Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.09.2018

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO U MANDATU 2014.-2018. - NEUSPJEH JE EVIDENTAN

VLADA KS JE, TOKOM CIJELOG AKTUELNOG MANDATA, IMALA PRILIČNO VISOK INTENZITET RADA, ALI SE ON ODVIJAO KRAJNJE NEOBIČNO, UZ KRŠENJE PRAVILA PREDVIĐENIH POSLOVNIKOM O RADU OVE INSTITUCIJE. Vlada KS, u posmatranom periodu, nije održavala redovne sjednice svake sedmice, a pogotovo se nije pridržavala pravila o završavanju započete sjednice najkasnije sljedeći dan, nego je rad na mjerama sa određene sjednice znao biti razvlačen u nekoliko nastavaka, isprelitati se sa radom na nekoliko drugih sjednica i trajati po nekoliko sedmica (a u ekstremnim slučajevima i po nekoliko mjeseci). Može se reći da je Vlada primjenjivala neki vlastiti, pomalo haotičan, sistem rada, ignorišući propise koji regulišu tu oblast.
PRODUKTIVNOST VLADE KS KONTINUIRANO JE RASLA, TOKOM CIJELOG MANDATA, NO, UKUPNO GLEDANO, OSTALA JE U NIVOU PRETHODNOG MANDATA. Razmotreno je oko 6000 mjera, za 4 godine mandata. No...
ZA ČITAV MANDAT, UTVRĐENO JE SVEGA 7 STRATEGIJA, OD ČEGA ČAK 5 TEK U POSLJEDNJOJ GODINI MANDATA, ŠTO ZNAČI DA ĆE NJIHOVA IMPLEMENTACIJA OSTATI ZA NAREDNI MANDAT. Strategija prema mladima planirana je, programima rada, za realizaciju u svakoj od godina mandata, ali je utvrđena tek u junu 2018. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u KS, još uvijek nije utvrđena, iako se i ona planira već godinama. Vrlo važna Strategija razvoja KS je utvrđena, tokom mandata, ali je KS bio jedan od posljednjih kantona koji je dobio svoju strategiju razvoja (iza njega je ostao samo HNK). Itd.
REALIZACIJA ZAKONA U VLADI KANTONA SARAJEVO, TOKOM AKTUELNOG MANDATA, BILA JE NEUJEDNAČENA, S TENDENCIJOM KONTINUIRANOG PADA. Vlada je, od izbora u oktobru 2014. do 30.6.2018., utvrdila ukupno 93 različita zakona, što je u nivou realizacije Vlade TK, u ovom mandatu. Pri tome, svega 34 utvrđena zakona su novi, tzv. temeljni. A ostalo su tek izmjene i dopune postojećih zakonskih akata.
O USPJEŠNOSTI VLADE, U KONTEKSTU KREIRANJA I UTVRĐIVANJA ZAKONA, MOŽDA NAJBOLJE GOVORE PORAZNI STATISTIČKI PODACI O REALIZACIJI GODIŠNJIH PROGRAMA RADA VLADE, TOKOM MANDATA. Po godinama, to je izgledalo ovako: u 2015. utvrđeno je 14 od 38 planiranih zakona, u 2016. 18 od 41 planiranog, u 2017. 13 od 29, a u prvoj polovini 2018. 13 od 36 planiranih.
MEĐU DONESENIM MJERAMA, U POSMATRANOM PERIODU, SU I NEKE VRLO KONTROVERZNE I, BLAGO REČENO, NEPOPULARNE. Među njima je bila i odluka o povećanju cijene usluga grijanja, koja je revidirana pod pritiskom javnosti. A tu je i Zakon o visokom obrazovanju, koji je izazvao žestoke polemike i nezadovoljstvo i protivljenje akademske zajednice, koja smatra da se radi o rješenju potpuno neprimjerenom za funkcionisanje Univerziteta u Sarajevu.
VLADA KS UKLAPA SE U OPŠTU SLIKU BH VLASTI KOJE NE POŠTUJU ZAKONSKE I PODZAKONSKE AKTE KOJI DEFINIŠU NJIHOV RAD, A NERIJETKO KRŠE I USTAV I GODINAMA ODUGOVLAČE SA IMPLEMENTACIJOM ODLUKA USTAVNOG SUDA. Vlada KS krši i vlastiti i poslovnik o radu Skupštine. Tokom aktuelnog mandata registrovano je i kršenje Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. Sastavom Vlade, u kojoj su, od 13 članova, svega 2 žene, Vlada KS krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji nalaže da procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i koji trenutno stanje u Vladi KS definiše kao diskriminaciju. Ustavni sud Federacije BiH, donio je, proteklih godina, nekoliko odluka koje se odnose na povredu prava na lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo, koje još nisu provedene.
AKTUELNI MANDAT VLASTI U KANTONU SARAJEVO, OSTAĆE UPAMĆEN, OSIM PO NERJEŠAVANJU PRAKTIČNO NIJEDNOG OD OZBILJNIH PROBLEMA, KOJE JE PREMIJER NAVEO U SVOM EKSPOZEU I PO NEKOLIKO SKANDALA U SKUPŠTINI KANTONA. Jedan od njih su uvrede na nacionalnoj osnovi i fizičko nasrtanje na poslanika opozicije, iz manjinskog naroda, što je ukazalo na vrlo nizak nivo kulture i tolerancije dijela poslanika kantonalne skupštine. A potom – valjda da bi se pokazalo da ovo prethodno i nisu tek izolovani incidenti pojedinaca – usvojena je sramna odluka da se jedna od sarajevskih osnovnih škola nazove po osobi krajnje sporne biografije i ideoloških nazora – antsemiti, simpatizeru fašista i mizoginu.
Istorijski revizionizam i nazivanje ulica i institucija po zločincima iz drugog svjetskog ili našeg posljednjeg rata, ili njihovim simpatizerima, apsolutno su neprihvatljivi. I svojevrsni govor (ili akti) mržnje, za koji su odgovorni ne samo neposredni izvršioci, nego svi koji takvo ponašanje tolerišu. Dešavalo se to u Mostaru, Sarajevu ili Republici Srpskoj, nebitno je. I nije nikakav izgovor što ulice u Mostaru još uvijek nose imena po ustaškim zločincima ili što se studenski dom na Palama zove po presuđenom ratnom zločincu iz našeg posljednjeg rata. To je njihova sramota. A ova i slične stvari su sarajevska. A sve zajedno su naša zajednička sramota. I odgovorost političara na vlasti. Koji bi za ovakve stvari u uređenim pravnim državama i odgovarali.
Čast Skupštine, Kantona, pa i države (jer je pomenuta odluka imala i međunarodne implikacije) pokušala se zaštititi, poništavanjem sporne odluke, u prvom kvartalu 2018. godine. No, škola još uvijek nosi isti naziv!
INTENZITET RADA SKUPŠTINE ZA KANTON VELIČINE I FINANSIJSKE MOĆI KOJU IMA SARAJEVSKI JE, U MANDATU 2014.-2018. BIO NEPRIMJERENO NIZAK. Sa svega 54 održane sjednice, Skupština Kantona Sarajevo, po ovom kriteriju dijeli od 3 do 5 mjesta na kantonalnoj ljestvici, sa skupštinama TK i BPK. A ispred su Skupština USK sa 64 i Skupština ZDK sa 61 održanom sjednicom. Posebno je značajno da...
SKUPŠTINA KS, U AKTUELNOM MANDATU, PORED SVIH PROBLEMA S KOJIM SE NJENI GRAĐANI SUOČAVAJU, NIJE ODRŽALA NIJEDNU TEMATSKU SJEDNICU, IAKO JE TAKVIH INICIJATIVA BILO I IZ REDOVA POSLANIKA. Uz konstitutivnu, naime, održane su samo 43 redovne i 10 hitnih sjednica. CCI, inače, snažno podržava održavanje (dobro pripremljenih) tematskih sjednica (preporučujući jednu kvartalno), o ključnim problemima građanima, kao dobrom putu za fokusiranje društvene energije na te probleme i za iznalaženje načina za njihovo otklanjanje ili bar smanjivanje.
PRODUKTIVNOST SKUPŠTINE KS U MANDATU 2014.-2018. NEŠTO JE NIŽA NEGO U PRETHODNOM. ALI JE BROJ USVOJENIH ZAKONA VEĆI. Među nešto više od 1000 razmotrenih mjera, su i 82 usvojena zakona. U prethodnom mandatu, s druge strane, razmotreno je oko 1200 mjera i usvojeno 60 zakona.
Što se tiče ostalih kantonalnih skupština – broj usvojenih zakona u Skupštini Kantona Sarajevo, niži je od broja usvojenih zakona u Skupštini Tuzlanskog kantona (u kome je usvojen 91 zakon).
PROGRAMI RADA SE U ZNAČAJNOJ MJERI OBESMIŠLJAVAJU NJIHOVIM NEUSVAJANJEM PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA, ALI I NISKOM REALIZACIJOM PLANIRANIH OBAVEZA. Samo je jedan od 4 programa rada usvojena u ovom mandatu, usvojen na vrijeme – prije početka godine na koju se odnosi. Najviši stepen potpuno realiziranih ukupno planiranih obaveza zabilježen je u 2016. godini - oko 69%. Dok je najviši stepen realizacije zakonodavnog dijela planiranih obaveza - tek 41%, ostvaren u 2017. godini.
IAKO JE VLADA, OD POČETKA MANDATA, NAJAVLJIVALA ZAKON O PRIJAVLJIVANJU, PORIJEKLU I KONTROLI IMOVINE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U KANTONU SARAJEVO, NI OVAJ ZAKON NIJE DOČEKAO USVAJANJE U SKUPŠTINI. Manje od godinu dana, nakon što je Vlada utvrdila ovaj zakon, povukla ga je iz procedure. Ovaj zakon je, potom, uputio skupštinski poslanik iz opozicije, no isti je povučen iz skupštinske procedure, te se više nije pojavljivao.
U 2. POLOVINI 2017. G. KONAČNO SU USVOJENI AMANDMANA NA USTAV KANTONA SARAJEVO, KOJIMA SE OTVARA MOGUĆNOST IMPLEMENTACIJE PRESUDA USTAVNOG SUDA, KOJE VEĆ GODINAMA STOJE KAO OBAVEZA KANTONALNIH VLASTI U SARAJEVU. Nužnost ove ustavne reforme prevashodno se ogleda u potrebi za provođenjem odluka Ustavnog suda FBiH, koji je u 17 slučajeva utvrdio povredu prava i nadležnosti lokalnih samouprava s područja Kantona Sarajevo, te nedvosmisleno utvrdio sukob nadležnosti između Kantona, Grada i opština. No, sa implementacijom presuda i dalje ide sporo.
SKROMNI REZULTATI NISU PRAĆENI SKROMNOŠĆU U PRIMANJIMA. 20 POSLANIKA SKUPŠTINE KS JE PROFESIONALIZOVALO SVOJ STATUS U SKUPŠTINI, TJ. IMAJU STATUS ZAPOSLENIH I PRIMAJU PUNU PLATU PO TOM OSNOVU. I ta plata se kreće do visine od skoro 5 prosječnih plata u Federaciji BiH , odnosno od 2000 do 4000 KM. U tom kontekstu spomenimo primjer poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji, od početka aktuelnog mandata, nakon jednoglasno donesene odluke, ne primaju platu za svoj angažman u Skupštini, što je gest visoke socijalne osjetljivosti i društvene odgovornosti.
SKUPŠTINA KS ČITAV MANDAT FUNKCIONIŠE BEZ IZABRANOG ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆE IZ SRPSKOG NARODA. Ovim se, na simboličkoj ravni, krši ravnopravnost konstitutivnih naroda. A poseban problem je što je u korjenu svega manipulacija izjašnjavanjem o nacionalnoj pripadnosti. A izostanak ozbiljne rasprave o uzrocima ovog problema, predstavlja svojevrsno „metenje pod tepih“, odnosno zatvaranje očiju pred krupnim problemom koji zadire u samu suštinu političkog sistema u BiH.
Ovaj, uz problem (ne)popunjenosti klubova naroda u Federalnom parlamentu, paralelizam u radu predstavnickih i domova naroda, asimetrično rješenje zaštite „vitalnih nacionalnih interesa“ u 2 entiteta, nacionalnu diskriminaciju u državnom parlamentu (odnosno njegovom Domu naroda) i u procesu izbora za članove Predsjedništva države, (itd.) problemi su za ozbiljnu raspravu o Ustavnoj reformi. Koju bi trebalo povesti odmah nakon konstituisanja novih vlasti, nakon izbora.
Ali nikakve rasprave neće biti, ili nikakvih pozitivnih efekata rasprave, ako ne dođe do uozbiljavanja političke scene. A do nje opet neće doći ako ne dođe do uozbiljavanja građana.
Jer: „Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje“. Valjda će o tome i građani Sarajeva i svi ostali, širom BiH, voditi računa kad, za nekoliko dana, izađu na izbore.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina