Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

27.09.2018

Održana konferencija „INKLUZIVNE PRAVNE REFORME ZA DOBRU UPRAVU“

Danas je u Sarajevu održana Konferencija „Inkluzivne pravne reforme za dobru upravu“ u  organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI). Svha konferencije konferencije je da se uz diskusiju i učešće relevatnih predstavnika sagledaju realizovane aktivnosti, izazovi i perspektive u kontekstu aktuelnih reformi po pitanju lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, te zajednički prepoznaju preporuke kojim bi stvorile pretpostavke za preuzimanje odgovornosti svih nadležnih aktera u daljem procesu.


Centri civilnih incijativa (CCI) u saradnji sa MPU KS u Kantonu Sarajevo provode Projekat “Bolje Sarajevo za sve nas”, uz podršku Vlade Švicarske (SDC), koji je usmjeren na otklanjanje ustavnih nedorečenosti, te sukoba nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo (KS). Ključna namjera projekta je doprinjeti da reforme omoguće široku participaciju i da javni interes, kvalitet usluga i zadovoljstvo građana budu iznad svih drugih prioriteta, a što je vjerujemo i intencija svih institucija vlasti i njihovih predstavnika.


„Vlada Švicarske podržava projekt “Bolje Sarajevo za sve nas”, jer vjerujemo da proces ustavnih reformi mora biti inkluzivan. Mora biti transprantan i imati široku podršku građana. U posljednjih nekoliko mjeseci građani su imali priliku iznijeti svoje stavove kroz debate i rasprave organizovane u okviru projekta. Ipak, proces ustavnih reformi je izazovan i dugotrajan proces. Zbog toga pozivam i ohrabrujem sve da se uključe u ovaj važan proces, koji će po okončanju doprinijeti jasnom definisanju institucionalne odgovornosti, kao i boljim uslugama za svih 450.000 građana Kantona Sarajevo.“- navela je Barbara Datwyler Scheuer, direktorica Kooperativnog programa u Ambasadi Švicarske u BiH


Ministarstvo pravde i uprave je pokazalo punu otvorenost i spremnost na saradnju, i u tom smislu pohvalili bi donatora projekta,Vladu Švicarske kao i CCI. Takav pristup iskazan je odmah na početku kada je na inicijativu MPU KS formirana Radna grupa za izradu Zakona, sastavljena od predstavnika svih općina u Kantonu Sarajevo. Imamo tekst Zakona u formi nacrta, kao i Studiju, kao veoma vazan analiticki dokument u ovoj reformi. Uvjeren sam da cemo u narednom periodu svi u okviru svojih mogucnosti i ovlastenja dati maksimalan doprinos, kako bi osigurali donosenje predmentog zakonodavstva i provođenje reformi u cilju stvaranja najboljih rješenja, primarno usmjerenih ka interesu građana. Istakli bi da je Vlada KS pripremila i otpočela reforme, koje će trajati. Prvi veliki korak, izmjena Ustava uspješno je realiziran, slijede krupne reforme administrativno-pravnog okvira!-naveo je Mario Nenadić, ministar u Ministarstvu pravde i uprave u KS


“Ističemo potrebu donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi KS, na čemu će se ubuduće i insistirati, ali isključivo uz uvažavanje stavova i mišljenja lokalnih zajednica. Za 44.redovnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo bio je pripremljen tekst nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi, a bez da je do kraja usaglašen s predstavnicima općina zbog čega je Općina Stari Grad tražila njegovo povlačenje s dnevnog reda. Prethodnih godina bili smo primorani pokretati sudske sporove koji su se uvijek rješavali u korist lokalne zajednice, ali presude nikada nisu provedene. Dokazivati naša prava na sudu nije način na koji treba djelovati lokalna zajednica. Jedino ispravno rješenje je donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi KS, ali samo uvažavajući sugestije i prijedloge lokalnih zajednica koje će ga u praksi i primjenjivati, a koje s druge strane najviše vode računa o potrebama građana.“-istakao je na današnjoj Konferenciji Ibrahima Hadžibajrića, načelnika Općine Stari Grad Sarajevo


Okupljanjem ključnih aktera, predstavnika kantonalne, gradske i opštinskih vlasti, eksperta uključenih u projekat, predstavnika međunarodnih organizacije predstavnika Ministarstva pravde i uprave  KS, Ministarstva finansija KS, načelnika/predstavnika općina, Grada Sarajeva,  predstavnika međunarodnih organizacija i institucija u BiH, konferencijom se nastoji kroz otvoreni dijalog doprinjeti boljem razumijevanju preduzimanja neophodnih koraka i potrebe sinergijskog djelovanja svih relevantnih subjekata na putu reforme lokalne samouprave u KS, otvaranju dijaloga o pitanju prenosu nadležnosti i preuzimanju odgovornosti u skladu sa predloženim zakonskim rješenjima, a prvenstveno potrebom provođenja presuda Ustavnog suda.naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina