Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

31.05.2018

MONITORING RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U 1. KVARTALU 2018. G. - NEADEKVATNA EFIKASNOST I PRODUKTIVNOST

Prvi kvartal 2018. godine (kao i njegov nastavak), u Republici Srpskoj, obilježili su mirni i dostojanstveni protesti građana, kojima je povod smrt, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, jednog mladog Banjalučanina. Na vidjelo su izašli i ozbiljni propusti u radu institucija vlasti i neadekvatne reakcije političara na čitav slučaj.
Već ranije smo, u sasvim drugom kontekstu, pokušavali podsjetiti odgovorne da su pravila u demokratskom društvu postavljena tako da vlast od svojih građana ne može ni zahtjevati ni očekivati da joj vjeruju – rad vlasti se u demokratskim društvima kontroliše! Od strane građana, nezavisnih institucija, medija, nvo, opozicije. I vlast je obavezna da radi transparentno i da omogući kontrolu svog rada. I razgovor o svim društveno relevantnim temama. Sve ostalo je neprihvatljivo. I vodi do ovoga što imamo danas – do građanskih protesta na ulicama. Jer kad vlast ne radi dobro svoj posao i sistem ne funkcioniše, jedino što građanima preostaje, i jedino što odgovorni građani treba da rade, je da protestvuju. I traže istinu i pravdu. I vlast koja ih poštuje, radi u njihovom interesu i svoj posao obavlja dobro i transparentno. Pa će i vaninstitucionalno reagovanje na probleme postati nepotrebno.
VLADA RS U PRVOM JE KVARTALU 2018. GODINE DOŽIVJELA ZNAČAJAN PAD PRODUKTIVNOSTI, U ODNOSU NA PRETHODNI, POSLJEDNJI KVRTAL 2017. Razmotreno je 676 mjera, u odnosu na 914, koliko ih je razmotreno u 4. kvartalu 2017. Radi se o jednom od najlošijih kvrtalnih rezultata Vlade RS, u aktuelnom mandatu, u ovom kontekstu.
PAD JE ZABILJEŽEN I U REALIZACIJI ZAKONA. Sa 26 utvrđenih zakona u 4. kvartalu 2017., palo se na 16 utvrđenih u  1. kvartalu 2018. Pri tome, svega trećina njih su novi, tzv. temeljni zakoni. Ostalo su tek izmjene i dopune postojećih zakonskih akata (uz 1 zakon o prestanku primjene zakona).
VLADA RS PREKRŠILA JE SVOJ POSLOVNIK O RADU, NE USVOJIVŠI PROGRAM RADA U PROPISANOM ROKU. Ne samo da Program rada Vlade za 2018. godiinu nije utvrđen prije kraja 2017., kako to propisuje Poslovnik, nego nije utvrđen ni do kraja prvog kvartala 2018. I ovo je četvrti put za redom da Vlada RS svoj godišnji program rada donosi nakon završetka 1. kvartala. Što se nije desilo nijednom, u 2 prethodna četverogodišnja mandata, kada su programi rada utvrđivani na Vladi, uglavnom u januaru i februaru.
PROGRAM RADA VLADE RS ZA 2018. GODINU, OSIM ŠTO JE UTVRĐEN SA VELIKIM KAŠNJENJEM, SADRŽI I STRUKTURNU GREŠKU, KOJA DODATNO UKAZUJE NA NEOZBILJNOST I FORMALIZAM U PRISTUPU OVOM VAŽNOM DOKUMENTU. Program rada Vlade RS za 2018. godinu, naime, iako je utvrđen tek u aprilu ove godine, sadrži u sebi i plan rada za prva tri mjeseca 2018. (sa čak 124 mjere, među kojima je i 29 zakona). Pa čak i mjere koje su u trenutku njegovog usvajanja već bile realizovane. Što, između ostalog, obezvrjeđuje statističke podatke o realizaciji planiranih obaveza.
OSIM SVOG I POSLOVNIKA O RADU NS, VLADA RS I DALJE KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Žene u Vladi RS zauzimaju manje od četvrtine mjesta (4 ih je od 17) čime se krši Zakon, koji propisuje da je najmanji procenat zastupljenosti manje zastupljenog pola 40%. I da se sve ostalo smatra diskriminacijom. Čije se otklanjanje, ovim zakonom, nalaže.
A KRŠI SE I ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE. Iako Zakon, u članu 21. propisuje budžetski kalendar, po kome je Vlada dužna do 5. novembra utvrditi nacrt budžeta RS za narednu fiskalnu godinu, treći put u aktuelnom mandatu, Vlada budžet nije utvrdila u nacrtu, nego odmah u prijedlogu. Napomenimo da Zakon o budžetskom sistemu RS predviđa novčane kazne za odgovorna lica koja prekrše propisane procedure i rokove, ali nije nam poznato da je iko ikada bio kažnjen, po ovom osnovu.
TRANSPARENTNOST RADA VLADE RS NIJE NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU. Informacije se u javnost plasiraju prilično selektivno (što je primjedba većeg broja medijskih kuća), a zapisnici sa sjednica se ne postavljaju na zvaničnu web stranicu Vlade, nego se na njih, umjesto da budu objavljeni odmah nakon usvajanja na sljedećoj sjednici, povremeno, mora čekati i mjesecima (a CCI zapisnike sa nekih sjednica ne uspjeva dobiti ni nakon višestrukog insistiranja, pa tako i u ovom ciklusu nismo dobili nijedan zapisnik sa radno-konsultativnih sjednica održanih u posmatranom periodu).
OD MJERA REALIZOVANIH U PRVOM KVARTALU 2018. GODINE, OD STRANE VLADE I NS RS, ISTIČEMO PORODILJSKI DODATAK, OD 405 KM, ZA SVE PORODILJE, KOJI SE ISPLAĆUJE OD POČETKA GODINE. No, iako je navedena mjera veoma značajna, ona sama po sebi nije dovoljna, jer je problem koji RS ima sa starenjem stanovništva, negativnim priraštajem i odlivom mladog i radno-sposobnog stanovništva, mnogo ozbiljniji i zahtjeva čitav sistem mjera, odnosno strateški pristup i punu posvećenost vlasti, uz njenu otvorenost za saradnju sa civilnim društvom.
U 1. KVARTALU 2018. G., NIJE DOŠLO DO BOJKOTA SJEDNICA NS, OD STRANE OPOZICIJE, NITI DO PONAVLJANJA BLOKADA RADA PARLAMENTA I NAPUŠTANJA SJEDNICA. Eho političkih sukoba, između vladajuće većine i opozicije, iz prethodnog perioda, osjetio se, ipak, na prvom zasjedanju NS u 2018, koje se pretvorilo u desetosatnu raspravu oko zapisnika sa prethodnih sjednica, za koje su se iz opozicije čule i optužbe da se radi o falsifikatu, koji uopšte ne odgovara činjeničnom stanju.
INTENZITET RADA NS, U 1. KVARTALU 2018., PODIGNUT JE DO JEDNOG OD NAJBOLJIH KVARTALNIH REZULTATA U AKTUELNOM MANDATU. Nakon što je intenzitet rada NS RS, dva kvartala zaredom, padao, u prvom kvartalu 2018. održano je čak 17 zasjednja, što je skoro tri i po puta više nego u prethodnom, 4. kvartalu 2017. na koji je politička kriza ostavila značajne posljedice. No,...
VISOK INTENZITET RADA NISU PRATILI I ADEKVATNA EFIKASNOST I PRODUKTIVNOST. Na 17 održanih zasjedanja razmotreno je svega 45 mjera. Što je osrednji rezultat, bolji od rezultata u prethodnom kvartalu, ali i skoro dvostuko lošiji od rezultata u zadnjim kvartalima 2015. i 2016. godine.
ČINJENICA DA NA ZAKONE OTPADA SKORO DVIJE TREĆINE MJERA RAZMOTRENIH U SKUPŠTINI, TOKOM PRVOG KVARTALA 2018. GODINE, UTICALA JE DA REZULTAT U OVOM KVARTALU, U KONTEKSTU USVAJANJA ZAKONA, BUDE JEDAN OD BOLJIH U AKTUELNOM MANDATU. NS RS je, u 1. kvartalu 2018. godine, usvojila 16 zakona, uz još 12 prihvaćenih u nacrtu.
REALIZACIJA PLANIRANIH OBAVEZA JE IZUZETNO NISKA. Od 144, Programom rada za 2018., ukupno planirane mjere, usvojeno ih je tek 13, odnosno 9%. Kontinuirano izuzetno niska realizacija planiranih mjera u prvim kvartalima godine, direktan je rezultat kašnjenja sa usvajanjem programa rada, na koje se Narodnu skupštinu redovno upozorava, ali ona ta upozorenja uporno ignoriše. Naime,...   
PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU, NIJE USVOJEN DO KRAJA 2017, NEGO NA SAMOM KRAJU 3. MJESECA 2018., ŠTO ZNAČI DA SKUPŠTINSKO RUKOVODSTVO NASTAVLJA SA LOŠOM PRAKSOM I PORED SVIH ARGUMENATA KOJI GOVORE O POGREŠNOSTI NJIHOVOG PRISTUPA, U OVOM KONTEKSTU. Kuriozitet je da novi Poslovnik o radu NS, omogućava da ova institucija prva tri mjeseca u godini radi bez usvojenog godišnjeg(!) programa rada i da to sve bude „po propisima“ (kako to vole reći naši političari). Što je neprihvatljivo. A pogrešnost tog pristupa naročito je vidljiva u izbornoj godini. Za koju je već sada očito da će završiti brojnim nerealizovanim planiranim mjerama.
ZA RAZLIKU OD PROGRAMA RADA, BUDŽET RS ZA 2018. GODINU, USVOJEN JE NA VRIJEME. Budžet RS za 2018. godinu, usvojen je 12.12.2017., kao prvi budžet za ovu godinu usvojen u BiH, na svim nivoima vlasti. S druge strane, Budžet, ponovo, nije usvojen u redovnoj, nego u hitnoj proceduri, bez razmatranja u formi nacrta i bez široke javne rasprave. U znak protesta, zbog ovakvog načina donošenja budžeta, opozicija je napustila zasjedanje NS, na kome se odlučivalo o njemu.
INDIVIDUALNA AKTIVNOST POSLANIKA BILA JE NA RAZLIČITOM NIVOU – BILO JE IZUZETNO AKTIVNIH, ALI I ONIH KOJI U POSMATRANOM PERIODU NISU KORISTILI MOGUĆNOSTI KOJE SU IM STOJALE NA RASPOLAGANJU, ZA PREDSTAVLJANJE INTERESA GRAĐANA I SVOJE IZBORNE BAZE. Četvrtina poslanika nije prisustvovala svim zasjedanjima NS u prvom kvartalu 2018. Polovina ih nije postavila ili pokrenula ni jedno pitanje ili inicijativu u ovom periodu. Više od petine nisu, na skupštinskim zasjedanjima, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu NS RS za prva 3 mjeseca ove godine. Nijedan poslanik, u prvom kvartalu 2018. nije predložio nijedno zakonsko rješenje. Pri tome...
SKORO DVIJE TREĆINE POSLANIKA NS RS PROFESIONALIZOVALO JE SVOJ STATUS. 53 od 83 poslanika NS, za obavljnje poslaničke dužnosti i privilegije, prima redovnu mjesečnu platu, odnosno, zaposleni su u Skupštini. Pa, tako... Najveći dio budžeta NS RS odlazi na rashode za lična primanja zaposlenih – 65% ili 6.587.500 KM od 10.141.100 KM, koliko iznosi projektovani Budžet NS RS ZA 2018. godinu.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA PREPORUČUJU VLADI I NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE:
Ističemo potrebu povećanja efikasnosti obje institucije, do kraja mandata, pogotovo u realizaciji planiranih mjera, s naglaskom na zakone i strategije.
Bez obzira na izbore, ovo ne bi smjela biti još jedna izgubljena godina, u kojoj se institucije vlasti umjesto svojim poslom i rješavanjem problema građana, bave stranačkom politikom i predizbornom kampanjom.
Vlada bi trebala, hitno, održati tematsku sjednicu o programu rada i njegovoj realizaciji, čiji bi epilog bio prezentovanje javnosti podataka o odgovornosti za trenutno stanje, s jedne strane, te načinu prevazilaženja aktuelnih problema i realizacije planiranih aktivnosti, u nastavku, s druge strane. A Parlament bi, sa svoje strane, trebao izvršiti pritisak na Vladu, da radi više i odgovornije. A i sam se posvetiti tom cilju.
Interesi građana moraju biti iznad uskostranačkih i interesa pojedinaca u vlasti.
Napomenimo još samo, u kontekstu građanskih protesta na ulicama Banjaluke (ali i sličnih u Sarajevu), da bi u nekoj politički razvijenijoj demokratskoj zemlji, odavno, sve “pljuštalo” od smjena i ostavki, bez obzira na krajnji ishod spornih slučajeva. No, moralna odgovornost našim političarima je, na žalost, nepoznat pojam.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina