Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.06.2018

UKLJUČIVANJEM JAVNOSTI U PROCESE DONOŠENJA OLUKA DO BOLJIH JAVNIH USLUGA ZA GRAĐANE KS Višegodišnji sukobi nadležnosti između sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo uticali su na kvalitet javnih usluga i njihovu cijenu

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Općini Ilijaš organizovali Uličnu akciju i Javnu debatu pod nazivom „Bolje Sarajevo - za sve nas“ u okviru istoimene kampanje, koja ima za cilj informisanje i uključivanje građana u procese donošenja odluka kojima se može uticati na poboljšanje javnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou.
Na Uličnoj akciji, građani su se putem pripremljenog štampanog materijala, upoznali sa problematikom sukoba nadležnosti u Kantonu Sarajevo (KS),  prijedlozima zakonskih rješenja od interesa za građane i javne usluge koje im pružaju opštine, grad i kanton, te dobili osnovne informacije kako bi bili spremni aktivno učestvovati u daljem procesu .
„Ustavne nedorečenosti i sukob nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo (KS) prepreka su da kvalitet  usluga  i  zadovoljstvo  građana  budu  iznad  svih  drugih  prioriteta.  Usvajanjem amandmana na Ustav KS krajem jula 2017. godine, stekli su se preduslovi za  uspješno  provođenje  reformi  Ustava  KS,  koje  vode  ka otklanjanju sukoba nadležnosti, poboljšanju javnih usluga u  KS i  kvalitetnijem  životu  građana.  Putem javnih debata, nastoji se doći do dodatnog mišljenja šire javnosti i podrške reformskim procesima i zakonima, te upoznavanje javnosti u jedinicama lokalne uprave sa ciljevima procesa i reformi koje nova zakonska rješenja donose. Period usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi KS, kojim se regulišu nadležnosti i najveći broj usluga je nabolji trenutak za uključivanje građana i otvaranje dijaloga“ - navela je Lejla Deronja Suljić menadžerica projekta

Ulične akcije i javne debate biće održane i u drugim općinama u Kantonu Sarajevo u naredna dva mjeseca. Sljedeća je Općina Vogošća, gdje su slični događaji planirani za 2. juli 2018. godine. Aktivnosti se provode u saradnji sa općinskim vlastima, kao i Ministarstvom pravde i uprave KS.
Svi zainteresovani građani više informacija mogu dobiti putem FB stranice Bolje Sarajevo ili e-mail adrese boljesarajevo@ccibh.org.
Kampanju podržava Vlada Švicarske, a sprovode Centri civilnih inicijativa u BiH

Za sve informacije molimo kontaktirajte
Lejlu Deronju Suljić, projekt menadžericu CCI-a: 063 396 524, lejla@ccibh.org

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina