Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

14.06.2019

Kantonalna bolnica Zenica - prva zdravstvena ustanova sa kojom je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Izliječimo zdravstvo“

Danas su u prostorijama Kantonalne bolnice Zenica,  prof. dr. sc. prim. Rasim Skomorac, direktor kantonalne bolnice, i predstavnici Transparency international Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centara civilnih inicijativa (CCI), potpisali Memorandum o saradnji u sklopu projekta „Izliječimo zdravstvo“, koji finansira Evropska Unija.

U borbi protiv korupcije neophodna je transparentnost, koordinacija i komunikacija, te saradnja sa svim uključenim stranama, što je kantonalna bolnica svojim primjerom danas i pokazala. Kantonalna bolnica Zenica iskazala je i ranije spremnost da stane u kraj korupciji i učini sve da potencijalne rizike od korupcije u svojoj instituciji svede na minimum. Između ostalog, formiran je Tim za borbu protiv korupcije pri bolnici, te pokrenute procedure za objavu listi čekanja pacijenata. Saradnjom sa organizacijama civilnog društva, kantonalna bolnica potvrdila je opredjeljenost da radi na prevenciji korupcije, prihvatajući ponuđena rješenja koja uključuju upotrebu modernih alata i inovativnih softverskih rješenja. Saradnja ima za cilj pomoći ustanovi da brže i lakše realizuje aktivnosti u borbi protiv korupcije, te posluži  kao primjer dobre prakse koji bi se preslikao i u druge zdravstvene ustanove u zemlji. 

„Pored velike podrške koju Evropska unija pruža generalno u borbi protiv korupcije, izuzetno značajno, ako ne i presudno je i uključivanje nadležnih institucija. Samo udruženi možemo se suprostaviti svim oblicima korupcije, posebno u zdravstvu, i na taj način obezbijediti da svaki građanin ima isti tretman i isti nivo zdravstvene usluge. Kako bi “izliječili zdravstvo”, poboljšali odgovornost i integritet zdravstvenih ustanova u BiH, neophodno je osigurati zajedničko djelovanje u borbi protiv korupcije. TI BiH i CCI kroz projekat "Izliječimo zdravstvo“ uspostaviće saradnju sa 15 zdravstvenih ustanova u BiH, te u periodu od dvije godine raditi sa zdravstvenim ustanovama na unapređenju internih akata s ciljem prevencije korupcije. Kantonalna bolnica Zenica prva je zdravstvena ustanova, od 15 planiranih, sa kojom se potpisuje Memorandum o saradnji,"  izjavio je Emsad Dizdarević, projekt menadžer TI BiH.

Potpisnici Memoranduma, između ostalog, obavezali su se da će zajednički raditi na ostvarivanju prava pacijenata da dobiju informacije od značaja, a posebno u vezi sa listama čekanja za medicinske preglede i intervencije.

„Posebna pažnja će se posvetiti uvođenju transparentnih listi čekanja, što će biti ilustrovano na modelu jedne ustanove, konkretno Kantonalne bolnice Zenica. Cilj je prikazati dobre prakse - kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, čime se smanjuje mogućnost korupcije i sprječava zakazivanje pregleda „preko reda“. Transparentne, elektronske liste čekanja biće uvedene za one preglede i operacije gdje trenutno postoje najveće gužve. Ovaj pozitivan primjer biće predložen i drugim zdravstvenim ustanovama. Kantonalnoj bolnici Zenica biće osigurano prikladno programsko rješenje, kompatibilno postojećem softveru u okviru Kantonalne bolnice, za javno objavljivanje listi čekanja pacijenata za najznačajnije medicinske preglede i intervencije,“ istakao je Asmir Ćilimković, projekt menadžer CCI-a.

O projektu

Projektom „Izliječimo zdravstvo“, nastoji se doprinijeti smanjenju korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz angažman OCD-a u formulisanju politike, donošenju odluka i podržavanju javnih zdravstvenih ustanova u pružanju kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga građanima. Cilj će se postići poboljšanjem transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 zdravstvenih ustanova u BiH kroz pružanje sistemskih rješenja u ključnim oblastima rizika za korupciju. Projekat finansira Evropska unija sa oko 500.000 eura. Više informacija  o projektu pronađite na: http://euresurs.ba/project/9 

 

 

Kontakt osoba: Ana Lučić, menadžer za odnose sa medijima, ana@ccibh.org, 063 396 519

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina