Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

18.06.2019

CCI POVODOM OBJAVLJIVANJA “PRVIH PAKETA” IZVJEŠTAJA UREDA ZA REVIZIJU - REVIZORSKE IZVJEŠTAJE NEMA KO DA ČITA

 Centri civilnih inicijativa upozoravaju da je blokada u konstituisanju i radu vlasti u BiH, počela da ozbiljno utiče na različite aspekte funkcionisanja sistema, te će, u konačnici, imati i ozbiljne posljedice na život građana.

Jedna od takvih je spriječenost Federalnog i državnog parlamenta da razmatra i reaguje na revizorske izvještaje.

Trenutno smo, naime, u situaciji, da zbog nekonstituisanja i nerada parlamentarnih komisija odgovornih za razmatranje revizorskih izvještaja, nisu razmotreni ni izvještaji za 2017. godinu, niti su organizovane rasprave sa odgovornim osobama iz subjekata čiji su rad revizori ocjenili negativnom ocjenom ili mišljenjem s rezervom.

A uredi za reviziju, vršeću svoju društvenu obavezu, po zacrtanom planu, već objavljuju – i parlamentima šalju - izvještaje za 2018.

Što znači da Federalni i državni parlament neprihvatljivo kasne u obavljanju jedne od svojih značajnih funkcija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca od strane državnih i javnih institucija. Čime se dodatno proširuje prostor za nekažnjeno kršenje zakona, i korupciju, unutar institucija vlasti ili onih koje one kontrolišu.

Centri civilnih inicijativa zahtjevaju od svih političkih aktera da prestanu sa politikom stavljanja uskostranačkih i ličnih interesa ispred interesa društva u cjelini. Da prestanu sa blokadama sistema i omoguće da institucije vlasti vrše svoje ustavom i zakonima propisane obaveze. Uključujući i razmatranje revizorskih izvještaja.

 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske.Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina