Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

07.03.2018

POVODOM NEUSPJEŠNOG SASTANKA KOD PREDSJEDNIKA FEDERACIJE BIH PREKINUTI BLOKADE U RADU INSTITUCIJA VLASTI I FOKUSIRATI SE NA INTERESE GRAĐANA, UMJESTO NA USKOSTRANAČKE I PRIVATNE!

Centri civilnih inicijativa, kao i ukupna javnost u Federaciji BiH, razočarani su još jednim neuspješnim sastankom predstavnika vladajuće koalicije, održanom, juče, na poziv Predsjednika Federacije BiH.
Razočarani smo odsustvom volje, unutar vladajuće koalicije, da se radi u interesu građana i da se institucije vlasti ne koriste za međustranačke političke obračune i predizbornu kampanju.
Permanentna kriza u odnosima unutar vladajuće koalicije u Federaciji BiH, koju proizvode stranke koje čine tu koaliciju, svojim stalnim sukobima, ostavlja ozbiljne posljedice po cijelo društvo, osim na one koji su za nju najodgovorniji – te političke stranke i njihove lidere.
Podsjetimo da u 2017. godini, ni u jednom domu Parlamenta FBiH nije usvojena nijedna strategija. A realizacija planiranih obaveza je bila tek simbolična – realizovano je samo 14% od planiranog za ovu godinu. Parlament FBiH okončao je 2017. godinu sa 78 programom planiranih, a nerealizovanih zakona.
Čitav je niz značajnih mjera, čije bi usvajanje i implementacija mogli pozitivno uticati na kvalitet života građana, na čekanju. Disfunkcionalnost vlasti, vidljiva je iz velikog broja nerazmatranih i odbijenih zakona.
Među njima su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Zakon o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom servisu RTV FBiH. A odbijen je i Zakon o izmjeni Zakona o matičnim knjigama, koji se odnosio na usklađivanje ovog pitanja sa presudom Ustavnog suda.
Zatim, Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, koje se nakon usvajanja nacrta u Predstavničkom domu PFBiH, u januaru 2017. godine, nisu pojavile,  ni nakon više od godinu dana, pred Domom naroda PFBiH, a radi se o važnom zakonskom riješenju, kojim se predlaže ukidanje diskriminirajuće odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju koja se odnosi na rokove za prijavu na Biro za zapošljavanje lica koja završavaju redovno školovanje, nezaposlena lica koja ostaju bez posla, lica koja se vraćaju iz inozemstva.
 
Izmjene i dopune Krivičnog zakona u FBiH, kojim se  povećavaju kazne za  počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad  ženama i djecom. Predstavnici civilnog društva su, u više navrata, imali sastanke sa rukovodstvom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, tražeći da se te izmjene nađu pred poslanicima, ali se to još nije desilo.
Izmjene i dopune Zakona o budžetima u FBiH kojim bi se „Budžet za građane“ uveo kao obavezan budžetski dokument, čime bi se povećala transparentnost i stvorili preduslovi za veću i kvalitetniju participaciju građana u procesu kreiranja i usvajanja budžeta.
Zakon o podršci porodicama sa djecom FBiH, kojim bi se konačno regulisala oblast porodiljskih naknada i dječijeg dodatka na nivou cijele FBiH.
Navedimo primjer i Strategije za mlade, čije se kreiranje odlaže i pored situacije u kojoj napuštanje zemlje od strane mladih i negativan prirodni priraštaj, dobijaju alarmantne dimenzije i od međunarodnih prijatelja ove zemlje se doživljavaju kao jedan od najozbiljnijih problema s kojim se zemlja suočava i s kojim se treba suočiti naša vlast.

Pozivamo zato institucije vlasti da rade svoj, Ustavom definisani, posao, u interesu građana, a stranke da prestanu blokirati rad institucija. I da predizbornu kampanju vode izvan institucija vlasti, ne bi li one, do izbora, uspjele da urade bar dio važnih obaveza koje stoje pred njima.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina