Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.04.2019

MONITORING RADA DRŽAVNOG PARLAMENTA BiH - PORAZ DEMOKRATIJE I NEOTPORNOST SISTEMA NA POLITIČKE BLOKADE

Parlamentarna skupština BiH, svojevrsna je kolateralna žrtva međusobnog nadmudrivanja budućih koalicionih partnera, oko formiranja izvršne vlasti na državnom nivou i u Federaciji BiH. Iako je konstituisana i mogla bi nesmetano da radi, ona, praktično, ne radi ništa. Nego čeka na dogovor stranačkih lidera. Posljedica je to izmještanja moći iz institucija sistema, sa demokratskim izbornim legitimitetom, u stranačke centrale ili čak u ruke pojedinaca. Što je evidentan poraz demokratije, u ovoj zemlji. 

IMAMO LI U VIDU DA KONSTITUISANJE, U SUŠTINI, NIJE RAD, NEGO STVARANJE PREDUSLOVA ZA RAD, MOŽEMO REĆI DA DRŽAVNI PARLAMENT VEĆ 7 MJESECI (OD SREDINE SEPTEMBRA) NE RADI NIŠTA, U INTERESU GRAĐANA OVE ZEMLJE. Nakon što je, u decembru 2018., održao konstitutivnu sjednicu, na kojoj je izabrao svoje tročlano rukovodstvo i formirao Komisiju za izbor članova Vijeća ministara, Predstavnički dom PS BiH, do danas nije održao više nijednu. Sjednice su, doduše, zakazivane, ali ne I održavane. Dom naroda je, s druge strane, u prvom kvartalu 2019., održao dvije sjednice – 28.02. dugo očekivanu konstitutivnu, na kojoj su konstituisani klubovi naroda i izabrano rukovodstvo doma, te, drugu na kojoj je izabran sekretar doma. I te dvije sjednice, krajnje skromnog učinka, kompletan su rezultat rada PS BiH u 1. kvartalu 2019. Odnosno, ubrojimo li tu i konstitutivnu sjednicu Predstavničkog doma, održanu početkom decembra, sav rezultat rada PS BiH u posljednjih 7 mjeseci.

PS BIH DAKLE, VEĆ 7 MJESECI NIJE USVOJILA NIJEDNU MJERU, NIJEDAN ZAKON, STRATEGIJU, ODLUKU KOJA SE TIČE GRAĐANA OVE ZEMLJE. NIJE RAZMOTRILA NIJEDAN IZVJEŠTAJ O RADU INSTITUCIJA, AGENCIJA, KOMISIJA, UREDA NA DRŽAVNOM NIVOU, NITI NJIHOVE PLANOVE RADA ZA 2019. GODINU. A, s obzirom da još uvijek nije imenovala ni članove i rukovodstva svojih komisija, nije se, u potpunosti, još uvijek, ni osposobila za rad. A vrijeme prolazi.  

PS BIH NIJE USVOJILA ČAK NI BUDŽET ZA 2019. I JEDINA JE, OD 13 INSTITUCIJA ZAKONODAVNE VLASTI, OD KANTONALNOG, PREKO ENTITETSKOG, DO DRŽAVNOG NIVOA, KOJA JOŠ UVIJEK NIJE USVOJILA BUDŽET ZA OVU GODINU. Finansiranje se obavlja odlukama o privremenom finansiranju, zahvaljujući činjenici da te odluke ne mora da usvoji Parlament, nego ih može donositi Vijeće ministara, i u tehničkom mandatu. 

NIJEDAN DOM PS BIH NIJE DOBIO SVOJ PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU, NI DO KRAJA 2018., NI DO KRAJA 1. KVARTALA 2019. Usvajanje programa i rad po njemu, odnosno realizacija planiranih aktivnosti, inače, u kontinuitetu, predstavljaju ozbiljan problem za oba doma PS BiH. Što govori o kontinuitetu neefikasnosti i nefokusiranosti ove institucije, nekoordiniranosti izvršne i zakonodavne vlasti i teškim posljedicama uspostavljanja „matematičkih“ a ne programskih koalicija. 

UMJESTO DA ŠTITE I GRADE PRAVNU DRŽAVU, VLASTI U BIH JE, KONTINUIRANO, URUŠAVAJU. U posmatranom periodu zabilježeno je kršenje poslovnika oba doma, kršenje Zakona o finansiranju institucija BiH, te Ustava. A nastavlja se i kršenje međunarodnih konvencija i presuda međunarodnih sudova. Vlasti BiH, naime, već desetu godinu od donošenja presude Međunarodnog suda u Strazburu u predmetu ‘’Sejdić i Finci’’, i dalje ne preduzimaju ništa da otklone (ovom i drugim presudama) evidentiranu sistemsku diskriminaciju građana BiH, na nacionalnoj osnovi. Dom naroda PS BiH i dalje funkcioniše bez predstavnika „Ostalih“ u svom sastavu, a ne postoji ni dogovor da se odluka Međunarodnog suda u Strazburu implementira u kontekstu izbora članova Predsjedništva BiH. 

U FAZI PREGOVORA OKO BUDUĆEG VIJEĆA MINISTARA, NAGLAŠAVAMO OBAVEZU POŠTOVANJA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH, KOJI PROPISUJE DA NIJEDAN POL NE SMIJE, U IZVRŠNOJ VLASTI, BITI ZASTUPLJEN U PROCENTU MANJEM OD 40% I DA SE SVE DRUGO SMATRA DISKRIMINACIJOM. Na žalost, u prethodnom periodu, upravo institucije vlasti, na svim nivoima (uključujući i državni) bile su generator diskriminacije na rodnoj osnovi.  

TRANSPARENTOST RADA PS BIH JE I DALJE NAJPOZITIVNIJI SEGMENT U RADU OVE INSTITUCIJE. Na visoku ocjenu, u ovom kontekstu, značajno utiče sadržaj i učestalost ažuriranja zvanične web stranice PS.

CCI VEĆ GODINAMA UPOZORAVA DA VISINA PRIMANJA POSLANIKA I DELEGATA PS BIH NIJE U SKLADU SA SOCIO-EKONOMSKIM STANJEM U ZEMLJI I DA PREDSTAVLJAJU IZRAZ KRAJNJE SOCIJALNE NEOSJETLJIVOSTI I BAHATOSTI. To naročito dolazi do izražaja u situacijama kao što je ova postizborna, u kojoj poslanici, mjesecima primaju izuzetno visoka primanja (koja se kreću i do 6 i po hiljada KM), a da ili ne rade ili je opipljivi rezultat njihovog rada nepostojeći. Osim u negativnom smislu – nagomilavanje obaveza, produbljivanje krize, nerješavanje problema, stimulisanje umjesto zaustavljanja talasa odlazaka mladog i radnosposobnog stanovništva, itd. Pri tome,…

NEODGOVORNOST BH. POLITIČARA U POSMATRANOM JE PERIODU IZRODILA JOŠ JEDAN MEĐUNARODNI SKANDAL. Skandal sa neizborom delegacije PS BiH u PS Vijeća Evrope ukazuje na to da je deklarativno opredjeljenje naših političara za evropski put tek floskula, a i na kontinuitet destruktivnosti i sramoćenja države na međunarodnom planu.

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina