Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.04.2018

CCI O USVAJANJU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE HNK - TRANSPARENTNOST I UVAŽAVANJE MIŠLJENJA CIVILNOG DRUŠTVA, OD STRANE SKUPŠTINE HNK

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA pozdravljaju konačno usvajanje Programa rada Skupštine HNK za 2018. godinu.
Iako ponovo, kao i svih proteklih godina, program nije usvojen na vrijeme – prije početka godine na koju se odnosi – što je ozbiljan propust, on je donesen u transparentnoj proceduri, uz uvažavanje mišljenja civilnog društva, uključujući i niz preporuka Centara civilnih inicijativa.
Ovo je tim važnije jer pokazuje otvorenost ove institucije za saradnju i sa organizacijama čije joj analize i kritički osvrti na njen rad često nisu nimalo prijatne. Ali su, od ove institucije, očito, ispravno shvaćene ne kao tendenciozne i zlonamjerne, nego kao pokušaj da se objektivnim sagledavanjem rada vlasti, utiče na poboljšanje njenog kvaliteta, u interesu građana.  
Kako u BiH, pa i u HNK, postoje i oni koji još uvijek funkcionišu po totalitarnoj matrici “Ko nije s nama, taj je protiv nas”, i koji na objektivne analize i kritiku negativnih pojava unutar vlasti, reaguju uvredama, zabranama, natransparentnošću i pokušajima da se takve organizacije i pojedinci spriječe u svom radu, posvećenom interesima građana, primjer saradnje Skupštine HNK sa civilnim društvom i njihovog uvažavanja preporuka CCI-a, izuzetno je dragocjen. I budi nadu.

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina