Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

09.03.2018

NIJEDNA VLADA U BIH NE POŠTUJE ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH, za 8. mart, upozoravaju na neprihvatljivo stanje da se ženama u BiH uskraćuju prava koja su im garantovana zakonom.
Naime, nijedna vlada u BiH, od 10 kantonalnih, preko dvije entitetske, pa do Vijeća ministara, ne poštuje Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, koji jasno propisuje da zastupljenost manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtjeva.
Dvije kantonalne vlade – Vlada HNK i ZDK – čak u svom sastavu nemaju nijednu ženu (pri tome, spomenimo da te vlade imaju preko 10 članova, svaka). 4 ih imaju samo jednu, a 4 dvije, kao i Vijeće ministara. Dok najveću zastupljenost imaju entitetske vlade – sa po 4 žene u 17-članim vladama (što je tek 23%).
Dodajmo na to i neprihvatljivo malu zastupljenost zena u svim parlamentima, te činjenicu da su rijetke stranke koje ovom problem daju zasluženo mjesto.

 

Institucija BROJ ČLANOVA VLADE BROJ ŽENA U VLADI PROCENAT ZASTUPLJENOSTI ŽENA U VLADI ZAKONSKI MINIMUM
Vijeće ministara 10 2 20% 40%
Vlada FBiH 17 4 23% 40%
Vlada RS 17 4 23% 40%
Vlada USK 10 1 10% 40%
Vlada PK 10 2 20% 40%
Vlada TK 15* 2 13% 40%
Vlada ZDK 11 0 0% 40%
Vlada BPK 9 1 11% 40%
Vlada SBK 9 1 11% 40%
Vlada HNK 12 0 0% 40%
Vlada ZHK 9 2 22% 40%
Vlada KS 13 2 15% 40%
Vlada K10 9 1 11% 40%

*(14 ministara imenovano,trenutno jedno ministarstvo nema predstavnika)

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina