Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.05.2019

Web platforme kao servis i podrška organizacijama civilnog društva i građanima u procesu evropskih integracija


Da bi se nosile sa svakodnevnim promjenama u društvu, a posebno onim vezanim za procese evropskih integracija, organizacije civilnog društva (OCD) bi trebalo da svakodnevno uče, stiču nova znanja i iskustva i grade kadrove koji mogu dati ekspertnu podršku u tim procesima. Trenutno u Bosni i Hercegovini postoji oko 33.000 udruženja građana.


" Podrška Evropske unije civilnom društvu konstanta je cijelog procesa evropskih integracija. Ovaj i slični projekti dokaz je da možemo korisiti blagodeti finansijske pomoći EU i prije pridruživanja. Program Civilno društvo i mediji nosi glavninu sredstava za civilno društvo- u prosjeku 3 mil eura godišnje i kontinuirano raste. Jedan od ciljeva Programa je da održi nezavisnost civilnog društva. Postoji i regionalna komponenta podrške civilnom društvu odnosno lokalnim zajednicama za zemlje Zapadnog Balkana u kojoj učestvuje i BiH. Također, finansijska podrška EU dolazi i kroz EIDHR instrument za podršku  koji tretira posebne tematske oblasti iz demokratije i ljudskih prava" rekao je na održanoj konferenciji Vladimir Pandurević, voditelj Programa, Delegacije Evropske unije u BiH.


"Poslovna zajednica nezaobilazan je dio evropskih integracija. Poslodavci se moraju uključiti u sve segmente pregovora i sve faze pristupanja što će nam omogućiti da se uklopimo u trendove digitalizacije i globalnih kretanja i suočimo se sa ozbiljnim izazovima globalnih tržišta. Proces integracija može nam osigurati da na lokalnom nivou ostvarimo kvalitetan odnos institucija, civilnog sektora i biznisa" istakao je Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS.


Uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini uspostavljena je sveobuhvatna, interaktivna platforma - www.EUresurs.ba, kojom će se promovisati evropske vrijednosti, informisati građani Bosne i Hercegovine o procesu EU integracija, te pratiti napredak i usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom EU kroz više različitih sektora (antikorupcija, socijalna politika, zapošljavanje, zdravstvo, mladi, ljudska prava i demokratija, mediji, itd...).


„Specifičnost ove web platforme je što će na jednom mjestu prikazati sve programe i projekte koji se trenutno provode u Bosni i Hercegovini, u pomenutim sektorima a koje trenutno finansira Evropska unija u BiH. Na taj način želimo objediniti kapacitete OCD po sektorima i biti snažan partner građanima kao i pokretač pozitivnih promjena u procesu EU integracija. Inače aktivnosti „Resursnog centra“ doprinijeće da organizacije civilnog društva postanu kompetentan, nezavisan i priznat akter u procesu evropskih integracija, te da ojačaju svoje kapacitete i dugoročnu održivost“ – izjavio je Denis Telić, Menadžer projekta „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“.


Na današnjem skupu predstavljena je i druga web platforma www.ravnopravnorazliciti.org koja omogućava pristup domaćoj i međunarodnoj legislativi koja se tiče osoba sa invaliditetom, njihovu bolju informisanost i uključenost u procese evropskih integracija sa fokusom na socijalnu uključenost i nediskriminaciju. Platforma okuplja nevladin sektor, organizacije osoba sa invaliditetom, lokalne vlasti, medije i javnost na izgradnji društva ravnopravno različitih.

Web platformom ''RavnopravnoRazliciti'', želimo povećati uticaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija na donošenje odluka koje ih se tiču, uticati na podizanje socijalne osjetljivosti organizacija civilnog društva, lokalnih zajednica i društva u cjelini, te podstaći akcije zagovaranja i promocije integracije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Platforma će biti redovno ažurirana sa korisnim informacijama, pozitivnom i afirmativnim pričama, publikacijama, edukativnim materijalima, te na jednom mjestu objediniti sadržajni servis za potrebe osoba sa invaliditetom – izjavila je Dijana Kremenović, Menadžerica projekta ''Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana''.

O projektu
Projekat „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED).  Projekat ''Zajednica različitih, ali ravnoravnih građana realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više'' iz Sarajeva.  Projekte finansira Evropska unija.


Kontakt informacije:
•    Denis Telić, projekt menadžer „Resursni centar“, 063 396 525,  denis@ccibh.org
•    Dijana Kremenović, projekt menadžer „Ravnopravno različiti“, 066 583 938, dijana.kremenovic@udas.rs.ba
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina