći saslušanja i razmatranje izvještaja o finansijskoj reviziji institucija FBiH.

Obzirom da Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmatra i organizuje saslušanja sa revidiranim subjektima i korisnicima Budžeta Federacije BiH, CCI skrenuli su pažnju na višegodišnji problem isplata naknada za zaposlenike federalnih ministarstava.

Centri civilnih inicijativa (CCI) ranije su pozivali federalna ministarstva da isprave nepravilnosti u skladu sa revizorskim izvještajima i da za angažovanje i rad u komisijama dosljedno primjenjuju Uredbu o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe.

Podsjećamo da zbog nekonstituisanja Parlamentarne komisije za reviziju, pri Parlamentu FBiH više od 2 godine Parlament FBiH nije razmatrao izvještaje o reviziji javnih institucija. Nisu razmotreni revizorski izvještaji za 2018. godinu, pa čak ni oni za 2017. godinu niti su organizovane rasprave sa odgovornim osobama iz subjekata za čiji su rad revizori dali negativnu ocjenu ili mišljenjem s rezervom.

Smatramo da u svrhu transparentijeg trošenja budžetskih sredstava, ministarstva moraju preispitati opravdanost isplata naknada zaposlenicima po osnovu rada u komisijama za poslove iz nadležnosti ministarstva, jasno utvrditi proceduru učešća u komisijama za vrijeme radnog vremena i angažovanje zaposlenika organizovati propisno Uredbi Vlade FBiH.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina