Poziv medijima
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.06.2019

KRIVIČNIM ZAKONOM FEDERACIJE BiH I ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM FEDERACIJE BiH NELEGALNO ODLAGANJE OTPADA SMATRA SE KRIVIČNIM DJELOM !!!

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vas na press konferenciju na kojoj će predstaviti ključne nalaze istraživanja koje je provedeno u okviru šire kampanje „Mapiranje nelegalnih deponija –doprinos remedijaciji tla“ sa fokusom na kaznene politike i aktuelno zakonodavstvo u oblasti upravljanja otpadom u Federaciji BiH, broj pokrenutih i okončanih postupaka, kao i izrečenih sankcija u protekle tri godine zbog nelegalnog odlaganja otpada. Pored navedenog, biće predstavljeni i ažurirani podaci o broju, evidenciji lokaliteta i sadržaju divljih deponija u Federaciji BiH.

Press konferencija će se održati u petak , 07.06.2019. u 12 sati
u prostorijama hotela Bosnia ( Kulovića 9) , Sarajevo

Postojećom zakonskom regulativom, prije svega Krivičnim zakonom Federacije BiH i Zakonom o upravljanju otpadom u Federaciji BiH, jasno su propisne radnje koje se  smatraju krivičnim djelom protiv okoliša, kao  i sankcije za pravne i fizičke osobe koje nelegalno odlažu otpad u okoliš.


Kontakt osoba: Ana Lučić, menadžer za odnose sa medijima, ana@ccibh.org, 063 396 519

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina