Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.12.2018

INOVATIVNIM PRISTUPIMA DO JAČE OTPORNOSTI JAVNIH INSTITUCIJA NA KORUPCIJU - Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini

Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini
Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH započeli su sa primjenom specijalizovanog procesa za mjerenje otpornosti internih politika javnih institucija na rizike korupcije – MAKPI (Monitoring antikorupcijskih politika i implementacija).


Mjerenje otpornosti na rizike korupcije biće provedeno u Agenciji za javne nabavke BiH, tokom prvog kvartala 2019.godine, korištenjem online pristupa, koji se bazira na analizi primjene internih procedura rada institucije kroz provođenje tri ankete: sa uposlenicima, korisnicima i vanjskim ekspertima. Provođenje procesa navedenog mjerenja pomaže instituciji da identificira izvore potencijalne korupcije, te pruži podršku u njenom otklanjanju, kako bi se obezbijedio bolji poslovni okvir i podstaknula poštena konkurencija. Rezultati dobijeni kroz mjerenje biće korišteni, za identifikovanje slabih tačaka, te kao pomoć pri kreiranju plana za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje rada, u konkretnom slučaju, Agencije za javne nabavke BiH, a sve u cilju  jačanja otpornosti na korupciju.


„Kroz primjer jedne institucije nastoji se predstaviti svojevrsni inovativni pristup na polju borbe protiv korupcije, koji bi trebao dovesti do širenja dobre prakse i na ostale javne institucije. Bitno je naglasiti da je ovdje fokus na identifikaciji i poboljšanju slabih tačaka u sadržaju i/ili primjeni internih politika ciljanih institucija, a kroz uključivanje svi interesnih grupa – osoblja institucija, korisnika kao i vanjskih saradnika.“ navodi Igor Stojanović direktor razvoja CCI-a.

 „Ovaj projekat je bitan za Agenciju ali i širu javnost, te će se na ovaj način ojačati interne procedure rada koje sprečavaju nastanak korupcije. Dobili smo informaciju od CCI da smo prva institucija u BiH koja provodi ova mjerenja te su naša očekivanja od ovog projekta velika“ izjavio je Đenan Salčin direktor Agencije za javne nabavke.


Slična mjerenja realizovana su tokom 2014. i 2015. u Italiji i Bugarskoj, koja su pomogla da se identifikuju problemi i predstave rješenja. Sama inicijativa dobila je i podršku Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije


Navedenu  inicijativu finansira Centar za promociju međunarodnog poduzetništva (CIPE) iz Sjedinjenih Američkih Država čija je misija jačanje demokratije širom svijeta kroz privatno poduzetništvo i tržišno orijentisane reforme.
Sarajevo, 17.12.2018.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina